Nätverkande

Aalto-universitetet nätverkar aktivt, både nationellt och internationellt och fakultetsprofessorerna har utmärkta egna kontakter världen över. Det ger doktoranderna många möjligheter att skapa kontakter och få kollegialt stöd. Universitetet har flera internationella temabaserade doktorandprogram som pågår inom ramen för de sex doktorandprogrammen på Aalto-universitetet. Universitetet erbjuder också doktoranderna möjlighet till individuell internationell samhandledning enligt ett cotutelle-avtal med partneruniversitet.

Aalto-universitetet deltar i flera internationella nätverk. De främsta nätverken som främjar doktorandernas rörlighet är Nordic Five Tech och Cluster. Dessa nätverk har allmänna ramavtal för doktorandsamarbete:

Universitetet deltar också i EUA-CDE, Europeiska universitetsförbundets råd för doktorandutbildning för att följa och bidra till en diskussion och framtagning av en policy på europeisk nivå.

Nationella nätverk för doktorandutbildning ger de medverkande universiteten ett ramverk för utbildningssamarbete. Nätverken arrangerar gemensamma seminarier, kurser, sommarkurser och evenemang och främjar även nätverkande och ökat kollegialt stöd mellan studenterna.

Aalto-universitetet samordnar följande nationella nätverk:

Aalto-universitetet är partner i följande nätverk:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat