Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet. Uppdateras regelbundet.

Campus öppnar gradvis med säkerhetsanvisningarna i beaktande  

Bästa aaltoiter,  

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj, läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt.   

Distansarbete och arbete på campus  

Arbete vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Högskolorna och institutionerna planerar att kunna bedriva experimentell forskning på plats i enlighet med säkerhetsanvisningarna.  

För att vi på ett koordinerat sätt ska kunna trygga att arbetet på campus sker på ett säkert sätt och för att samordna behoven för olika besökare och enheter samt för att undvika möjlig rusning, ska alla som kommer till campus anmäla sitt besök till adressen [email protected] enligt följande praxis:  

 • Anmäl dagsbesök före kl. 16 föregående vardag  
 • Anmäl 2–5 dagar långa besök före föregående veckas fredag kl. 9  
 • Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du arbetar i.  
 • Om det uppstår rusning prioriteras urvalsprov, experimentell forskning och tjänster som stöder dem.  

Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Alla måste beakta personliga säkerhetsavstånd och de som hör till riskgrupper ska vara extra försiktiga när de vistas på campus. Praxis som förbättrar säkerheten på campus, bland annat städning, effektiveras. Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom. 

Undervisning, studier och disputationer 

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren. Det är dock möjligt att använda lokalerna, till exempel laboratorier och verkstäder, vid behov. Även begränsad närundervisning är möjlig och arrangemangen för att använda undervisningslokalerna under sommaren fortskrider. Småskaliga tenter med färre än 50 deltagare kan ordnas, förutsatt att mer än 20 personer inte vistas i ett enskilt utrymme. Stora tenter ordnas ännu på distans.  

Höstens undervisning inleds enligt normalt program. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men evenemang kan även ordnas på campus, så länge säkerhetsarrangemangen följs. Undervisningen sker i huvudsak på distans. Undervisning kan även ordnas på campus i enlighet med säkerhetsanvisningarna, om pandemisituationen eller de nationella begränsningarna så tillåter.  

Disputationer ordnas på distans fram till slutet av maj. Från och med början av juni kan disputationer ordnas antingen på distans eller vid särskilda behov på campus, om utrymmesbegränsningarna tillåter det. Högst 20 personer får närvara vid disputationen. 

Undervisning, tenter och disputationer som man önskar arrangera i lokaler på campus bör meddelas i god tid redan i planeringsskedet till adressen [email protected] 

Tillvägagångssätt för besök på campus för studerande meddelas skilt i Into.   

Personalfrågor  

Undantagstillståndets anvisningar är i huvudsak i kraft under sommaren. Semestrar kan tas på vanligt vis – med situationen i beaktande – och det är fortfarande möjligt att ta semester för en halv dag. Vi rekommenderar att byta semesterpenningen mot lediga dagar. Det är även möjligt att övergå till deltidsarbete med kort varsel och för kort tid. Det räcker tillsvidare att anmäla en sjukfrånvaro kortare än 7 dagar (5 arbetsdagar) till sin chef. Potentiella anställda intervjuas på distans och vi rekommenderar att flytta besök som berör akademiska rekryteringar eller om de av särskilda behov måste ordnas, att ordnas på distans. Anställningsförhållanden kan inte inledas på distans från utlandet. 

Resor  

För närvarande gör vi inga arbetsresor inom landet eller utomlands på grund av regeringens rekommendationer och karantänsbestämmelser. Utlandsuppdrag kan inte inledas innan försäkringsbolagen börjar erbjuda kommenderingsförsäkringar igen.  

Tjänster på campus  

Tjänsterna på campus fortsätter huvudsakligen på distans, men vissa tjänster utvidgas stegvis. Lärcentrets bibliotekstjänster utvidgas senast 25.5: 

 • Avhämtning av beställda böcker kan göras må-fre 10-14. 
 • Upphämtningsservicen öppnar även för externa kunder. 
 • Nya bibliotekskort beviljas för utlåning av nödvändigt material. 
 • En läsplats för lärdomsprov öppnar i entréhallen. 

IT-tjänsternas serviceställe i Väre är öppet tis–ons kl. 9–12 och i Kandidatcentret tors–fre kl. 9–12. Posten fortsätter som vanligt. Huruvida campusrestaurangerna öppnar 1.6 beror på regeringens närmare anvisningar. 

Mer detaljerade interna instruktioner och anvisningar finns på nätet (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita). 

Krishanteringsgrupp (CMT)
Aalto-universitetet

*För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.
 

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen [email protected].

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen nås via telefonnummer 116 117 (dynget runt).

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat