Donera en framtid

Tack till alla våra givare!

Donatorernas roll är avgörande i historien om Aalto-universitetet. Tack för att du bygger framtiden tillsammans med oss!
Aalto University / Otaniemi campus / summer / Finland

Donatorerna som har stöttat Aalto-universitetets verksamhet och gett tillstånd att publicera sitt namn.

Donatorerna till Aalto-universitetets stiftelsekapital

Under åren 2008–2011 donerade finländska företag, organisat-ioner och privatpersoner ett startkapital på totalt cirka 200 miljoner euro till Aalto-universitetet och staten beviljade en 2,5-faldig motfinansiering. Med hjälp av den medelinsamlingen fick universitetet ett grundkapital på cirka 700 miljoner euro. Avkastningen på placerade donationsmedel har tillsvidare placerats på nytt, och på så sätt har universitetet förbättrat sin förmåga att på lång sikt satsa på för universitetet viktiga ändamål, så som finansiering av forskning och undervisning samt investeringar för att utveckla universitetet, oberoende av förändringar i den externa finansieringen.

Insamlingen av universitetets startkapital säkerställdes av Teknologiindustrin rf, Teknologiindustrins 100-årsstiftelse, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry, Stiftelsen för Teollisuuden ja työnantajain Keskusliitto (TT), Tekniikan akateemiset ry, Finlands ekonomförbund – SEFE ry samt Näringslivets centralförbund EK.

Vi är väldigt tacksamma för alla donationer från privatpersoner, företag och samfund som tillsammans med statens bidrag gjorde det möjligt att samla ihop ett startkapital för Aalto-universitetet.

Utvecklingen till dags dato visar starka riktlinjer mot framtiden. Forskning samt produkt- och serviceinnovationer, som skapar nya företag och således arbetsplatser samt välfärd, har genererats i stor skala. Vårt arbete fortsätter med det finländska samhällets bästa i åtanke.

Privatpersoner som har understött Aalto-universitetets stiftelsekapital och har givit sitt samtycke till att deras namn publiceras på webbplatsen:

Kampuspyörä

Gå med i våra givare!

Dataskyddsmeddelanden
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat