Lahjoita tulevaisuus

Kiitos lahjoittajillemme!

Lahjoittajilla on Aallon tarinassa suuri rooli. Kiitos, että rakennat tulevaisuutta kanssamme!
Students high-five-ing in front of the campus

Aalto-yliopiston toimintaa tukeneet lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun.

Lahjoittajat Aalto-yliopiston pääomaan

Vuosien 2008–2011 aikana suomalaiset yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt lahjoittivat Aalto-yliopistolle yhteensä noin 200 miljoonan euron pääoman, jolle valtio myönsi 2,5-kertaisen vastinrahoituksen. Yliopisto sai tämän varainhankinnan avulla yhteensä noin 700 miljoonan euron pääoman.

Lahjoitusten sijoittamisesta saadut tuotot on toistaiseksi sijoitettu uudelleen ja näin parannettu yliopiston kykyä pitkällä tähtäimellä panostaa sille tärkeisiin asioihin, kuten tutkimuksen ja opetuksen rahoittamiseen sekä investointeihin ulkoisen rahoituksen muutoksista riippumatta.

Yliopiston pääoman keräämisen varmistivat Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry, Teollisuuden ja työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö, Tekniikan akateemiset ry, Suomen ekonomiliitto – SEFE ry sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Olemme kiitollisia kaikista yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen lahjoituksista, jotka yhdessä valtion tuen kanssa mahdollistivat Aalto-yliopiston perustamispääoman muodostumisen.

Tähänastinen kehitys osoittaa vahvoja suuntaviivoja tulevaisuuteen. Uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia luovaa tutkimusta ja tuote- sekä palveluinnovaatioita on syntynyt runsain mitoin. Jatkamme ponnistelua suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Aalto-yliopiston pääomaa tukeneet lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun verkkosivuilla:

Students at campus

Lahjoita tulevaisuus

Lahjoitus Aalto-yliopistolle on sijoitus kestävään ja kilpailukykyiseen Suomeen. Yhdessä voimme ratkaista yhteiskunnan suurimpia haasteita!

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
Tietosuojailmoitukset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: