Forskning och konst

Läranderesultat i doktorandutbildningen

Examinerade doktorer har förmågan att arbeta i en multidisciplinär och internationell miljö tillsammans med olika aktörer. De har förmåga att leda arbete och/eller människor.
Keskustelua promootiaktin jälkeen. Kuva: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

De har förmåga att söka efter och tillämpa kunskap, använda vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap. Inom konstområdet kan de också ha förmåga att på ett självständigt sätt skapa metoder, produkter eller framställningar med hög konstnärlig standard. 

De kan publicera vetenskapliga resultat i granskade tidskrifter och sprida resultaten på vetenskapsforum.

De kan också göra de sammanställningar och de kritiska bedömningar som krävs för att lösa komplicerade problem inom forskning och innovation och  andra samhällsområden. De har en mångsidig skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och kan arbeta och förmedla information på flera olika språk. De arbetar ansvarsfullt med avseende på etiska och hållbara överväganden och deras arbete inom det vetenskapliga samfundet följer god vetenskaplig praxis. 

Doktorandprogram

Aalto-universitetet erbjuder doktorandutbildning inom sex olika doktorandprogram.

Read more
TechConferment2019_Hattu&kuoro
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: