Aalto-yliopisto Junior

För lärare

Aalto-universitetet Junior stöder lärarnas arbete genom att ordna studiebesök , workshoppar, utbildningar och andra tjänster som underlättar skolvardagen. Bekanta dig med vårt breda utbud av verksamhet för den grundläggande utbildningen samt för gymnasier och yrkesskolor.
Aalto-yliopisto Juniorilla viittaillaan innokkaasti vastaamaan ohjaajien kysymyksiin.
I workshopparna stöder vi deltagarnas nyfikenhet och glädje att lära sig. Bild: Sini Kivioja

Workshoppar och studiebesök

Ta med din grupp på ett studiebesök till Junior Lab på Otnäs campus eller boka en virtuell workshop i ditt eget klassrum. I workshopparna används toppforskning vid Aalto-universitetet på ett sätt som inspirerar barn och unga, som dessutom får en inblick i högskolevärlden genom våra studerande som leder workshopparna.

Boka en workshop och bekanta dig med utbudet

Bekanta dig med vår övriga verksamhet

2020_03_Naistenpäivä_Luma_tapahtuma_TUAS_Aalto_University_Matti_Ahlgren-10

Forskarbesök på lektioner

Boka en forskare från Aalto-universitetet som kommer på besök till din skola och presenterar sin forskning på ett inspirerande sätt. Forskaren ordnar en liten vetenskapsstund i din klass där hen presenterar sitt forskningsområde, berättar om sitt arbete som forskare och svarar på elevernas frågor.

Aalto-yliopisto Junior
Kuvakollaasi kotona toteutettavista tiedetöistä, kuten muovailuvahasta, origameista, valomaalauksesta ja katapultista

Pröva hemma

Här hit­tar du inspirerande veten­skaps- och kon­star­beten, som du lätt kan prö­va på hem­ma!

Aalto-yliopisto Junior
Juniorin työpajossa päästään esimerkiksi tutkimaan maailmaa mikroskoopeilla.

Teknologirelaterade verkstäder i skolor

Teknologiverkstäderna i skolor är praktiska lektioner, där eleverna kan bekanta sig med olika branschers teknologier genom praktiska experiment. Verkstäderna är riktade till lågstadieklasser och de är helt gratis.

Aalto-yliopisto Junior
Aalto-yliopisto Juniorin työpajoissa opitaan tutkimustaitoja ja innostutaan yhdessä erilaisista aiheista.
Bild: Kalle Kataila
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: