Campus

Ta i bruk passerkortet och be om utökat tillträde: Personal och gäster

Anvisningar för hur personal och gäster tar i bruk passerkortet och ber om utökat tillträde.
Dipoli_(10)2017_by_Tuomas_Uusheimo_025.jpg

Aktivera passerkortet

Ditt Aalto-användarnamn/din Aalto-e-postadress fungerar som användarnamn när du loggar in i självbetjäningsportalen idm.aalto.fi.

En ny medarbetare eller gäst hämtar ett tomt passerkort från entrétjänsterna och registrerar och aktiverar det i portalen.

Obs! Tillträde till Högskolan för kemiteknik (CHEM) kräver att webbkursen CHEM-arbetssäkerhet är genomförd. Om du behöver tillträde till CHEM:s lokaler ska du genomföra webbkursen i OpenLearning-systemet innan du kan få tillträde. Systemet kontrollerar och godkänner kursprestationen automatiskt. Om systemet godkänner kursprestationen får du även tillträde till CHEM:s lokaler. Utan en godkänd kursprestation kan man inte få tillträde till CHEM:s lokaler.

Utökat tillträde

Personal eller gäster som har behov av tillträde till speciallokaler ska ansöka om tillträde i självbetjäningsportalen.

Logga in på idm.aalto.fi och välj ”Start a new request” på förstasidan. Under ”Physical access to Special zones” hittar du en lista över speciallokaler.

Om tillträde förutsätter introduktion

 1. Genomför introduktionskursen på webben via MyCourses. Självbetjäningsportalen hänvisar dig till rätt kurs.
 2. Verkstadsmästaren kontrollerar kursprestationen. Om hen godkänner prestationen får du tillträde till lokalen.
 3. Om hen underkänner prestationen får du ett automatiskt meddelande från MyCourses.

Om tillträde till speciallokalen inte kräver en introduktionskurs eller anvisningar

 1. Anhåll om tillträde via självbetjäningsportalen idm.aalto.fi (uppge startdatum, hur länge du behöver tillträde och varför).
 2. Anhållan går vidare till din chef som bedömer om tillträde till speciallokalen behövs. Om din chef godkänner tillträdet godkänner hen din anhållan i självbetjäningsportalen.
 3. En godkänd anhållan överförs automatiskt till den nyckelansvariga. Om den nyckelansvariga godkänner anhållan utökas ditt tillträde automatiskt. Du får ett e-postmeddelande när anhållan har godkänts.
 4. Om din chef eller den nyckelansvariga avslår din anhållan får du automatiskt ett meddelande om det.
   

Utgång av tillträde

Ditt tillträde går automatiskt ut samma datum som ditt anställningsavtal i Workday. Returnera passerkortet till entrétjänsterna för återanvändning.

Kampus

Passertillstånd, passerkort samt nyckelhantering och passerkontroll på Otnäs campus

Här hittar du anvisningar för hur du får ett passerkort, tillgång till byggnader och hur du aktiverar tillträde till de rätta lokalerna.

Henkilöstölle – uutisia ja tukea työhösi
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: