Centret för kunskaps- och innovationsforskning. (CKIR)

Forskning

I CKIR:s forskning ses människor som medborgare, användare och kunder och städer som platser för liv. Offentliga tjänster, sociala nätverk samt andra aktörer ses som källor och sammanhang för kunskap och innovation. Vi utvecklar aktivt den teoretiska bakgrund och de metodologier som behövs för öppen, ekosystemsbaserad forskning, utveckling, och innovation (FUI).

För att uppnå våra mål drar vi nytta av vår FUI och nya FUI-infrastrukturer. Vår empiriska forskning drar nytta av ett tillämpat, multimetodologiskt angreppssätt. Forskningen sker parallellt med företagssatsningar och forsknings- och utvecklingsarbete. När det gäller städer sker forskningen parallellt med regional och urban ekonomisk planering och med utvecklingen av innovationspolicy.

About research and ongoing projects

CKIR’s research agenda builds on premises that in demand-driven innovations people as citizens, users and customers, cities as places of life, public services and social networks and other ‘players’ are viewed as sources and contexts for knowledge creation and innovation.

Center for Knowledge and Innovation Research, Resesarch

Past projects

CKIR's empirical research benefits from applied multi-methodological approach.

Aalto University/Unto Rautio

Hackathon for SELECT for Cities Internet of Everything (IoE) City Enabler

Aalto University Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR) organises a one-day hackathon on 14th of March in Otaniemi campus together with Forum Virium Helsinki. Join us to develop applications for innovative urban IoE-based (Internet of Everything) services for Helsinki, to create value for citizens and businesses. You will also have a chance to win prizes worth up to 1000€!

CKIR

City Enabler Helsinki hackathon aroused interest at Aalto University Otaniemi campus

City Enabler Helsinki hackathon raised interest at Aalto University Otaniemi campus

City Enabler Helsinki hackathon at Väre building

Postadress

Aalto University School of Business
Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR)
P.O. Box 21220
FI-00076 AALTO

Besöksadress

Ekonominaukio 1
02150 Espoo

Telefon

Var vänlig och kontakta lämplig person direkt.

E-mail

Var vänlig och kontakta lämplig person direkt: fornamn.efternamn(at)aalto.fi

Evenemang

At Dipoli Tenured Professors' Installation Talks event on 26.10.2022, photo by Mikko Raskinen
Akademisk, Föreläsningar och seminarier

Professorsinstallation 30.1.2023

Alla föreläsare är Aalto-universitetets Associate Professorer eller Full Professorer inom tenure track. Välkommen att bekanta dig med den senaste forskningen inom Aalto-universitetet.

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Läs mer
School of Business
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat