Akademiska evenemang och traditioner

Sammanfattning av den högtidliga doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna 2019

Den högtidliga doktorspromotionen vid Aalto-universitetets tekniska högskolor ägde rum den 14 juni 2019 i Dipoli. Vid promotionen firades doktorer som utexaminerats mellan den 1 juni 2018 och den 30 april 2019. Högskolan för elektroteknik stod värd för den akademiska högtiden.
TechConferment2019_Tohtorit19
Aalto University / Heli Sorjonen

Teknologie hedersdoktorer 2019

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde sju betydande aktörer inom vetenskap, teknik och arkitektur till hedersdoktorer i juni 2019:

  • Matti Kauhanen, teknologidirektör för ABB:s affärsenhet Drives;
  • Arvo Kokkonen, generaldirektör för Lantmäteriverket;
  • Enrique J. Lavernia, provost och vicekansler vid University of California;
  • Marja Makarow, ordförande för Millennium-prisnämnden och direktör för Biocenter Finland;
  • Jukka Mäkelä,  Esbos stadsdirektör;
  • Jussi Pesonen, verkställande direktör för UPM Oyj;
  • Markku Tilli, forskningsdirektör vid Okmetic Oy.

Mer information om teknologie hedersdoktorerna 2019

Tal under promotionsmiddagen

Ytterligare information om promoveringen från tekniska skolorna

TechPromootio2019_akti19

Minnen från 2019 doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

2019 Promotions information, video och fotografier

Akademiska evenemang och traditioner
TechPromootio2019_Kunniatohtorit

Teknologie hedersdoktorer 2019

De tekniska högskolorna utnämnde i juni 2019 sju betydande påverkare till hedersdoktorer.

Akademiska evenemang och traditioner
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: