Så här skapade vi vår levande strategi!

Så här skapade vi vår levande strategi!

År 2019 skapade vi vår nya strategi tillsammans med aaltoiter och våra intressenter.

Hur ser det följande decenniet inom forskning och utbildning ut? Vilka val borde Aalto-universitetet göra för att frodas även i framtiden?

Vår nya strategi beaktar förändringarna i världen. Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger riktningen på lång sikt. Vi utvärderar våra utvecklingsmål och -åtgärder regelbundet inom vårt universitetssamfund. Välkomna att delta!

Vår nuvarande strategi kommer att fortsätta till slutet av 2020, och den nya strategin träder i kraft den 1 januari 2021. Du kan läsa om den nya strategin på engelska och på finska. En svensk översättning publiceras snart.

Banner for Aalto University strategy kick off
Aalto University / Students at Aalto University / photo: Unto Rautio

Information kring vårt strategiarbete hittar du på våra finska och engelska webbplatser

Läs mer om strategiarbetet på finska: Näin valmistelimme elävän strategiamme!

Läs mer om strategiarbetet på engelska: This is how we created our living strategy!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: