Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.
Three students walking on campus on sunny day

Här hittar du de viktigaste och senaste riktlinjerna gällande coronaviruset. Ytterligare riktlinjer finns bland annat på de interna sidorna på finska och på engelska (inloggning med Aaltoanvändarnamn). Övriga riktlinjer och informativa länkar finns samlade nere på denna sida.

Lokaler och säkerhet

 • Det är viktigt att särskilt beakta hälsosäkerheten, t. ex. handhygienen.

 • Vi kommer inte sjuka till campus.

 • Före du börjar jobba på campus, rengör keyboarden och arbetsbordet med en desinfektionsduk. 

 • Coronavaccinet förhindrar effektivt allvarliga sjukdomsformer och bromsar spridningen av covid-19. Vi önskar att så många som möjligt i Aalto-gemenskapen skaffar ett fullt vaccinationsskydd. Mer information om vaccination på till exempel Helsingfors stads eller Esbo stads webbsidor.

 • Personalen har också möjlighet att få coronavaccin via företagshälsovården (på finska).

Arbete

Studier och undervisning

 • Campuset kan användas till sin fulla kapacitet för undervisning.

 • Flexibla undervisningsarrangemang är att rekommendera, för att säkerställa att alla studerande har möjlighet att delta i undervisningen. 

 • Självstudielokalerna och grupprummen är öppna. Boka din plats i Aalto Space. 

Evenemang och gäster

 • Vid evenemang är det viktigt att beakta hälsosäkerheten.

 • Mer information och råd gällande planering av tillställningar: [email protected]  

Resor  

 

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

E-post till personal och studerande

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi (extern länk)

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat