Evenemang

Unite! onlinekurs: hur man arbetar i globala virtuella team?

Virtuella team har blivit en viktig grund för globala organisationers framgång. Det är därför viktigt för studenter som vill arbeta på internationella arbetsplatser att förstå de viktigaste delarna i ett effektivt virtuellt teamarbete. Den här kursen ger dig de kunskaper och kommunikationsfärdigheter du behöver för att arbeta effektivt i globala virtuella team (GVT), och du kan träffa och arbeta virtuellt med studenter från Unite!-universitet i sju olika länder (Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och Sverige) och bortom!
Aalto University Summer School 2020
Aalto sommar skolan 2020

Vi börjar med en föreläsning i början av varje lektion för att bygga upp en grundläggande förståelse för de viktigaste ämnena. Därefter kommer vi att diskutera virtuellt lagarbete i grupprummen utifrån diskussionsfrågor som läraren tillhandahåller. Diskussioner i smågrupper är en mycket viktig del av kursen eftersom det är på så sätt som vi överbryggar kunskap och praktik för teamarbete i det verkliga livet. I slutet av varje lektion kommer vi att dela med oss av intressanta diskussionspunkter från de olika grupprummen och sammanfatta de viktigaste lärdomarna.

Studenterna uppmuntras starkt att dela med sig av sina perspektiv, tankar och relevanta erfarenheter under hela kursen.

Aalto-studenter från alla olika skolor och examensnivåer är välkomna att delta i kursen!

Viktiga ämnen

  • Viktiga egenskaper hos globala virtuella team (GVTs).
  • Identifiering av vanliga kommunikationsutmaningar i GVT:s.
  • Effektiv användning av "metakommunikation (dvs. kommunikation om kommunikation)" och "social kommunikation" i globala virtuella team.
  • Effektiv användning av teknik i globala virtuella grupper.

Registrering

Aalto-studerande kan anmäla sig till kursen via Sisu.

Unite!-studenter kan anmäla sig till kursen via Metacampus. Du kan också kontakta Vilma Jokinen ([email protected]) för frågor om registrering.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: