Base Styles/Icons/Menu/Burger Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/Close/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Strategi 2016–2020: Framtidens skapare

Aalto-universitetets uppdaterade strategi för 2016–2020 betonar kvalitet, flervetenskaplighet, entreprenörskap och samhällelig inverkan.
Kuva: Aalto-yliopisto

När Aalto-universitetet grundades 2010, fick universitetet en nationell specialuppgift att stärka den innovativa förmågan i Finland genom forskning, konst och utbildning av högsta kvalitet. Vi förbinder oss att bygga ett hållbart samhälle som drivs av innovationer och entreprenörskap. 

Vi erbjuder lösningar till samhällets stora utmaningar genom att kombinera banbrytande vetenskap med kompetens inom formgivning och ekonomiskt tänkande. Vi bygger på hållbara konkurrensfördelar genom branschöverskridande samarbete och långsiktiga partnerskap med världens bästa universitet samt industrin och affärslivet. 

Forskning och innovation, konst och kreativ praxis samt undervisning och lärande är de tre bärande elementen i vår strategi. I arbetet för att genomföra alla våra kärnuppgifter strävar vi efter kompromisslös kvalitet, flervetenskapligt samarbete, en verksamhetskultur som präglas av entreprenörskap och produktion av konkret mervärde för samhället.

pdf attachment
Aalto University strategy 2016–2020 1.08 M
download icon
Aalto University strategy 2016–2020
Strateginen tavoite: koulutamme muutoksentekijöitä

Strategic objective: Educating game changers

Aalto University's joint strategic initiatives in the field of education for 2016-2020 are Aalto Online Learning, Learning Challenge Aalto, Programme Attractiveness and Success of Students.

Aalto Online Learning (A!OLE)

A!OLE pioneers online and blended learning experiences at Aalto University with improved learning results.

A person using VR headset

Learning Challenge Aalto

Strengthen student working life capabilities and accelerate study progress by leveraging deep industry-academia relationships in study projects and courses.

- Learning objectives: sentence into passive tense--> How are learning objectives defined and measured? Competencies: skillset --> skill setBenefits: How does the student benefit? plural --> How do the students beplural, cahnge sentence intoMotivation & Assessment category:- Vision: sentence into passive tense --> What is wanted to achieve?Ihania! bling bling!  varmaan mikä tahansa noista olis tosi magee, joka vaan parhaiten istuu sun kasvoille,ei auta kuin lähtee sovittelemaan...!yoyano ne oli kyllä hienot

Programme Attractiveness

The goal of the Programme Attractiveness joint strategic initiative is to enhance the attractiveness of degree programmes at Aalto University.

Programme Attractiveness_photo credits Unto Rautio

Success of Students study well-being project

The goal is to enhance the success of students by advancing study support, teaching and learning services and focusing support.

Success of Students study well-being initiative (2016-2020). Image: Arttu Haglund