Aalto-yliopisto

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Kampuksen itseopiskelutilat pois käytöstä 26.10. alkaen (21.10.)

Koronavirustartuntojen määrä pääkaupunkiseudulla on nousussa. Terveysviranomaiset arvioivat, että epidemiassa voidaan lähiaikoina olla siirtymässä kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, jolloin tartuntojen ja altistumisten määrä voi kasvaa nopeasti. Suomen hallitus on ilmoittanut uusista linjauksista ja rajoitustoimista epidemian leviämisen hidastamiseksi. Aalto-yliopistossa tartuntoja ja altistumisia on syksyn aikana ollut jonkin verran. Hyvällä yhteistyöllä ja rajoitustoimilla olemme kuitenkin pystyneet toistaiseksi pitämään tartuntatilanteen kohtuullisena.

Haluamme varmistaa yhteisömme terveyden ja turvallisuuden ja ehkäistä tartuntoja ja altistumisia tarkentamalla linjauksiamme kampuksen käytöstä. Näillä toimenpiteillä pyrimme turvaamaan mm. välttämättömän lähiopetuksen ja kokeellisen tutkimustyön jatkumisen kampuksella. Uudet linjaukset tulevat voimaan maanantaina 26.10.2020.

Opiskelu ja opetus

 • Opetus jatkuu pääosin etämuodossa. Välttämätön lähiopetus ja tentit järjestetään aiempien linjausten mukaisesti pedagogisin perustein.
 • Suosittelemme käyttämään kasvomaskia kampuksen sisätiloissa.
 • Kampuksen itseopiskelutilat ovat 26.10.2020 alkaen toistaiseksi poissa käytöstä. Tiloissa on tapahtunut viime aikoina koronavirusaltistumisia, ja altistumisketjujen selvittäminen on ollut haastavaa puutteellisten varausten ja tilojen ruuhkautumisen vuoksi. Tilojen väliaikaisella sulkemisella pyrimme ehkäisemään tartuntoja, varmistamaan yhteisömme terveyden ja turvallisuuden ja turvaamaan välttämättömän lähiopetuksen jatkumisen.  
 • Rakennukset, joissa on opetusta tai opiskelijaravintola, ovat edelleen avoinna. Kulku tapahtuu erikseen merkittyjen ovien kautta.
 • Lähiopetustilaisuuksiin osallistuvien on mahdollista varata kampukselta opiskelu- ja työskentelypisteitä samana päivänä tapahtuvien opetustilaisuuksien väliseksi ajaksi. Varattavia tiloja on Otakaari 1:ssä. Tiloja lisätään tarpeen mukaan myös muihin rakennuksiin.

Tarkemmat tiedot opiskelu- ja työskentelypisteistä Intossa

Varausjärjestely on käytössä 26.10.2020 alkaen. Toimi näin:

 • Varaa työskentelypiste Aalto Space -sovelluksesta.
 • Esitä varauksesi päivystäjälle saapuessasi opiskelu- ja työskentelypisteeseen.

Varausjärjestelyllä varmistetaan, että tilat eivät ruuhkaudu ja niissä on turvallista oleskella.

Avoinna olevien kampusravintoloiden päivittyvä lista on nähtävissä aalto.fi-sivustolla

Ajantasaiset koronavirukseen liittyvät ohjeet opiskelijoille löytyvät Intosta

Työskentely ja tilaisuudet

 • Suosittelemme edelleen etätyöskentelyä aina, kun se on mahdollista.
 • Jos olet tulossa työskentelemään kampukselle, tee tilavaraus yksikkösi ohjeiden mukaisesti
 • Suosittelemme käyttämään kasvomaskia kampuksen sisätiloissa.
 • Suosittelemme järjestämään tilaisuudet, tapahtumat ja näyttelyt toistaiseksi etätilaisuuksina. Jos etätilaisuuden järjestäminen ei ole mahdollista, tilaisuuksissa tulee noudattaa yliopiston tilaisuuksien järjestämisohjeita. Suosittelemme rajaamaan tilaisuudet alle 20 henkeen. Yli 20 hengen tilaisuuksista on tehtävä turvallisuussunnitelma. Tarkempia ohjeita verkkosivulla

Kampuksella työskenneltäessä ja opiskeltaessa on jokaisen huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, pysy kotona. Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin.

* * *

Aalto-yliopiston suositus maskien käytöstä kampuksella (30.9.)

Viranomaisten laajennetun maskisuosituksen pohjalta Aalto-yliopisto suosittelee maskin käyttöä kampuksen sisätiloissa 1.10. alkaen ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Tietoa kasvomaskeista ja niiden käytöstä löytyy THL:n sivuilta. Jos omaa maskia ei ole, kampuksen sisätiloissa opiskelua ja työskentelyä varten on saatavilla kaksi kangasmaskia jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle.  Päivitys 12.10. Kasvomaskeja ei ole saatavilla tällä hetkellä, lisäerä on tilattu toimittajalta.

Opiskelijat
Suosittelemme maskin käyttöä kampuksen sisätiloissa. Aalto-yliopisto tukee opiskelijoita tarjoamalla jokaiselle kaksi kangasmaskia kampuskäyttöä varten. Maskit voi noutaa kampuksen aulapalvelupisteistä opiskelijakorttia näyttämällä. Päivitys 12.10. Kasvomaskeja ei ole saatavilla tällä hetkellä, lisäerä on tilattu toimittajalta.

Henkilöstö
Yliopisto tarjoaa henkilöstölle kaksi kangasmaskia/henkilö kampustyöskentelyä varten. Maskia suositellaan käytettäväksi erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida varmistaa, kuten esimerkiksi yleisissä tiloissa sekä taukotiloissa ja kokouksissa. Henkilökunta voi noutaa maskit kampusrakennuksensa aulapalvelupisteestä. Päivitys 12.10. Kasvomaskeja ei ole saatavilla tällä hetkellä, lisäerä on tilattu toimittajalta.

Yleistä
Aalto-yliopisto tarjoaa edelleen asianmukaiset hengityssuojaimet sellaisiin työ- ja opetustilanteisiin, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää (esimerkiksi laboratoriot, pajat tai opetustilanne, joka edellyttää lähityöskentelyä). Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet.

Kampuksella työskenneltäessä ja opiskeltaessa on jokaisen huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, pysy kotona.

* * *

Tarkennus joustavaan vuorottelumalliin: Suosimme etätöitä (14.8.)

Suomen hallitus antoi 13.8. suosituksen etätöiden tekemisestä Uudenmaan alueella ja suositteli edistämään työjärjestelyjä, joilla vähennetään riskitekijöitä työpaikoilla. Tämän suosituksen pohjalta jatkamme aiemmin ilmoitetulla joustavalla vuorottelumallilla sillä muutoksella, että suosimme etätöiden tekemistä kun työtehtävät sen sallivat. Myös kampuksella työskentely on mahdollista yksiköissä elokuun aikana valmisteltavilla varausmenettelyillä.  

Myös tilaisuuksissa ja tapahtumissa suositellaan toistaiseksi etäjärjestelyjä. Tarkemmat ohjeet syksyn tapahtumien järjestämisestä valmistuvat pikimmiten ja ne julkaistaan sivulla https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/koronavirukseen-liittyvia-ohjeita-tilaisuuksien-jarjestajille 

(Maskisuositus päivitetty 30.9.)
Viranomaisten laajennetun maskisuosituksen pohjalta Aalto-yliopisto suosittelee maskin käyttöä kampuksen sisätiloissa 1.10. alkaen ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Tietoa kasvomaskeista ja niiden käytöstä löytyy THL:n sivuilta. Jos omaa maskia ei ole, kampuksen sisätiloissa opiskelua ja työskentelyä varten on saatavilla kaksi kangasmaskia jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Aalto-yliopisto tarjoaa työtehtäviin ja opiskelutilanteisiin hengityssuojaimet, jos turvallista työskentelyetäisyyttä ei muuten voida varmistaa. Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet.

***

Kampuksella työskentelyyn joustava vuorottelumalli, opetus jatkuu pääosin etänä  (12.8.)

Siirrymme 17.8. alkaen toimintamalliin, jossa voidaan yhdistää kampuksella työskentely ja etätyöskentely turvallisesti ja joustavasti. Seuraamme aktiivisesti pandemiatilanteen kehittymistä, ja olemme valmiita tarkentamaan ohjeistusta tilanteen ja viranomaisten suositusten muuttuessa. 

Turvallinen työskentely kampuksella edellyttää sitä, että noudatamme sovittuja ohjeita ja rajoituksia. Kampukselle saa tulla vain oireettomana, ja huolellinen käsihygienia ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Koronatestiin on syytä mennä pienenkin tartuntaepäilyn perusteella.

Tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä. Yksiköt vastaavat työpisteidensä vuorottelujärjestelyjen suunnittelusta ja tilojensa käytännön järjestelyistä.

Opetus jatkuu pääosin etänä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat etusijalla kampuksella järjestettävässä opetuksessa.

Kampuksella työskentely

Kaikki yliopiston tilat on käyty läpi, ja tarvittavien turvavälien varmistamiseksi käytössä olevia työpisteitä on 17.8. alkaen toistaiseksi noin puolet normaalista määrästä.

Korkeakoulut ja yksiköt sopivat tarkemmin henkilökunnan vuorottelusta, tilojensa käytön varauksista sallittujen enimmäismäärien mukaisesti ja muista käytännön järjestelyistä. Suunnittelussa voidaan huomioida kunkin työtehtävän vaatimukset. Yksiköt voivat halutessaan käyttää tilojen varauksiin käytössä olevia työkaluja.  

Päivän aikana työskennellään vain yhdellä työpisteellä. Muissa yksiköissä vierailua on syytä välttää. Jokainen siivoaa päivän päätteeksi työpisteensä tarkoitusta varten varatuilla siivousvälineillä. Myös yhden hengen huoneita voidaan sovitusti käyttää joustavasti vuorotellen. Varausohjeita työstetään kouluissa ja palveluyksiköissä. Riskiryhmiin kuuluvien työskentelystä kampuksella sovitaan erikseen esihenkilön kanssa työterveyshuollon tuella. 

Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortin näkyvillä. Henkilökortin voi tilata [email protected]. Henkilökorttikuvauksesta voi sopia tilauksen yhteydessä. Ne henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle 6 kuukautta, käyttävät kuvatonta, aulapalvelusta saatavaa Visitor Aalto -korttia.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhä etäjärjestelyin. Harkinnanvaraisesti voidaan järjestää myös kokouksia tai työpajoja, joissa osallistujat ovat läsnä kampuksella, kunhan turvaväleistä ja hygieniasta huolehditaan.  

Opetusjärjestelyt 

Opetus jatkuu pääosin edelleen etänä. Sellainen opetus, jota ei laadukkaan oppimisen ja oppimistavoitteiden olennaisesti kärsimättä voida toteuttaa etänä, järjestetään turvallisuudesta huolehtien kampuksella. Laitokset ja koulutusohjelmat käyttävät tässä lähtökohtaisesti itse hyvää pedagogista harkintaa. Opetuksen kokonaisuus arvioidaan kuitenkin koko yliopiston kannalta ja tarvittavat muutokset tehdään korkeakoulujen kanssa yhteistyössä.

Opiskelijoiden liikkuminen

(Ohjetta päivitetty 21.10.)

 • Opetus jatkuu pääosin etämuodossa. Välttämätön lähiopetus ja tentit järjestetään aiempien linjausten mukaisesti pedagogisin perustein.
 • Suosittelemme käyttämään kasvomaskia kampuksen sisätiloissa.
 • Kampuksen itseopiskelutilat ovat 26.10.2020 alkaen toistaiseksi poissa käytöstä. Tiloissa on tapahtunut viime aikoina koronavirusaltistumisia, ja altistumisketjujen selvittäminen on ollut haastavaa puutteellisten varausten ja tilojen ruuhkautumisen vuoksi. Tilojen väliaikaisella sulkemisella pyrimme ehkäisemään tartuntoja, varmistamaan yhteisömme terveyden ja turvallisuuden ja turvaamaan välttämättömän lähiopetuksen jatkumisen.  
 • Rakennukset, joissa on opetusta tai opiskelijaravintola, ovat edelleen avoinna. Kulku tapahtuu erikseen merkittyjen ovien kautta.
 • Lähiopetustilaisuuksiin osallistuvien on mahdollista varata kampukselta opiskelu- ja työskentelypisteitä samana päivänä tapahtuvien opetustilaisuuksien väliseksi ajaksi. Varattavia tiloja on Otakaari 1:ssä. Tiloja lisätään tarpeen mukaan myös muihin rakennuksiin.

Tarkemmat tiedot opiskelu- ja työskentelypisteistä Intossa

Varausjärjestely on käytössä 26.10.2020 alkaen. Toimi näin:

 • Varaa työskentelypiste Aalto Space -sovelluksesta.
 • Esitä varauksesi päivystäjälle saapuessasi opiskelu- ja työskentelypisteeseen.

Varausjärjestelyllä varmistetaan, että tilat eivät ruuhkaudu ja niissä on turvallista oleskella.

Avoinna olevien kampusravintoloiden päivittyvä lista on nähtävissä aalto.fi-sivustolla

Ajantasaiset koronavirukseen liittyvät ohjeet opiskelijoille löytyvät Intosta

Matkustus

(Ohjetta päivitetty 10.10.)

Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain nyt käytössä olevan riskiarviokäytännön mukaisesti. Matkustusohjetta on päivitetty 17.9. ja uusi ohje on voimassa 1.10. alkaen. Lue ohje kokonaisuudessaan sivulta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (vaatii kirjautumisen).

Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suositellaan 10 vuorokauden etätyöskentelyä. Korkean ilmaantuvuuden maahan suuntautuneelta matkalta palaavalta edellytetään 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Vierailijat 

(Ohjetta päivitetty 10.10.)

Suosittelemme yhä etätapaamisia. Mikäli vierailija saapuu kampukselle, turvatoimista on huolehdittava ja varmistettava, että vieras on oireeton. Emme ota vastaan vierailijoita, jotka ovat saapuneet Suomeen korkean ilmaantuvuuden maasta alle 10 vuorokautta sitten. Alhaisen ilmaantuvuuden maasta Suomeen alle 10 vuorokautta sitten tulleet voivat tulla kampukselle, jos vierailu katsotaan ehdottoman välttämättömäksi.

Tilaisuudet 

Katso ohjeet tilaisuuksien järjestäjille

Hengityssuojainten käyttö 

(Maskisuositus päivitetty 30.9.)

Viranomaisten laajennetun maskisuosituksen pohjalta Aalto-yliopisto suosittelee maskin käyttöä kampuksen sisätiloissa 1.10. alkaen ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Tietoa kasvomaskeista ja niiden käytöstä löytyy THL:n sivuilta. Jos omaa maskia ei ole, kampuksen sisätiloissa opiskelua ja työskentelyä varten on saatavilla kaksi kangasmaskia jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle.

Aalto-yliopisto tarjoaa hengityksensuojaimet sellaisiin työ- ja opetustilanteisiin, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää (esimerkiksi laboratoriot, pajat tai opetustilanne, joka edellyttää lähityöskentelyä). Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet.

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihto toimii Aalto-yliopiston tiloissa useita tunteja ennen normaalia työaikaa, se toimii tehokkaasti koko päivän ja vielä tunteja toimistoajan jälkeen. Ilmamäärät ovat hyvällä tasolla ja korvausilma otetaan aina ulkoa. Kaikkien yliopiston rakennusten ilmanvaihdot ja niiden säädöt on tarkastettu ja säädetty.

Yksityiskohtaisemmat sisäiset ohjeet

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi tällä sivustolla julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota.   
 

Neuvontapalveluita

 • Terveystalon verkkosivuilla on kotihoito- ja toimintaohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveystaloon yhteys otetaan ensijaisesti Lääkäri chat 24/7 -palvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit tehdä myös oiretestin Omaolo-verkkopalvelun kautta.

 • Valtakunnallinen koronaviruksen neuvonta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.
 • HUSin päivystysnumero on 116 117 (24/7).

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä ohjesivuja

A person using VR headset

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Laboratorioväline

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Aalto-yliopiston sisä- ja ulkotiloissa.

Aalto-yliopisto
itpalvelut

IT Help

Täältä löydät IT-palveluihin liittyvät ohjeet.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Mallinnus aerosolien leviämisestä bussissa.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi ohjelma mallintaa nopeasti, miten virusta kantavat aerosolit liikkuvat sisäilmassa

Apulaisprofessori Ville Vuorinen kehittää Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa avoimen koodin ohjelmaa, joka vauhdittaa aerosolien leviämisen tutkimista. Ohjelma tekee jopa tunnissa sen, mihin aiemmin kului supertietokoneella useita päiviä.
Kuvassa kädet ja post-it-lappuja. Kuva: Adolfo Vera
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Miten koronavirus on vaikuttanut yritysten strategioihin? – Kyselytutkimuksella tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi

Aalto-yliopiston hankkeessa tuotettu tieto auttaa yrityksiä, kun ne tekevät strategia- ja investointipäätöksiä.
UNITE! workshop at Aalto University in February 2020. Photo: Mikko Raskinen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tekniikan alan yliopistojen EU-hankkeessa luodaan tulevaisuuden yliopistoa

Tulevaisuuden yliopistossa kampuksesta tulee avoin kokeellinen laboratorio, virtuaalinen vaihto-opiskelija voi valita kursseja kaikkien yliopistojen tarjonnasta, ja yliopiston jokainen työntekijä kokee asiakseen toimia tasa-arvoa edistävällä tavalla.
Kuva: Adolfo Vera.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

HUSissa ja Aallossa alkaa tutkimus EEG-aivosähkökäyrästä tehtävästä koronavirusinfektion hengitysvaikeuden ennusteesta

Koronaviruspotilaiden vakavien hengitysvaikeuksien taustatekijöitä etsitään koneoppimisen avulla EEG-aivosähkökäyristä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muidenkin potilaiden tehohoidon arvioinnissa.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu