Lahjoita tulevaisuus

Ulkonäöllä on väliä! Älykäs pakkaussuunnittelu auttaa erottumaan massasta.

Pakkaussuunnittelulla on suuri merkitys yritysten liiketoiminnalle. Parhaimmillaan pakkaus kiteyttää koko tuotteen ja brändin idean; se luo odotusarvon, laatuvaikutelman ja brändimielikuvan, joihin ensimmäinen ostopäätös usein perustuu.
Pack-Age Design -kurssin satoa

Kuluttajapakkaus toimii uusien kulutusvalintojen suunnannäyttäjänä kertoen paitsi tuotteesta, myös yrityksen arvoista. Pakkausratkaisuilla on lisäksi laajat ekonomiset ja ekologiset vaikutukset kaikkialla missä tuotteet ja materiaalit liikkuvat, joten älykkäällä pakkaussuunnittelulla saavutetaan monia hyötyjä.

"Liiketaloudellisesta näkökulmasta pakkaus on tehokkain painettu media ja sen vaikutukset ovat merkittävät", kuvailee Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun visuaalisen viestinnän muotoilun lehtori Markus Joutsela. "Siksi pakkausten kehittämiseen, tutkimiseen ja suunnitteluun panostaminen on yrityksen kannalta kannattava investointi. Aalto-yliopiston tavoitteena on tuoda tieteen ja taiteen keinoin uutta näkökulmaa, rohkeita ideoita ja elämyksellisyyttä pakkaussuunnitteluun."

Pakkauksella luodaan käyttäjäkokemuksia

Laadukas pakkaussuunnittelu avaa myös uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kansainvälisillä markkinoilla. Pakkausdesignin avulla kuluttajiin voidaan rakentaa vahvaa suhdetta, joka pohjautuu ymmärrykseen paikalliskulttuurista, tuotteen elinkaaresta, sekä kuluttamisen syklin eri vaiheista ja käyttäjän vuorovaikutuksesta tuotteen kanssa.

Kuluttajan näkökulmasta pakkaus on myös käyttöliittymä, jonka kautta tuotekokemus alkaa muodostua. Siksi pakkauksen toiminnallisia, elämyksellisiä ja materiaalisia ulottuvuuksia on syytä tarkastella ja tutkia. Muotoilullisten ratkaisujen ja visuaalisen viestinnän avulla voidaan viestiä yritykselle ja kuluttajille tärkeistä asioista ja arvoista ja näin vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Uudet pakkausmateriaalit ja ekologiset pakkausratkaisut luovat lisäarvoa ja kilpailuetua ja auttavat samalla säästämään luonnonvaroja.

Aalto-yliopisto haluaa olla juuri tämän kaltaisessa kehityksessä mukana ja vahvistaa tulevaisuuden pakkausratkaisujen tutkimusta ja opetusta. Olemme siitä syystä avanneet varainhankintaprojektin pakkaussuunnittelun professuuria varten. Lahjoittamalla tuet tavoitettamme nostaa suomalainen pakkausmuotoilu kansainvälisesti tunnetulle ja arvostetulle tasolle. Lisätietoja saat lahjoittajasuhteiden tiimistämme.

sakset_kuvapankki_crop_h3a1675_fi.jpg

Opiskelijat ideoivat tervetulopakkausta turvapaikanhakijoille

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kurssilaisilla käytössä mm. palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun keinoja.

Uutiset
article_fi_fi.jpeg

Kelan uuden äitiyspakkauksen kuosin on suunnitellut Robert Lönnqvist

Ensi vuonna 80 vuotta täyttävän äitiyspakkauksen kuvitukseksi on valittu Aalto-yliopiston maisteriopiskelija Robert Lönnqvistin ehdotus Päiväuni.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: