Aalto-universitetets öppna universitet

Aalto-identitet och användarkonto, studiesystem och kommunikation med studerande

Opiskelijat katsovat tietokonetta

Aalto-identitet och användarkonto

Studerande vid Öppna universitetet vars studierätt är i kraft får en digital Aalto-identitet och kan aktivera ett Aalto-användarkonto. Du kan ta i bruk användarkontot tidigast ett dygn efter kursanmälningen.

Du får ett e-postmeddelande från IT-tjänsten (IT-luvat), och efter det kan du aktivera ditt användarkonto med dina nätbankskoder eller med ett elektroniskt ID-kort. Om du inte kan använda något av ovan nämnda identifieringssätt kan du identifiera dig utan stark autentisering via registreringslänken i e-postmeddelandet. Om den elektroniska aktiveringen inte lyckas kan du ockå få ett användarkonto genom att besöka ett IT-serviceställe.

Anvisningar för hur du aktiverar ditt användarkonto (på finska): https://www.aalto.fi/fi/palvelut/aalto-kayttajatunnuksen-aktivointi

Om din studierätt är i kraft och du redan har en Aalto-identitet, kan du förnya ditt lösenord på adressen https://salasana.aalto.fi/ med dina nätbankskoder eller med ett elektroniskt ID-kort.

Din Aalto-identitet och ditt användarkonto är i kraft så länge som din studierätt är i kraft.

När du aktiverat ditt användarkonto får du tillgång till följande tjänster och innehåll:

  • Du kan använda arbetsytorna i lärmiljön MyCourses (alla kurser använder inte MyCourses-arbetsytor, i så fall meddelar läraren vilket system som används på kursen). Din information överförs till MyCourses ett dygn efter att du tagit i bruk din Aalto-identitet och ditt användarkonto. Du måste logga in i MyCourses med ditt Aalto-användarkonto för få tillgång till dina kurssidor. Logga inte in med ett Haka-konto.
  • I studeranderegistret WebOodi finns information om dina studier och prestationer. Där kan du också kontrollera ditt studentnummer och hur länge din studierätt är i kraft samt beställa ett elektroniskt studieutdrag. På kurser inom det tekniska området kan WebOodi också användas bl.a. för anmälning till övningsgrupper.
  • Du får tillgång till Aalto-universitetets lärcenters elektroniska material även på distans.
  • Du kan ladda ner programvara som behövs på kurserna till din hemdator via tjänsten download.aalto.fi.
  • Du får tillgång till de datorer vid Aalto-universitetet som kan användas av studerande.

Andra studierelaterade datasystem

  • I tjänsten Aimo kan du anmäla dig till Öppna universitetets kurser och tentamina. I Aimo kan du också upprätthålla dina kontaktuppgifter och få en översikt över dina tidigare anmälningar. För att logga in behöver du ett Aimo-användarkonto, som du registrerar första gången du loggar in i Aimo.
  • Into är en webbplats för Aalto-universitetets examensstuderande, men även studerande vid Öppna universitetet kan använda tjänsten för att kontrollera information i synnerhet om examensstrukturer och helheter. Du kan bläddra i Into utan att logga in.

Kommunikation med studerande

Öppna universitetets kansli tar kontakt med studerande per e-post, eller per telefon i synnerhet om ärendet är brådskande (inställda föreläsningar, ändringar o.d.) Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Öppna universitetets Aimo-tjänst, varifrån uppgifterna förmedlas till studeranderegistret WebOodi.

Studerande vid Öppna universitetet får en Aalto-e-postadress bara om de ber om en sådan. E-postadressen är i formen [email protected], och du kan be om en vid ett av universitetets IT-serviceställen. Din identitet kontrolleras. Obs. Aalto-adressen är aktiv bara så länge som din studierätt är i kraft. Du kan ha bara en e-postadress i studeranderegistret.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat