Akademiska evenemang och traditioner

Professorsinstallation

Tre gånger per år ordnar Aalto-universitetet föreläsningar som presenterar de nya professorerna inom karriärsystemets nivåer Associate och Full. Under de populärvetenskapliga kvartslånga föreläsningarna berättar professorerna vad som fascinerar och motiverar dem i deras forskning.
Professor giving his Installation Talk at Dipoli, 27.4.2022.
Professor Fabricio Oliveira giving his Installation Talk on 27.04.2022, photo by Lasse Lecklin

De här föreläsningarna främjar samhällspåverkan av forskningsresultaten och konstnärliga aktiviteter. Föreläsningarna är ett tillfälle att fira de nya ordinarie professorernas engagemang och prestationer. 

Föreläsningarnas världsomspännande akademiska traditionerna går tillbaka till uppkomsten av de första universiteten i Bologna, Paris och Oxford på 1000- och 1100-talen. En av de essentiella traditionerna är ceremonin då nya professorer utnämns till den högst rankade ställningen för undervisning vid universitetet. Ordet professor kommer från det latinska verbet profiteri, som betyder att öppet förklara, erkänna, bekänna. Universiteten använder olika benämningar på föreläsningarna vid professorsinstallationerna. Vid Aalto-universitetet kallas de professorsinstallationer alltså Tenured Professors’ Installation Talks.

Titta på installationsföreläsningarna på Aaltos youtubekanal

Professorsinstallationerna 2024

Professorsinstallationerna anordnas tre gånger per år, vanligen den sista onsdagen i januari, april och oktober. Presentationerna föregås av en installationsceremoni och följs av en mottagning. Tillställningens språk är engelska och alla är välkomna!

Nya ordinarie professorer berättar om sina forskningskarriärer

Hur sker framsteg inom forskningen? Hur ser professorerna på processen inifrån, och hur kunde den förbättras?

Three side-by-side pictures of the professors.

A need for nuance: three professors offer perspective through their research

Three newly tenured Aalto professors talk about the complexities of real-world research

News
Two images in a diptych showing the professors. On the left, Koen Van Leemput is standing in front of an MRI machine, hands in pockets, smiling at the viewer. On the right, Tiina Nypelö is riding a bike down a corridor towards the viewer.

Reflecting on research: insights from two professors

Two newly tenured Aalto professors talk about their research journeys

News
Three images showing the professors. On the left, İdil Gaziulusoy is sitting on a staircase with a pile of books. In the center, Miloš Mladenović is standing with his bike at the Aalto University metro station. On the right, Matti Hämäläinen is standing in the lab holding a square frame with a picture of a brain.

Journeys of inspiration: three paths to professorship

Three newly tenured Aalto professors share their story

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: