Doktorandutbildning

Individuell studieplan för doktorander

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning och diskutera dina planer med din ansvarsprofessor.
Photo of yellow strings wrung infront of a glass wall

Individuell studieplan för doktorander 

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning så att du kan utexamineras och inleda din karriär. Den hjälper dig även att diskutera dina planer med din ansvarsprofessor och att komma överens om handledningsarrangemang.

I individuella studieplanen för doktorander ingår:

  1. plan för studiepoängsatta studier (Sisu)
  2. forskningsplan
  3. handledningsplan
  4. finansieringsplan
  5. karriärplan

Uppdatera din ISPD enligt behov. Vi rekommenderar att du går igenom din plan med din ansvarsprofessor minst en gång per år.

Läs mer om studieplanen: 

In English
Suomeksi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: