Tutkimus ja taide

Tohtorinkoulutuksen oppimistavoitteet

Valmistunut tohtori kykenee työskentelemään monitieteisessä ja kansainvälisessä ympäristössä yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Hän on valmis johtamaan toimintaa ja/tai ihmisiä.
Keskustelua promootiaktin jälkeen. Kuva: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

Tohtori osaa etsiä ja hyödyntää tietoa sekä soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tuottaakseen uutta tutkimustietoa. Taiteiden alalta valmistunut tohtori pystyy myös itsenäisesti luomaan korkeat taiteelliset standardit täyttäviä menetelmiä, tuotteita tai esityksiä. 

Tohtoriksi valmistunut kykenee julkaisemaan tutkimustuloksia vertaisarvioiduissa julkaisuissa ja jakamaan niitä tieteellisillä foorumeilla.

Valmistuneella on valmiudet monimutkaisten tutkimuksen, innovoinnin ja yhteiskunnan eri alueiden ongelmien ratkaisuun vaadittavaan päättelyyn ja kriittiseen arviointiin. Hänellä on monipuoliset kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot, ja hän pystyy työskentelemään sekä välittämään tietoa useilla kielillä. Hän työskentelee vastuullisesti huomioiden eettisyyden ja kestävän kehityksen, ja hänen työnsä tieteellisessä yhteisössä noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaamme tarjoavat korkea laatuista tohtorinkoulutusta monialaisessa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Koulutus valmistaa tohtoriopiskelijota vaativille akateemisille urille ja asiantuntijatehtäviin, sekä työskentelyyn yrittäjänä tai itsenäisenä taiteilijana.

Lue lisää
TechConferment2019_Hattu&kuoro
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: