Campus

Elavbrott på campus

Bered dig på eventuella cirkulerande elavbrott genom att studera anvisningarna. Elavbrotten anmäls om möjligt på förhand. Elavbrottets sannolikhet beror på vädret och elproduktionen.
Logo at campus
Foto: Anni Kääriä / Aalto-universitetet

När elavbrottet börjar 

 • Om man inte på förhand informerat om elavbrottet via Aaltos webbplats eller per e-post, kolla felmeddelandena på Carunas webbplats (https://hairiokartta.caruna.fi), om där finns uppgifter om elavbrottets omfattning och varaktighet. 
 • På aalto.fi och på Aaltos sociala medier informeras så snabbt som möjligt om situationen. De husansvariga på Otnäs campus delar vid behov ut särskilda instruktioner för enskilda byggnader till dem som använder byggnaden.  
 • Byggnadens dörrar stängs. De elektriska låsen i byggnaderna på campus har el för några timmar. Man kan ta sig ur byggnaden men inte in igen. Cliq-nyckeln fungerar som en vanlig mekanisk nyckel om den är uppdaterad.
 • Under elavbrottet är hissarna ur bruk. Hissarna tas ur bruk redan före avbrottet om man i förväg vetat om det. 
  • Blir du instängd i hissen, tryck på hissens alarmknapp och vänta lugnt, hissens servicepersonal kommer snabbt och hjälper dig ur hissen. Bli inte rädd, du får nog hjälp. 
 • Vattendistributionen på campus borde fungera normalt, men varmvattnet tar snabbt slut eller vatten kan vara riktigt varmt. Beroende på avbrottets omfattning och längd kan vattentillförseln dock avbrytas. Undvik om möjligt att använda vatten under elavbrottet. 
 • Om ett elavbrott inträffar, dra ut elapparaternas stickproppar ur uttagen, detta för att eventuella strömstötar inte ska skada apparaterna eller orsaka brandfara när elen återvänder.
 • Vid hotande elavbrott nedstängs eller skyddas forskningsapparaturen kontrollerat enligt i förväg uppgjorda planer. Det är viktigt att planerna uppdateras före avbrottet.
 • Om din bil står på laddning på campus, koppla loss bilen från elstolpen och från laddning.
 • Uppvärmningen av byggnaderna fungerar inte. Under kortare elavbrott som varar några timmar hinner temperaturen dock inte sjunka nämnvärt. Håll fönstren stängda så värmen inte läcker ut. 
 • För undervisningen och bedömningarna gäller särskilda instruktioner som uppdateras av Aaltos lärandetjänster (LES). 

Medan elavbrottet varar

 • Vi rekommenderar att byggnaderna utryms vid elavbrott, eftersom en trygg arbetsmiljö inte kan garanteras vid ett längre elavbrott.  
 • De trådlösa och fasta nätförbindelserna på campus fungerar inte under elavbrottet. Störningar kan förekomma också i mobilnätet beroende på avbrottets omfattning och mobilleverantörens service.
 • Servrarna på campus fungerar med reservkraft, så om nätet är uppe fungerar också datakommunikationerna.    
 • I universitetets lokaler får man inte använda stearinljus. Hänvisnings- och nödbelysningen fungerar i några timmar och leder människorna till utrymningsvägarna. 
 • Öppna inte kylens och/eller frysens dörr. 

När elen återvänder

 • Koppla in elapparaterna vartefter och en i taget så att plötsliga belastningstoppar inte bryter elen på nytt.
 • När elen återvänt tar det tid för byggnaderna att åter värmas upp.
 • Det kan dröja innan varmvattnet återvänder efter ett elavbrott. Å andra sidan kan vattnet vara riktigt varmt.
 • Efter regionalt cirkulerande elavbrott levereras el under åtminstone två timmar före nästa eventuella avbrott. 
Säkerhet – Anvisningar för nödsituationer

Frågor och svar

Ställ frågor anonymt via Webropol-förfrågan.

Läs mer

Aalto logo on the snow

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.

Nyheter
Reflections of two people on solar panels. Light blue sky is reflected on the background.

Aalto-universitetet har ett energisparmål på 15 procent under ett år

Effekterna av åtgärder som är riktade till universitetsbyggnaderna följs under tolv månader och därefter kommer man överens om nästa steg.

Nyheter
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.

Nyheter
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: