Aalto-yliopisto Junior

Opettajille

Aal­to-yliopis­to Junior tukee opet­ta­jan työtä luon­non­ti­etei­den, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taitei­den alal­la. Kaut­tamme voi tila­ta opin­tokäyn­te­jä Aal­to-yliopis­toon tai tutk­i­jan ker­tomaan omas­ta työstään koul­ulle­si. Jär­jestämme myös työ­pa­jo­ja, koulu­tuk­sia, luen­to­ja, tapah­tu­mia ja mui­ta palvelu­ja helpot­ta­maan koulu­työn arkea. Lisäk­si tiedo­tamme tiede- ja taidekas­vatuk­sen tapah­tu­mia.
Aalto-yliopisto Juniorin tiedetuokiot
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu