Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet. Sidan uppdaterad 15.6
Three students walking on campus on sunny day

Här hittar du de viktigaste riktlinjerna gällande coronaviruset. Övriga länkar finns samlade nere på denna sida.

  • Det är viktigt att särskilt beakta hälsosäkerheten, t. ex. handhygienen.
  • Kom inte till campus om du har symtom som tyder på en luftvägsinfektion.
  • Coronavaccinet förhindrar effektivt allvarliga sjukdomsformer och bromsar spridningen av covid-19. Vi önskar att så många som möjligt i Aalto-gemenskapen skaffar ett fullt vaccinationsskydd. Mer information om vaccination på till exempel Helsingfors stads webbsidor.
  • Campuset kan användas till sin fulla kapacitet för arbete och studier.
  • Studerande, boka din plats i självstudielokalerna och grupprummen i Aalto Space.  

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

Nedan finns ytterligare information för personalen, logga in för att se innehållet.

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi (extern länk)

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

aalto it help en

IT Services

You can find up-to-date news, contact information, chat and instructions of frequently used IT services at IT-help hub: accounts, passwords, email, MFA, vpn, printing, teams, zoom, VDI and guidelines how to procure workstations and phones.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: