Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

 

Självstudielokalerna på campus tas ur bruk från och med 26.10 (21.10)

Antalet coronafall i huvudstadsregionen ökar. Hälsomyndigheterna bedömer att epidemin inom den närmaste framtiden kan övergå från en upptrappningsfas till en spridningsfas, där antalet smittade och exponerade kan växa snabbt. Finlands regering har meddelat om nya riktlinjer och begränsningar för att tygla spridningen av epidemin. Det har förekommit en del coronafall och exponering för coronaviruset vid Aalto-universitetet under hösten. Med hjälp av gott samarbete och begränsningsåtgärder har vi dock hittills lyckats hålla smittosituationen på en måttlig nivå. 

Vi vill trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och förebygga smitta och exponering genom att precisera våra riktlinjer för vistelse på campus. Med dessa åtgärder strävar vi efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. De nya riktlinjerna träder i kraft måndagen den 26 oktober 2020.

Studier och undervisning

 • Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Nödvändig närundervisning och tentamina ordnas i enlighet med tidigare riktlinjer på pedagogiska grunder.
 • Självstudielokalerna på campus tas tills vidare ur bruk från och med 26.10.2020. Det har nyligen skett coronavirusexponeringar i lokalerna, och det har varit svårt att spåra smittkedjorna på grund av bristfälliga reservationer och trängsel. Genom att tillfälligt stänga lokalerna strävar vi efter att förebygga smitta, trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och säkerställa att nödvändig närundervisning kan fortsätta på campus.
 • Byggnader där undervisning ordnas eller där det finns en studentrestaurang hålls fortfarande öppna. Inträde sker via separat utmärkta dörrar.
 • De som deltar i närundervisning kan reservera en studie- eller arbetsstation på campus för tiden mellan undervisningstillfällen som ordnas samma dag. Lokalerna som kan reserveras finns i Kandidatcentret (Otsvängen 1). Vid behov öppnas lokaler även i andra byggnader. Närmare information om studie- och arbetsstationerna finns i Into.  Stationerna kan reserveras från och med 26.10.2020. Gör så här:
 • Reservera en arbetsstation via Aalto Space-appen.
 • Visa upp din reservation för personalen när du kommer till studie- eller arbetsstationen.

Med reservationsarrangemangen säkerställer vi att lokalerna inte blir fulla och att det är tryggt att vistas i dem.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokalerna på campus.

Du hittar en uppdaterad lista över öppna restauranger på campus på universitetets webbplats aalto.fi

Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Arbete och evenemang

 • Vi rekommenderar fortsättningsvis distansarbete alltid när det är möjligt.
 • Reservera en lokal enligt din enhets anvisningar om du har tänkt jobba på campus.
 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokalerna på campus.
 • Vi rekommenderar att evenemang, tillställningar och utställningar tills vidare ordnas på distans. Om ett distansevenemang inte är möjligt ska evenemanget följa universitetets anvisningar för evenemangsarrangörer. Vi rekommenderar att högst 20 personer deltar i evenemanget. Om evenemanget har över 20 deltagare måste en säkerhetsplan utarbetas. https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/anvisningar-om-coronaviruset-for-evenemang

Vid arbete och studier på campus ska var och en se till att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien. Stanna hemma om du har symptom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom.  Se till att testa dig om du har symptom på coronavirus.
 

***

Aalto-universitetets rekommendation om användning av ansiktsmasker på campus  (30.9)

I enlighet med myndigheternas rekommendation om utökad användning av ansiktsmasker rekommenderar Aalto-universitetet att alla som vistas i inomhuslokaler på campus använder masker från och med 1.10, om de inte har särskilda hälsorelaterade skäl att inte göra det. Information om ansiktsmasker och hur du använder dem hittar du på THL:s sidor.  Om du inte har en egen mask erbjuder universitetet två tygmasker för arbete och studier i inomhuslokalerna på campus till alla studerande och anställda.  Uppdatering 12.10. Ansikstmasker finns inte för tillfället, en tillägssats har beställts av leverantören. 

Studerande 
Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokaler på campus. Till stöd för detta erbjuder Aalto-universitetet varje studerande två tygmasker för campusbruk. Du kan hämta maskerna från entrétjänsternas serviceställen på campus. Kom ihåg att ta med dig ditt studiekort. Uppdatering 12.10. Ansikstmasker finns inte för tillfället, en tillägssats har beställts av leverantören. 

Personal 
Universitetet erbjuder personalen två tygmasker per person för arbete på campus. Vi rekommenderar att masken används i synnerhet i situationer där säkerhetsavstånden inte kan säkerställas, till exempel i allmänna lokaler såväl som vid pauser och möten. Du kan hämta maskerna från entrétjänsterna i din byggnad. Uppdatering 12.10. Ansikstmasker finns inte för tillfället, en tillägssats har beställts av leverantören. 

Allmänt 
Aalto-universitetet erbjuder fortfarande ändamålsenliga andningsskydd för sådana arbets- och undervisningssituationer där säkerhetsavstånd inte kan hållas (till exempel laboratorier, verkstäder eller undervisningssituationer som kräver närundervisning). Vid arbetsresor utomlands tillhandahåller universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. 

Vid arbete och studier på campus ska var och en se till att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien. Stanna hemma om du har symptom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom.  

***

Precisering av den flexibla rotationsmodellen: Distansarbete rekommenderas (14.8)

Den 13 augusti gav Finlands regering en rekommendation om distansarbete i Nyland och rekommenderade att främja arbetsarrangemang som minskar riskfaktorerna på arbetsplatsen. Utgående från denna rekommendation fortsätter vi med den tidigare meddelade flexibla rotationsmodellen, men rekommenderar distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det. Det är också möjligt att arbeta på campus med hjälp av bokningssystemet som bereds inom enheterna under augusti.   

Distansarrangemang rekommenderas tills vidare också för tillställningar och evenemang. Närmare anvisningar för hur evenemang ordnas under hösten blir klara inom kort och publiceras på webbsidan https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/anvisningar-om-coronaviruset-for-evenemang

(Uppdaterad 30.9)
I enlighet med myndigheternas rekommendation om utökad användning av ansiktsmasker rekommenderar Aalto-universitetet att alla som vistas i inomhuslokaler på campus använder masker från och med 1.10, om de inte har särskilda hälsorelaterade skäl att inte göra det. Information om ansiktsmasker och hur du använder dem hittar du på THL:s sidor.  Om du inte har en egen mask erbjuder universitetet två tygmasker för arbete och studier i inomhuslokalerna på campus till alla studerande och anställda.  

Aalto-universitetet erbjuder fortfarande ändamålsenliga andningsskydd för sådana arbets- och undervisningssituationer där säkerhetsavstånd inte kan hållas (till exempel laboratorier, verkstäder eller undervisningssituationer som kräver närundervisning). Vid arbetsresor utomlands tillhandahåller universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. 

***

Flexibel rotationsmodell för arbete på campus, undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans  (12.8)

Från och med 17.8 övergår vi till en verksamhetsmodell där man tryggt och smidigt kan kombinera arbete på campus och på distans. Vi följer aktivt hur pandemisituationen utvecklas och är redo att precisera anvisningarna allteftersom situationen och myndigheternas rekommendationer förändras.  

Tryggt arbete på campus förutsätter att vi följer överenskomna anvisningar och begränsningar. Bara symptomfria personer får vistas på campus, och god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd är av yttersta vikt. Coronatest rekommenderas vid minsta misstanke om smitta.   

För att säkerställa säkerhetsavstånden är tills vidare ungefär hälften av den normala mängden arbetsstationer i bruk. Enheterna ansvarar för planeringen av sina arbetsstationers rotationsarrangemang och för de praktiska arrangemangen i sina lokaler.    

Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Förstaårsstuderande prioriteras för undervisning som ordnas på campus.  

Arbete på campus   

Alla universitetets lokaler har gåtts igenom, och för att säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd är tills vidare ungefär hälften av den normala mängden arbetsstationer i bruk från och med 17.8.   

Högskolorna och enheterna avtalar närmare om personalrotation, bokning av sina lokaler enligt det tillåtna maxantalet personer och om andra praktiska arrangemang. Varje arbetsuppgifts krav kan beaktas i planeringen. Enheterna kan använda Infrabooking-systemet eller välja ett annat sätt för lokalbokningen.   

Under en arbetsdag arbetar man bara vid en arbetsstation. Besök vid andra enheter ska undvikas. Var och en ska städa sin arbetsstation i slutet av arbetsdagen med städredskapen som reserverats för detta.

Även enpersonsrum kan enligt överenskommelse användas flexibelt enligt rotationsmodellen. Bokningsanvisningarna är under arbete vid högskolorna och serviceenheterna. För dem som hör till riskgrupper diskuteras arbete på campus separat med chefen och med stöd av företagshälsovården.  

För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätts att Aalto-universitetets personalkort bärs synligt. Beställ ett personalkort från [email protected]. Du kan komma överens om fotografering för personalkortet i samband med beställningen. Personer med ett anställningsförhållande på under 6 månader ska använda ett Visitor Aalto-kort utan bild som man får från entrétjänsterna.    

Möten hålls fortfarande huvudsakligen på distans. Enligt övervägande kan det även ordnas möten och verkstäder där deltagarna är närvarande på campus, förutsatt att säkerhetsavstånd och god hygien iakttas.   

Undervisningsarrangemang  

Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Undervisning som inte kan ordnas på distans utan att märkbart äventyra högklassigt lärande och lärandemål ordnas på campus med säkerhetsåtgärder. Institutionerna och utbildningsprogrammen brukar i första hand själva här gott pedagogiskt övervägande. Undervisningen som helhet bedöms dock på universitetsnivå, och nödvändiga ändringar görs i samarbete med högskolorna.  

Studerande på campus  

(Uppdaterad 10.10)

 • Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Nödvändig närundervisning och tentamina ordnas i enlighet med tidigare riktlinjer på pedagogiska grunder.
 • Självstudielokalerna på campus tas tills vidare ur bruk från och med 26.10.2020. Det har nyligen skett coronavirusexponeringar i lokalerna, och det har varit svårt att spåra smittkedjorna på grund av bristfälliga reservationer och trängsel. Genom att tillfälligt stänga lokalerna strävar vi efter att förebygga smitta, trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och säkerställa att nödvändig närundervisning kan fortsätta på campus.
 • Byggnader där undervisning ordnas eller där det finns en studentrestaurang hålls fortfarande öppna. Inträde sker via separat utmärkta dörrar.
 • De som deltar i närundervisning kan reservera en studie- eller arbetsstation på campus för tiden mellan undervisningstillfällen som ordnas samma dag. Lokalerna som kan reserveras finns i Kandidatcentret (Otsvängen 1). Vid behov öppnas lokaler även i andra byggnader. Närmare information om studie- och arbetsstationerna finns i Into.  Stationerna kan reserveras från och med 26.10.2020. Gör så här:
 • Reservera en arbetsstation via Aalto Space-appen.
 • Visa upp din reservation för personalen när du kommer till studie- eller arbetsstationen.

Med reservationsarrangemangen säkerställer vi att lokalerna inte blir fulla och att det är tryggt att vistas i dem.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokalerna på campus.

Du hittar en uppdaterad lista över öppna restauranger på campus på universitetets webbplats aalto.fi

Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Resor  

(Uppdaterad 10.10)

Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna som nu är i bruk.

Reseanvisningarna har uppdaterats 17.9 och de nya anvisningarna träder i kraft från och med 1.10. Läs anvisningarna i sin helhet på sidan https://www.aalto.fi/en/aalto-university/internal-instructions-related-to-coronavirus (på engelska eller på finska, kräver inloggning).

Efter alla utlandsresor rekommenderas distansarbete i 10 dygn. Om du återvänder från en resa i ett land med hög incidens av coronaviruset förutsätter universitetet frivillig karantän i 10 dygn.

Gäster  

(Uppdaterad 10.10)

Vi rekommenderar fortfarande möten på distans. Om gäster vistas på campus måste säkerhetsåtgärder vidtas, och det ska säkerställas att gästen är symptomfri. Vi tar inte emot gäster som har anlänt till Finland från ett land med hög incidens av coronaviruset för under 10 dygn sedan. Gäster som anlänt till Finland för under 10 dygn sedan från länder med låg incidens kan komma till campus om besöket bedöms som absolut nödvändigt.

Evenemang  

Anvisningar om coronaviruset för evenemang

Bruk av andningsskydd 
(Uppdaterad 30.9)

I enlighet med myndigheternas rekommendation om utökad användning av ansiktsmasker rekommenderar Aalto-universitetet att alla som vistas i inomhuslokaler på campus använder masker från och med 1.10, om de inte har särskilda hälsorelaterade skäl att inte göra det. Information om ansiktsmasker och hur du använder dem hittar du på THL:s sidor.  Om du inte har en egen mask erbjuder universitetet två tygmasker för arbete och studier i inomhuslokalerna på campus till alla studerande och anställda.  

Aalto-universitetet erbjuder fortfarande ändamålsenliga andningsskydd för sådana arbets- och undervisningssituationer där säkerhetsavstånd inte kan hållas (till exempel laboratorier, verkstäder eller undervisningssituationer som kräver närundervisning). Vid arbetsresor utomlands tillhandahåller universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. 

Ventilation  

Ventilationen i Aalto-universitetets lokaler är på redan flera timmar före normal arbetstid, under hela arbetsdagen och ännu i flera timmar efter kontorstid. Luftmängderna är på god nivå och tilluften tas alltid utifrån. Ventilationen i alla universitetets byggnader har kontrollerats och justerats.   

Närmare interna anvisningar och riktlinjer: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska).   

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen [email protected].  

Krishanteringsgruppen (CMT)  
Aalto-universitetet   

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen nås via telefonnummer 116 117 (dygnet runt).

 

Användbara länkar

 

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratorioväline

Anvisningar om coronaviruset för evenemang

Arrangemang av evenemang, tillställningar och utställningar i Aalto-universitetets inomhus- och utomhusutrymmen.

Aalto-universitetet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat