Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

16.12 Vi rekommenderar starkt användning av masker i alla inomhuslokaler.  Undervisningen och studierna fortsätter på distans till den 26 februari 2021. Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus. Vi jobbar på distans. För det senaste meddelandet i sin helhet, se nedan. 

 

Vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

Lokaler och säkerhet 

 • Vi jobbar på distans. Undervisningen och studierna fortsätter på distans till den 26 februari 2021. 
 • Vid arbete och studier på campus ska var och en se till att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien.
 • Stanna hemma om du har symptom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom. Se till att testa dig om du har symptom på coronavirus.
 • För att säkerställa säkerhetsavstånden är tills vidare bara hälften av den normala kapaciteten av arbetsstationer och mötesrum i bruk.
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus. 
 • Vi uppmanar studerande och personal att ta i bruk Coronablinkern.

Rekommendation om användning av ansiktsmasker

 • Om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda ansiktsmask rekommenderar vi starkt användning av masker i alla inomhuslokalertill exempel i undervisningssituationer, i hallar och korridorer på campus, , i campusrestaurangernas köer och på väg ut ur restaurangen och i arbetsrum där flera personer arbetar.      
 • Aalto-universitetet erbjuder ändamålsenliga andningsskydd för sådana arbets- och undervisningssituationer där säkerhetsavstånd inte kan hållas (till exempel laboratorier, verkstäder eller undervisningssituationer som kräver närundervisning). Vid arbetsresor utomlands tillhandahåller universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. 

Arbete

 • Vi jobbar på distans. Vi arbetar och samlas på campus endast om det är absolut nödvändigt. Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus.
 • Till exempel personalens lillajulsfester och gillenas presentationstillfällen ordnas antingen virtuellt eller utomhus i grupper på högst 10 personer och med säkerhetsanvisningarna i åtanke. 
 • Reservera en lokal enligt din enhets anvisningar om du har tänkt jobba på campus.
 • Närmare interna anvisningar och riktlinjer här (på finska och engelska).   

Studier och undervisning

 • Undervisningen och studierna fortsätter på distans till utgången av period III, dvs. till den 26 februari 2021.  Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).  
 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • Högst 10 personer får närvara i samma lokal under ett tentamenstillfälle. 
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisningen ska särskild vikt läggas på användningen av ansiktsmasker. 
 • Självstudielokalerna på campus har tagits tills vidare ur bruk.  
 • De som deltar i närundervisning kan reservera en studie- eller arbetsstation på campus för tiden mellan undervisningstillfällen som ordnas samma dag.
 • Undvik att skapa trängsel. Det är tillåtet att vistas på campus endast av studierelaterade orsaker.
 • Byggnader där undervisning ordnas eller där det finns en studentrestaurang hålls fortfarande öppna. Inträde sker via separat utmärkta dörrar.
 • Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Evenemang och gäster

 • Vi rekommenderar att evenemang, tillställningar, möten och utställningar tills vidare ordnas på distans.
 • Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus
 • Om det är absolut nödvändigt att motta gäster, måste säkerhetsåtgärder vidtas, och det ska säkerställas att gästen är symptomfri.
 • Vi tar inte emot gäster som har anlänt till Finland från ett land med hög incidens av coronaviruset (thl.fi) för under 10 dygn sedan. Gäster som anlänt till Finland för under 10 dygn sedan från länder med låg incidens kan komma till campus om besöket bedöms som absolut nödvändigt.

Resor  

 • Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna. Läs anvisningarna här (på engelska eller på finska, kräver inloggning).
 • Efter alla utlandsresor rekommenderas distansarbete i 10 dygn. Om du återvänder från en resa i ett land med hög incidens av coronaviruset förutsätter universitetet frivillig karantän i 10 dygn.
   

* * * * *

16.12: Preciserade riktlinjer för verksamheten

Anvisningarna om verksamheten på Otnäs campus har uppdaterats den 16 december 2020. Riktlinjerna för arbete på campus och på distans ar tills vidare oförändrade. De nuvarande riktlinjerna för studier och undervisning fortsätter till utgången av period III, dvs. till den 26 februari 2021. Syftet med anvisningarna är att trygga Aalto-gemenskapens hälsa och säkerhet genom att förebygga smitta och exponering. Med dessa åtgärder strävar vi dessutom efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. 

Arbete på campus:
 

Följande riktlinjer är i kraft tills vidare, och följs upp senast i januari:

 • Vi jobbar på distans. Vi arbetar och samlas på campus endast om det är absolut nödvändigt.
 • Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus.
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus.

Studier och undervisning till utgången av period III (26.2.2021):

 • Undervisningen och studierna fortsätter på distans till utgången av period III, dvs. till den 26 februari 2021.  Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).
 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • Högst 10 personer får närvara i samma lokal under ett tentamenstillfälle.
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisning och tentamina ska särskild vikt läggas vid användningen av ansiktsmasker.  
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus.

Användning av ansiktsmasker:

Om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda ansiktsmask rekommenderar vi starkt användning av masker i alla inomhuslokaler, i undervisningssituationer, i entréhallar och korridorer på campus, i campusrestaurangernas köer och på väg ut ur restaurangen samt i arbetsrum där flera personer arbetar.

Coronavirusepidemin är just nu allvarlig, och vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen [email protected].

Vi vill tacka alla aaltoiter för samarbetet och för ert tålamod under det gångna året.

Ta hand om varandra! 

Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 
 

Om du inte hittar svar på din fråga på denna webbplats, kan du skicka dina frågor via e-post till [email protected]

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen nås via telefonnummer 116 117 (dygnet runt).

 

Användbara länkar

 

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratorioväline

Anvisningar om coronaviruset för evenemang

Arrangemang av evenemang, tillställningar och utställningar i Aalto-universitetets inomhus- och utomhusutrymmen. På sidan finns också länkar och tips för att arrangera virtuella evenemang.

Aalto-universitetet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat