Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.
Aalto University campus in winter, photo by Anni Kääriä

Här hittar du de viktigaste och senaste riktlinjerna gällande coronaviruset. Ytterligare riktlinjer finns bland annat på de interna sidorna på finska och på engelska (inloggning med Aaltoanvändarnamn). Övriga riktlinjer och informativa länkar finns samlade nere på denna sida.

Lokaler och säkerhet

 • Alla aaltoiter har ansvar för att förhindra spridningen av coronasmitta i vår gemenskap. 

 • Vi förutsätter att munskydd används i alla situationer och lokaler där kontakt med andra människor förekommer, om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt munskyddet får du ett från entrétjänsterna i byggnaden.
 • Vi följer allmänna hygienkrav. Vi är alltså noga med handhygienen och håller tillräckliga avstånd och kommer inte heller sjuka till campus. Före du börjar jobba, rengör keyboarden och arbetsbordet med en desinfektionsduk. 

 • Vi rekommenderar inte vistelse i de allmänna utrymmena (t.ex. entréhallar, korridorer och gillelokaler), förutom för att sköta nödvändiga ärenden. 

 • Coronavaccinet förhindrar effektivt allvarliga sjukdomsformer och bromsar spridningen av covid-19. Vi önskar att så många som möjligt i Aalto-gemenskapen skaffar ett fullt vaccinationsskydd. Mer information om vaccination på till exempel Helsingfors stads eller Esbo stads webbsidor.

 • Personalen har också möjlighet att få coronavaccin via företagshälsovården (på finska).

 • Campusrestaurangerna meddelar separat om eventuella lokalbegränsningar eller övriga specialarrangemang. Aktuell information om campusrestaurangerna

Arbete

 • Vi rekommenderar distansarbete alltid när det är möjligt. 
 • Riktlinjer för personalen om coronarelaterad frånvaro och organisation av arbete finns på de interna sidorna på finska och på engelska.
 • Reservera en arbetsstation via Aalto Space-appen om du arbetar på campus.  
 • Till exempel undervisningspersonalen samt personalen vid verkstäder, laboratorier och serviceställen arbetar även på campus.
 • Servicepunkterna och biblioteken är öppna.
 • Läs om hybridarbete (på finska) här.
 • Vi förutsätter att du håller Aalto-universitetets personalkort synligt.

Studier och undervisning

 • Myndigheterna har rekommenderat att universiteten övergår till distansundervisning, med undantag för nödvändig närundervisning. Det finns starka bevis för nyttan av närundervisning för studerandes lärande och välbefinnande. Vi vill också trygga närundervisning i mån av möjlighet. Vid Aalto förverkligar vi rekommendationerna på så sätt att föreläsningar i period III och undervisningstillfällen med fler än 40 personer genomförs på distans. Undervisningstillfällen med färre än 40 deltagare kan genomföras på campus enligt planen för läsordningen och pedagogiskt övervägande. Det förs register över deltagarna i närundervisningstillfällena, så att vi snabbt kan reagera på eventuella smittor och exponeringar. Lärarna kan kontakta läsordningsplanerarna för att sörja för tillräckliga avstånd i närundervisningen. Mer information på nätet (på finska eller engelska).

 • Med smittläget i beaktande rekommenderar vi flexibilitet vad gäller alla undervisningsarrangemang, prestationer och tidtabeller. Den senaste informationen om kursernas arrangemang finns alltid på MyCourses. Om coronasituationen förändras avsevärt utvärderar vi undervisningsarrangemangen på nytt.

 • Mer information: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska eller engelska, inloggning).

 • Självstudielokalerna är i bruk och kan bokas för studier, med hälsosäkerheten i beaktande.

 • Självstudielokalerna och grupprummen kan bokas i Aalto Space. 

 • Servicepunkterna och biblioteken är öppna.

 • Vi rekommenderar inte vistelse i de allmänna utrymmena (t.ex. entréhallar, korridorer och gillelokaler), förutom för att sköta nödvändiga ärenden.

 • Bruket av lokalerna måste arrangeras så att de som deltar i undervisningen även i praktiken kan undvika närkontakter med varandra.

 • Undvik att skapa trängsel.

 • Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Evenemang och gäster

Resor  

 

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

E-post till personal och studerande

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi (extern länk)

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden (extern länk)

Coronavirus - Information för studeranden

Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.

How to organise events responsibly maintaining coronavirus protocols

The event organiser must ensure the safety of participants.

Aalto University
itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat