Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.
Kaksi henkilöä kävelemässä kohti Kandidaattikeskusta.

Här hittar du de viktigaste och senaste riktlinjerna gällande coronaviruset. Ytterligare riktlinjer finns bland annat på de interna sidorna på finska och på engelska (inloggning med Aaltoanvändarnamn). Övriga riktlinjer och informativa länkar finns samlade nere på denna sida.

Studerande och anställda har oberoende av var de bor möjlighet att få sin första eller andra dos av coronavaccinet onsdag 20.10 kl. 10–15 i Kandidatcentret, Y115.

Lokaler och säkerhet

 • Enligt Institutet för hälsa och välfärds nya rekommendation kan munskydd användas efter eget omdöme. För att trygga hälsosäkerheten rekommenderar vi särskilt användning av munskydd i lokaler och situationer med många människor eller när närkontakter inte kan undvikas, eller om du inte är vaccinerad mot covid-19. Vi återkommer vid behov till eventuella gemensamma spelregler och bästa praxis för användning av munskydd när vi i större utsträckning övergår till hybridarbete.  
 • Se till att undvika närkontakt, vara noga med handhygienen och inte komma till campus om du är sjuk.  
 • Vi önskar att så många som möjligt i Aalto-gemenskapen vaccinerar sig. Coronavaccinet förhindrar effektivt allvarliga sjukdomsformer och bromsar spridningen av covid-19.

Arbete

 • Vi har börjat övergå till hybridarbete. Läs mer (på finska) här.
 • Vi förutsätter att du håller Aalto-universitetets personalkort synligt.

Studier och undervisning

 • Höstens undervisning ordnas enligt planerna som hybridundervisning.

 • Undervisningen i period I ordnas enligt den befintliga planen för läsordningen.

 • Undervisningstillfällena i period II genomförs enligt planen för läsordningen och med normal lokalkapacitet. 

 • Det finns flera lokaler som lämpar sig för självstudier på campus. Självstudielokaler för olika behov finns och kan bokas i applikationen Aalto Space. De studerandes tillträdesrätter återaktiveras från och med 1.10. Mer information i Into.   

 • Självstudielokalerna och grupprummen kan bokas i Aalto Space. 

 • Bruket av lokalerna måste arrangeras så att de som deltar i undervisningen även i praktiken kan undvika närkontakter med varandra.

 • Munskydd kan användas efter eget omdöme. Vi rekommenderar användning av munskydd i lokaler och situationer med många människor eller när närkontakter inte kan undvikas, eller om du inte är vaccinerad mot covid-19.

 • Undvik att skapa trängsel.

 • Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Evenemang och gäster

 • Vid tillställningar och evenemang är arrangören ansvarig för hälsosäkerheten.
 • Läs mer om evenemang (på finska)
 • Mer information och råd gällande planering av tillställningar: [email protected]  

Resor  

 

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi (extern länk)

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden (extern länk)

Coronavirus - Information för studeranden

Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.

Anvisningar för arrangerandet av ett koronasäkra evenemang

Pä sidan finns anvisningar och länkar för de som planerar evenemang och besök under pandemin. Uppdateringen av denna webbsida pågår, se den finska eller engleska sidan för uppdaterad information.

Aalto-universitetet
itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat