Aalto-yliopisto

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.
 • Matkustusohjetta on päivitetty 17.9. Uusi ohjeistus tulee voimaan 1.10. ja se on julkaistu sivulla Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita (vaatii kirjautumisen).
 • Aalto-yliopisto suosittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan ottavan käyttöön Koronavilkku-sovelluksen. Lisätietoa: koronavilkku.fi.
 • Henkilökunnan ei ole enää tarpeen ilmoittaa kampuksella työskentelystä tai käynnistä [email protected]ähköpostiosoitteeseen.
 • Epävarman koronatilanteen vuoksi suosittelemme tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämistä toistaiseksi etäjärjestelyin. Katso täältä tarkempia ohjeita.

 

Aalto-yliopistossa koronatapauksia ja altistumisia 

Aalto-yliopistossa on todettu koronavirustautitapauksia. Espoon tartuntatautiviranomainen jäljittää tartuntaketjuja ja asettaa altistuneet karanteeniin. Varotoimenpiteenä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin kandidaattiopiskelijat siirtyivät etäopetukseen kahdeksi viikoksi. 

Lue  tarkempia ohjeita Sisäiset ohjeet -sivulta, jos epäilet altistuneesi koronavirukselle (vaatii kirjautumisen Aalto-tunnuksilla). 

Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita
***

Tarkennus joustavaan vuorottelumalliin: Suosimme etätöitä (14.8.)

Suomen hallitus antoi 13.8. suosituksen etätöiden tekemisestä Uudenmaan alueella ja suositteli edistämään työjärjestelyjä, joilla vähennetään riskitekijöitä työpaikoilla. Tämän suosituksen pohjalta jatkamme aiemmin ilmoitetulla joustavalla vuorottelumallilla sillä muutoksella, että suosimme etätöiden tekemistä kun työtehtävät sen sallivat. Myös kampuksella työskentely on mahdollista yksiköissä elokuun aikana valmisteltavilla varausmenettelyillä.  

Myös tilaisuuksissa ja tapahtumissa suositellaan toistaiseksi etäjärjestelyjä. Tarkemmat ohjeet syksyn tapahtumien järjestämisestä valmistuvat pikimmiten ja ne julkaistaan sivulla https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/koronavirukseen-liittyvia-ohjeita-tilaisuuksien-jarjestajille 

Hallitus antoi 13.8. myös suosituksen kasvomaskien käytöstä mm. joukkoliikenteessä. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Aalto-yliopisto tarjoaa työtehtäviin ja opiskelutilanteisiin hengityssuojaimet, jos turvallista työskentelyetäisyyttä ei muuten voida varmistaa. Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.  

Tarkempaa tietoa joustavasta vuorottelumallista ja muista ohjeista 12.8. julkaistussa ohjeessa (alla).

***

Kampuksella työskentelyyn joustava vuorottelumalli, opetus jatkuu pääosin etänä  (12.8.)

Siirrymme 17.8. alkaen toimintamalliin, jossa voidaan yhdistää kampuksella työskentely ja etätyöskentely turvallisesti ja joustavasti. Seuraamme aktiivisesti pandemiatilanteen kehittymistä, ja olemme valmiita tarkentamaan ohjeistusta tilanteen ja viranomaisten suositusten muuttuessa. 

Turvallinen työskentely kampuksella edellyttää sitä, että noudatamme sovittuja ohjeita ja rajoituksia. Kampukselle saa tulla vain oireettomana, ja huolellinen käsihygienia ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Koronatestiin on syytä mennä pienenkin tartuntaepäilyn perusteella.

Tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä. Yksiköt vastaavat työpisteidensä vuorottelujärjestelyjen suunnittelusta ja tilojensa käytännön järjestelyistä.

Tavoitteena on siirtyä joustavan vuorottelumallin käyttöön 17.8. alkaen, mutta viimeistään 1.9.2020. 

Opetus jatkuu pääosin etänä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat etusijalla kampuksella järjestettävässä opetuksessa.

Kampuksella työskentely

Kaikki yliopiston tilat on käyty läpi, ja tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on 17.8. alkaen toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä.

Korkeakoulut ja yksiköt sopivat tarkemmin henkilökunnan vuorottelusta, tilojensa käytön varauksista sallittujen enimmäismäärien mukaisesti ja muista käytännön järjestelyistä. Suunnittelussa voidaan huomioida kunkin työtehtävän vaatimukset. Yksiköt voivat halutessaan käyttää tilojen varauksiin käytössä olevia työkaluja.  

Päivän aikana työskennellään vain yhdellä työpisteellä. Muissa yksiköissä vierailua on syytä välttää. Jokainen siivoaa päivän päätteeksi työpisteensä tarkoitusta varten varatuilla siivousvälineillä. Myös yhden hengen huoneita voidaan sovitusti käyttää joustavasti vuorotellen. Varausohjeita työstetään kouluissa ja palveluyksiköissä. Riskiryhmiin kuuluvien työskentelystä kampuksella sovitaan erikseen esihenkilön kanssa työterveyshuollon tuella. 

Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortin näkyvillä. Henkilökortin voi tilata [email protected]. Henkilökorttikuvauksesta voi sopia tilauksen yhteydessä. Ne henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle 6 kuukautta, käyttävät kuvatonta, aulapalvelusta saatavaa Visitor Aalto -korttia.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhä etäjärjestelyin. Harkinnanvaraisesti voidaan järjestää myös kokouksia tai työpajoja, joissa osallistujat ovat läsnä kampuksella, kunhan turvaväleistä ja hygieniasta huolehditaan.  

Opetusjärjestelyt 

Opetus jatkuu pääosin edelleen etänä. Sellainen opetus, jota ei laadukkaan oppimisen ja oppimistavoitteiden olennaisesti kärsimättä voida toteuttaa etänä, järjestetään turvallisuudesta huolehtien kampuksella. Laitokset ja koulutusohjelmat käyttävät tässä lähtökohtaisesti itse hyvää pedagogista harkintaa. Opetuksen kokonaisuus arvioidaan kuitenkin koko yliopiston kannalta ja tarvittavat muutokset tehdään korkeakoulujen kanssa yhteistyössä.

Opetushenkilökunnalle lähetetään vielä erillinen viesti opetusjärjestelyistä.

Opiskelijoiden liikkuminen

Maanantaista 31.8. alkaen opiskelijoilla on pääsy niihin kampuksen tiloihin, joissa on lähiopetusta, ennalta varattavia itseopiskelutiloja, opiskelua tukevia palveluita tai opiskelijaravintoloita. Sisään pääsee merkitystä ovesta kunkin rakennuksen aukioloaikana.

Opiskelijat voivat varata Aalto Space -sovelluksen avulla paikkoja yli 20 itseopiskelutilasta, mutta kaikki opiskelutilat tai IT-luokat eivät ole käytettävissä. Aalto Space -sovelluksessa itseopiskelutilat ovat hiljaisiksi tiloiksi luokiteltuja tiloja. Ruuhkien syntymistä on vältettävä, ja kampukselle voi tulla vain opiskeluun liittyvästä syystä.

Matkustus

(Ohjetta päivitetty 17.9.)

Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain nyt käytössä olevan riskiarviokäytännön mukaisesti. Matkustusohjetta on päivitetty 17.9. ja uusi ohje on voimassa 1.10. alkaen. Lue ohje kokonaisuudessaan sivulta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (vaatii kirjautumisen).

 • 30.9. asti: Aalto-yliopiston työntekijöiden, opiskelijoiden ja vieraiden odotetaan työskentelevän ja opiskelevan etänä kaksi viikkoa kaikkien ulkomaille suuntautuneiden työ- tai lomamatkojen jälkeen.
 • 1.10. alkaen: Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suositellaan 14 vuorokauden etätyöskentelyä. Korkean ilmaantuvuuden maahan suuntautuneelta matkalta palaavalta edellytetään 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Vierailijat 

(Ohjetta päivitetty 17.9.)

 • 30.9. asti: Suosittelemme yhä etätapaamisia. Mikäli vierailija saapuu kampukselle, turvatoimista on huolehdittava ja varmistettava, että vieras on oireeton eikä hän ole ollut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana.
 • 1.10. alkaen: Suosittelemme yhä etätapaamisia. Mikäli vierailija saapuu kampukselle, turvatoimista on huolehdittava ja varmistettava, että vieras on oireeton. Emme ota vastaan vierailijoita, jotka ovat saapuneet Suomeen korkean ilmaantuvuuden maasta alle 14 vuorokautta sitten. Alhaisen ilmaantuvuuden maasta Suomeen alle 14 vuorokautta sitten tulleet voivat tulla kampukselle, jos vierailu katsotaan ehdottoman välttämättömäksi.

Tilaisuudet 

Tilaisuuksien järjestämisessä pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta koronatilanteen jatkuvasti muuttuessa. Seuraamme viranomaisohjeistuksen kehittymistä ja päivitämme oman ohjeistuksemme pikimmiten. Elokuussa on mahdollista järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia sellaisissa yliopiston tiloissa, joihin on oma sisäänkäynti. Tilaisuuksia suunniteltaessa on huomioitava, että vain puolet tilojen, esimerkiksi luentosalien, normaalista paikkamäärästä on käytettävissä.

Hengityssuojainten käyttö 

Aalto-yliopisto tarjoaa hengityksensuojaimet sellaisiin työ- ja opetustilanteisiin, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää (esimerkiksi laboratoriot, pajat tai opetustilanne, joka edellyttää lähityöskentelyä). Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihto toimii Aalto-yliopiston tiloissa useita tunteja ennen normaalia työaikaa, se toimii tehokkaasti koko päivän ja vielä tunteja toimistoajan jälkeen. Ilmamäärät ovat hyvällä tasolla ja korvausilma otetaan aina ulkoa. Kaikkien yliopiston rakennusten ilmanvaihdot ja niiden säädöt on tarkastettu ja säädetty.

Yksityiskohtaisemmat sisäiset ohjeet ja linjaukset päivitetään lähipäivinä verkkosivulle https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita.

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi tällä sivustolla julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota.   
 

Neuvontapalveluita

 • Terveystalon verkkosivuilla on kotihoito- ja toimintaohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveystaloon yhteys otetaan ensijaisesti Lääkäri chat 24/7 -palvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit tehdä myös oiretestin Omaolo-verkkopalvelun kautta.

 • Valtakunnallinen koronaviruksen neuvonta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.
 • HUSin päivystysnumero on 116 117 (24/7).

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä ohjesivuja

A person using VR headset

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Laboratorioväline

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Aalto-yliopiston sisä- ja ulkotiloissa. Päivitetty 27.8.2020.

Aalto-yliopisto
itpalvelut

IT Help

Täältä löydät IT-palveluihin liittyvät ohjeet.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Aalto 10km/5km
Poikkeustilanteet Julkaistu:

Aalto 10 km & 5 km -liikuntatapahtuma peruttu

Kaikkien tapahtumien järjestämistä on hyvä harkita tarkasti, jotta kampuksella opiskelu ja työskentely voivat jatkua turvallisesti.
space key touch guard
Tiedotteet Julkaistu:

Kuvanveistäjä teki kuparista mikrobit torjuvan, taskuun sopivan kosketussuojaimen

Suojainta voi käyttää esimerkiksi vessanpöntön kansiin, vääntölukkoihin ja ovenkahvoihin tarttumisessa. Käytön jälkeen se sujahtaa suojakoteloonsa, jossa kupari tappaa pinnalle mahdollisesti tarttuneet taudinaiheuttajat.
Laboratoriotarvike.
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopistossa koronatapauksia ja altistumisia

Muistathan ladata Koronavilkun puhelimeesi.
Person sitting on a pink couch in front of a big window holding a laptop
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Lyhytkestoiset etävaihdot tukevat digitaalista oppimista ja yhteistyötä

Opiskelijat 25 eri maasta kehittivät digitaalisia yhteistyötaitojaan haastepohjaisella Digital Business Master Class -kurssilla heinäkuussa 2020.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu