Campus

Passerkontroll för olika intressegrupper samt utökat tillträde

Behöver du utökat tillträde (t.ex. tillgång till speciallokaler)? Behöver du detaljerad information om hur en viss användargrupp (studerande, personal, gäster, kortvariga gäster, infrastrukturanvändare eller andra hyresgäster, coworking-kunder och tjänsteproducenter) tar i bruk passerkortet? Läs anvisningarna.
Access control kulunhallinta visualisointi oikea
Access control logo ikoni pyöreä

Passerkontroll i ett nötskal:

  1. beviljar och aktiverar grundläggande tillträde för passerkort
  2. drar tillbaka tillträdet
  3. beviljar och aktiverar vid behov tillträde till speciallokaler
  4. erbjuder vid behov ett nytt passerkort eller ett tillfälligt lånekort.
Ta i bruk passerkortet och be om utökat tillträde: Studerande
Ta i bruk passerkortet och be om utökat tillträde: Personal och gäster
Ta i bruk passerkortet: Kortvarig gäst
Ta i bruk passerkortet: Användare av Aaltos infrastruktur
Ta i bruk passerkortet: Hyresgäster och coworking-kunder
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: