Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

Här hittar du de viktigaste och senaste riktlinjerna gällande coronapandemin. Ytterligare riktlinjer finns bland annat på de interna sidorna på finska och på engelska (inloggning med Aaltoanvändarnamn). Övriga riktlinjer och informativa länkar finns samlade nere på denna sida.
 

16.4  Undervisningen fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V (4.6.2021), med undantag av nödvändig närundervisning. Några självstudielokaler öppnas på måndagen den 19 april. Alla ska använda ansiktsmasker i universitetets inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Tills vidare arbetar vi huvudsakligen på distans. För det senaste meddelandet i sin helhet, se nedan. 

 

Vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

Lokaler och säkerhet 

 • Vi arbetar huvudsakligen på distans. Undervisningen fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V (4.6.2021), med undantag av nödvändig närundervisning.

 • Servicestället på Otsvängen 1 och några självstudielokaler öppnas redan måndagen den 19 april 2021.

 • Bruk av självstudielokalerna sker under guidning och förutsätter reservation i Aalto Space.

 • Andra serviceställena hålls stängda tills vidare.

 • Studier och arbete på campus förutsätter att alla noggrant följer anvisningarna och begränsningarna. Bara symptomfria personer får vistas på campus.

 • Coronatest rekommenderas vid minsta symptom som kan tyda på corona.
 • God handhygien och minst två meter långa säkerhetsavstånd är av yttersta vikt.
 • För att säkerställa säkerhetsavstånden är tills vidare bara hälften av den normala kapaciteten av arbetsstationer och mötesrum i bruk.
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus. 
 • Vi uppmanar studerande och personal att ta i bruk Coronablinkern.

Rekommendation om användning av ansiktsmasker

 • Alla ska använda ansiktsmasker i universitetets inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt din mask får du en från entrétjänsterna i byggnaden.   

Arbete

 • Tills vidare arbetar vi huvudsakligen på distans.
 • De som måste arbeta på campus ska komma överens om det på förhand med sin chef och boka en lokal.
 • Den ovillkorliga förutsättningen för studier, arbete och möten på campus är att säkerheten tryggas genom att omsorgsfullt följa givna anvisningar och begränsningar. Säkerhetsavståndet ska vara minst två meter.
 • Vi rekommenderar fortfarande att möten huvudsakligen hålls på distans.
 • Högst 6 personer får delta i möten och evenemang som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus. Meddela om sådana möten och evenemang på förhand till adressen [email protected].
 • För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätter vi att du håller Aalto-universitetets personalkort synligt.
 • Servicestället på Otsvängen 1 öppnas måndagen den 19 april 2021.
 • Andra serviceställena hålls stängda tills vidare.
 • Närmare interna anvisningar och riktlinjer här (på finska och engelska).   

Studier och undervisning

 • Undervisningen fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V (4.6.2021), med undantag av nödvändig närundervisning (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).

 • Höstens undervisning håller på att planeras. Mer information nedan, i meddelandet av 16.4.2021.

 • Bruket av lokalerna måste arrangeras så att de som deltar i undervisningen även i praktiken kan undvika närkontakter med varandra.

 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.

 • Högst 10 personer får närvara i samma lokal under ett tentamenstillfälle. 
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisningen ska särskild vikt läggas på användningen av ansiktsmasker. 
 • Serviceställena för studeranden hålls stängda tills vidare.
 • Att stanna inomhus på campus undviks.
 • Undvik att skapa trängsel. Det är tillåtet att vistas på campus endast av studierelaterade orsaker.
 • Tillgången till byggnaderna sker genom separat utmärkta dörrar.
 • Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Evenemang och gäster

 • Vi rekommenderar att evenemang, tillställningar, möten och utställningar ordnas på distans fram till 31.8.2021.
 • Högst 6 personer får delta i möten och evenemang som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus. Meddela om sådana möten och evenemang på förhand till adressen [email protected].
 • Om det är absolut nödvändigt att motta gäster, måste säkerhetsåtgärder vidtas, och det ska säkerställas att gästen är symptomfri.
 • Under underhålls- och reparationsbesök är endast de som är kritiska och absolut nödvändiga för företagets kontinuitet tillåtna. De måste vara föremål för en riskbedömning och universitetets säkerhetsriktlinjer måste följas. Kontakta [email protected].

 • Vi rekommenderar frivillig karantän i 14 dagar efter alla utlandsresor

Resor  

 • Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna. Läs anvisningarna här (på engelska eller på finska, kräver inloggning).
 • Vi rekommenderar frivillig karantän i 14 dagar efter alla utlandsresor

* * * * *

16.4: Preciserade riktlinjer för verksamheten

Coronavirussituationen i huvudstadsregionen har börjat se bättre ut och antalet smittade och exponerade vid Aalto har förblivit måttligt. Verksamheten på Aaltos campus kör igång stegvis i samband med att riktlinjerna för regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna preciseras. Nästa vecka öppnas det gemensamma servicestället på Otsvängen 1 och en del av självstudielokalerna.  

Servicestället på Otsvängen 1 och några självstudielokaler öppnas redan måndagen den 19 april 2021. Bruk av självstudielokalerna sker under guidning och förutsätter reservation i Aalto Space.   

Planering av undervisningen i juni utgår från riktlinjerna för vårens perioder (distansundervisning eller undervisning på campus av särskilda orsaker i grupper på under 10 personer). Planering av undervisningen i augusti sker enligt riktlinjerna för höstens undervisning, som beskrivs nedan. Bruk av självstudielokalerna under sommaren sker under guidning och förutsätter reservation i Aalto Space.   

Höstens undervisning kan planeras utgående från följande punkter:  

 • Tillräckliga säkerhetsavstånd ska hållas under undervisningen på campus. Det här innebär undervisningstillfällen med högst 40 deltagare. Lokalens gällande maxkapacitet får dock inte överskridas.  
 • Vi rekommenderar att föreläsningsundervisningen i första hand ordnas på distans/via videouppkoppling. Vi säkerställer att alla studerande (inklusive internationella studerande och riskgrupper) ska kunna delta i undervisningen.  
 • För bedömning rekommenderar vi fortsättningsvis distanslösningar.  
 • När användningen av lokalerna på campus planeras prioriteras undervisning för förstaårsstuderande och andraårsstuderande samt undervisning som annars inte skulle kunna genomföras (till exempel experimentellt arbete och konstverkstadsarbete). Högskolorna ansvarar för prioriteringen.  
   

Det är ännu ovisst hur pandemisituationen kommer att utvecklas, så riktlinjerna för höstens undervisning kan fortfarande ändras. Vi meddelar omedelbart om eventuella förändringar.

Alla ska fortsättningsvis använda munskydd i universitetets samtliga inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt ditt munskydd får du en från entrétjänsterna i byggnaden. Vi håller även tillräckliga säkerhetsavstånd, sköter om vår handhygien och kommer inte till campus om vi är sjuka.   

Universitetets aktuella coronaanvisningar och riktlinjer hittar du i sin helhet på universitetets coronavirussidor: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset  

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen [email protected].

Ta hand om er själva och varandra!

Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 
 

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen (HUS) nås via telefonnummer 116 117 (dygnet runt).

 

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

THL.fi: Rekommendation om att använda ansiktsmasker

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Aalto.fi: Håll god handhygien under influensasäsongen

Aalto.fi: Campusrestauranger och kaféer

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

Laboratorioväline

Anvisningar om coronaviruset för evenemang

Arrangemang av evenemang, tillställningar och utställningar i Aalto-universitetets inomhus- och utomhusutrymmen. På sidan finns också länkar och tips för att arrangera virtuella evenemang.

Aalto-universitetet
itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat