Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet har uppdaterats (23.3).
Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Senaste uppdatering 23.3

Övergången till distansarbete och -studier har vid Aalto-universitetet fortskridit väldigt fint. Vi har idag 23.3 preciserat anvisningarna för användningen av lokalerna på campus. Det här ger oss bättre möjligheter att vid behov kunna rapportera personmängder på campus för myndigheterna samt även i fortsättningen kunna se till att vi upprätthåller säkerhetsavståndet, som vi vet är ett effektivt sätt att bromsa spridningen av viruset. Dessa anvisningar berör framförallt personalen.

Nedan finns även information om hur anvisningarna påverkar vissa tjänster på campus, såsom IT-stöd, upphämtning av böcker och postutdelning.

Under tiden 25.3–13.4.2020 kan på förhand utnämnda personer som tryggar för universitetets oumbärlig verksamhet (t.ex. IT-stöd och lokalernas säkerhet) arbeta på campus utan att meddela om det på förhand.

Om du har något annat, särskilt skäl att närvara i lokalerna på campus 25.3–13.4.2020 ska du anmäla det till adressen [email protected] senast föregående dag kl. 16. I anmälan ska ditt namn, besökstid, byggnad och orsak till besöket framgå. Du får svarsmeddelande om lämplig tid för ditt besök innan kl. 18. Observera att tillträde till Aaltos lokaler under tiden 25.3.–13.4.2020 sker via byggnadernas huvudingångar och entréhallar. Närmare anvisningar om besök på kampus finns online på adressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska/engelska, vänligen logga in).

Under de senaste två veckorna har vi varit tvungna att anpassa oss till en helt ny situation och många planer har ändrats. Trots detta fortsätter våra viktiga utvecklingsprojekt, såsom arbetet med strategin och utvärderingen av undervisningen (TEE), under vårens gång. Nästa vecka ger vi mer information om förändringar i tidtabellen.

Vi vill trygga hälsan och säkerheten hos vår personal och gör allt vi kan för att bromsa spridningen av coronaviruset. Nedan finns en sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa.

Nedan finns en sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa.

Anvisningar särskilt för undervisning och studier

 • Aalto ARTS anvisningar för att hämta material finns på addressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska/engelska).
 • All närundervisning upphör 17.3–13.4.2020. Distansundervisning och nättenter som redan är planerade genomförs enligt planerna.  
 • Universitetets lokaler är inte tillgängliga för studerande 17.3–13.4.2020.
 • En sammanfattning av stödtjänster för studierna och de studerandes studiestöd finns i Into. 
 • Undervisningspersonalen förbereder sig som bäst för att ta i bruk alternativa undervisnings- och bedömningsmetoder på sina kurser. Det kan förekomma störningar i undervisningsarrangemangen. Vi ber om tålamod.
 • Det finns stöd för nätundervisning för undervisningspersonalen på opit.aalto.fi. Det erbjuds även begränsat AV-stöd på campus, förfrågningar till IT Service Desk ([email protected]). 
 • Tidtabellen för tentamina kommer antagligen att ändra på grund av undervisningsarrangemangen. Närmare information ges så fort som möjligt.  
 • Kursspecifik information om arrangemang och bedömning finns i MyCourses. 
 • Webbplatsen Coronavirus – information för studerande finns på Into.

Anvisningar särskilt för personalen

 • Om du behöver IT-stöd på campus under tiden 25.3–13.4.2020 (t.ex. för att hämta en enhet, vissa uppdateringar, AV-stöd), skicka en anmälan till adressen [email protected] enligt anvisningarna ovan för att komma överens om en besökstid. Ifall du har behov för övrigt IT-stöd, ta kontakt med IT Service Desk [email protected]

 • Under tiden 25.3–13.4.2020 tas all post som kommer till Aalto-universitetet emot centralt i postrummet på Otsvängen 1 för sortering och bevaring. Endast om inkommen myndighetspost meddelas mottagaren per e-post. Väntar du brådskande och för verksamheten kritisk post, meddela avsändaren, mottagaren och mottagarens anstalt på campus till adressen [email protected] När du får ett meddelande om en sändning, skicka ett meddelande till adressen [email protected] i enlighet med anvisningarna ovan. 

 • Arbeta och forska på distans. Instruktioner för distansarbete finns (på finska/engelska) på adressen https://www.aalto.fi/fi/palvelut/etatyoohjeet-koronavirustilanteeseen (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

 • Under tiden 25.3–13.4.2020 kan på förhand utnämnda personer som tryggar för universitetets oumbärlig verksamhet (t.ex. IT-stöd och lokalernas säkerhet) arbeta på campus.

 • Om du är sjuk högst 7 dagar (5 arbetsdagar) kan du vara sjukledig genom att meddela din förman. Ta kontakt med företagshälsovården vid längre sjukdomsfall. 

Anvisningar för alla

 • Reservering av böcker och material under tiden 26.3–13.4.2020: Reservera boken eller materialet i AaltoFinna. Kundservicen kontaktar dig per telefon för att komma överens om en tid för upphämtning när boken är färdig för att hämtas. Upphämtningsstället för böcker och material finns vid Lärcentrets huvudingång, adress Otnäsvägen 9. Upphämtningsstället är öppet från och med 30.3.2020 må–fre kl. 10–14.
 • Observera att majoriteten av restaurangerna på campus kan vara stängda.  
 • Om du har allvarliga symptom, kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ring infonumret för din reseförsäkring.
 • Dra nytta av nätverktyg (t.ex. Teams) i mån av möjlighet.  
 • Det kan vara rusning vid IT-tjänsterna och i IT-systemen. Stödet strävar i första hand efter att trygga undervisningen och den kritiska verksamheten. Var tålmodig och sök efter tjänster och stöd i första hand via nätet https://www.aalto.fi/sv/it-help (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).
 • Tillsvidare görs inga arbets- eller studierelaterade resor till utlandet. Undvik också alla inrikesresor. Möten i anslutning till resor ska skjutas fram eller ordnas på distans.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Skaka inte hand. God handhygien är ett av de bästa sätten att förhindra att viruset sprids.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen [email protected].

Krishanteringsgruppen (CMT)
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats (https://www.terveystalo.com/sv) har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen nås via telefonnummer 116 117 (dynget runt).

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

UM.fi Utrikesministeriet - Info on coronavirus (på engelska)

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat