Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

Här hittar du de viktigaste och senaste riktlinjerna gällande coronapandemin. Ytterligare riktlinjer finns bland annat på de interna sidorna på finska och på engelska (inloggning med Aaltoanvändarnamn). Övriga riktlinjer och informativa länkar finns samlade nere på denna sida.

Senaste uppdaterinagar:

23.6: Dessa riktlinjer ska uppdateras nästa gång i augusti. Trevlig sommar!

15.6: Vi följer myndigheternas rekommendation om distansarbete, men det är möjligt att arbeta på campus om du följer säkerhetsanvisningarna och bokar en lokal på förhand. Tillgången till självstudie- och grupparbetslokaler utökas under sommaren, och lokalerna kan bokas via Aalto Space. Campusguiderna ger dig anvisningar gällande vistelse på campus under hela sommaren. För de senaste meddelanden, se nedan.

Lokaler och säkerhet 

 • Vi rekommenderar munskydd vid alla kontakter med andra, om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt munskyddet får du ett från entrétjänsterna i byggnaden. 

 • Se även till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd, vara noga med handhygienen och inte komma till campus om du är sjuk.  

 • Vi följer myndigheternas rekommendation om distansarbete, men det är möjligt att arbeta på campus om du följer säkerhetsanvisningarna och bokar en lokal på förhand.  

 • Serviceställena betjänar enligt byggnadernas sommaröppettider. 

 • Information om restaurangerna på campus finns på följande adress:

Campusrestauranger och kaféer

 • För att säkerställa säkerhetsavstånden är tills vidare bara hälften av den normala kapaciteten av arbetsstationer och mötesrum i bruk.
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus. 
 • Vi uppmanar studerande och personal att ta i bruk Coronablinkern.

Arbete

 • Vi följer myndigheternas rekommendation om distansarbete, men det är möjligt att arbeta på campus om du följer säkerhetsanvisningarna och bokar en lokal på förhand. 
 • För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätter vi att du håller Aalto-universitetets personalkort synligt.
 • Närmare interna anvisningar och riktlinjer här (på finska och engelska).   

Studier och undervisning

 • Läsesalen i Harald Herlin-lärcentret är öppen under lärcentrets öppettider (före 28.6: mån kl. 10–15, tis kl. 10–18 och ons–fre kl. 10–15. 28.6–27.8 mån–fre kl. 10–15). Bruk av läsesalen förutsätter en bokning i Aalto Space.  
 • Tillgången till självstudie- och grupparbetslokaler utökas under sommaren, och lokalerna kan bokas via Aalto Space. Campusguiderna ger dig anvisningar gällande vistelse på campus under hela sommaren.  
 • För undervisningstillfällen med över 10 deltagare görs en säkerhets- och hygienplan. För augusti planeras undervisning i grupper på högst 40 personer, inom ramarna för lokalernas begränsningar.   
 • Bruket av lokalerna måste arrangeras så att de som deltar i undervisningen även i praktiken kan undvika närkontakter med varandra.

 • Vi rekommenderar munskydd vid alla kontakter med andra, om det inte finns hälsomässiga hinder för det.

 • Att stanna inomhus på campus undviks. Undvik att skapa trängsel.
 • Tillgången till byggnaderna sker genom separat utmärkta dörrar.
 • Aktuella coronavirusanvisningar för studerande hittar du i Into

Evenemang och gäster

 • Evenemang och besök – inklusive disputationer – kan ordnas på campus inom ramarna för lokalernas begränsningar 

 • Det är nu tillåtet att ta emot gäster på campus med säkerhetsanvisningarna i beaktande.  
 • För inomhusevenemang och besök med över 10 deltagare och för utomhusevenemang med över 50 deltagare görs en säkerhets- och hygienplan och uppgifter om alla deltagare samlas in. Kontakta [email protected] för mer information.  
 • Förfrågningar som gäller externa evenemang riktas till [email protected].  
 • Underhålls- och reparationsbesök från utlandet är möjliga, och anvisningar för dem ges utgående från den situationsspecifika riskbedömningen. Kontakta [email protected] för mer information.  

Resor  

* * * * *

15.6: Vistelse på campus under sommarsäsongen 

Antalet coronavirussmittor i huvudstadsregionen har sjunkit, och området är inte längre i spridningsfasen. Aalto-universitetets verksamhet på campus kör igång igen i så stor utsträckning som det är möjligt med beaktande av myndighetsanvisningarna och allas hälsa och säkerhet.  

Nedan finns ett sammandrag om vistelse på campus från och med 15.6. Riktlinjerna är i kraft tills vidare och vi meddelar omedelbart om eventuella ändringar.  

Arbete, evenemang och besök:   

 • Vi följer myndigheternas rekommendation om distansarbete, men det är möjligt att arbeta på campus om du följer säkerhetsanvisningarna och bokar en lokal på förhand.  

 • Det är nu tillåtet att ta emot gäster på campus med säkerhetsanvisningarna i beaktande.  

 • För inomhusevenemang och besök med över 10 deltagare och utomhusevenemang och besök med över 50 deltagare görs en säkerhets- och hygienplan och uppgifter om alla deltagare samlas in. Kontakta [email protected] för mer information.  

 • Förfrågningar som gäller externa evenemang riktas till [email protected].  

 • Underhålls- och reparationsbesök från utlandet är möjliga, och anvisningar för dem ges utgående från den situationsspecifika riskbedömningen. Kontakta [email protected] för mer information.  

Undervisning och studier:  

 • Läsesalen i Harald Herlin-lärcentret är öppen under lärcentrets öppettider (före 28.6: mån kl. 10–15, tis kl. 10–18 och ons–fre kl. 10–15. 28.6–27.8 mån–fre kl. 10–15).  Bruk av läsesalen förutsätter en bokning i Aalto Space.  

 • Tillgången till självstudie- och grupparbetslokaler utökas under sommaren, och lokalerna kan bokas via Aalto Space. Campusguiderna ger dig anvisningar gällande vistelse på campus under hela sommaren.  

 • För undervisningstillfällen med över 10 deltagare görs en säkerhets- och hygienplan. För augusti planeras undervisning i grupper på högst 40 personer, inom ramarna för lokalernas begränsningar.   

Serviceställen och restauranger:   

Resor:  

När det gäller resor, följer vi nationella karantän- och testningsanvisningar. Läs mer här (på engelska) https://www.aalto.fi/en/services/travel-safety

Munskydd och säkerhetsavstånd:  

Vi rekommenderar munskydd vid alla kontakter med andra, om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt munskyddet får du ett från entrétjänsterna i byggnaden. Se även till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd, vara noga med handhygienen och inte komma till campus om du är sjuk.  

Universitetets aktuella coronaanvisningar och riktlinjer hittar du i sin helhet på universitetets coronavirussidor: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset. En intern nyhet om coronavaccinationer finns på adressen https://www.aalto.fi/fi/uutiset/koronarokotukset.  

Om du inte hittar svar på dina frågor i det publicerade materialet kan du skicka frågorna per e-post till adressen [email protected].  

Ta hand om er själva och varandra!  

Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 
 

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen (HUS) nås via telefonnummer 116 117 (dygnet runt).

 

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

THL.fi: Rekommendation om att använda ansiktsmasker

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Aalto.fi: Håll god handhygien under influensasäsongen

Aalto.fi: Campusrestauranger och kaféer

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi (extern länk)

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden (extern länk)

Coronavirus - Information för studeranden

Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.

Anvisningar för arrangerandet av ett koronasäkra evenemang

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att anordna tillställningr, evenemang, utställningar och besök. Organisatören måste försäkra att besökarna kan delta säkert. På sidan finns också länkar och tips för att arrangera virtuella evenemang.

Aalto-universitetet
itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat