Aalto-universitetet

Strategi 2016–2020: Framtidens skapare

Aalto-universitetets strategi för 2016–2020 betonar kvalitet, flervetenskaplighet, entreprenörskap och samhällelig inverkan.
Kuva: Aalto-yliopisto

När Aalto-universitetet grundades 2010, fick universitetet en nationell specialuppgift att stärka den innovativa förmågan i Finland genom forskning, konst och utbildning av högsta kvalitet. Vi förbinder oss att bygga ett hållbart samhälle som drivs av innovationer och entreprenörskap. 

Vi erbjuder lösningar till samhällets stora utmaningar genom att kombinera banbrytande vetenskap med kompetens inom formgivning och ekonomiskt tänkande. Vi bygger hållbara konkurrensfördelar genom branschöverskridande samarbeten och långsiktiga partnerskap med världens bästa universitet samt industrin och affärslivet. 

Forskning och innovation, konst och kreativ praktik samt undervisning och lärande är de tre bärande elementen i vår strategi. I arbetet för att genomföra alla våra kärnuppgifter strävar vi efter kompromisslös kvalitet, flervetenskapligt samarbete, en verksamhetskultur som präglas av entreprenörskap och produktion av konkret mervärde för samhället.

Mission

Framtidens skapare: Forskning och konst tillsammans med teknik och handel

Genom att kombinera vetenskap ur flera discipliner bygger vi en konkurrensfördel för att lösa komplexa utmaningar samt för att utbilda framtida visionärer och experter.

Vision

Ett innovationsrikt samhälle

Genombrottsuppfinningar som är djupt integrerade med design och affärstänkande möjliggör systematiska lösningar och påskyndar innovation. 

Värden

 • Passion för utforskning
 • Mod att påverka och utmärka sig
 • Frihet att vara kreativ och kritisk
 • Ansvarighet att acceptera, bry sig om och inspirera
 • Integritet, öppenhet och jämlikhet

Strategiska syften

 • Forskning och innovation: Spetskompetens inom forskning för akademisk och samhällelig påverkan
 • Konstnärliga och kreativa förfaranden: Förnyelse av samhället genom konst, kreativitet och design
 • Utbildning: Utbildning av föregångare
 • Campus: Förvandla vårt campus till en unik samarbetshub
 • Möjliggörare av vår akademiska mission: Utmärka sig i främjandet och stödjandet av våra kärnkompetenser

Aalto-universitetets strategi 2016–2020:

Kom med och skapa Aalto-universitetets framtid!

Hur ser det följande decenniet inom forskning och utbildning ut? Vilka val borde Aalto-universitetet göra för att frodas även i framtiden?

Vi skulle gärna ha din expertis och dina insikter för att kunna skapa vår nya gemensamma strategi. Bekanta dig med processen kring strategiarbetet och bidra!

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Read more
Ioncell
Så här skapade vi vår levande strategi!
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: