Aalto-yliopisto

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Tällä sivulla on koronapandemiaan liittyvät tärkeimmät ja ajantasaiset ohjeet. Täydentäviä ohjeita on muun muassa sivulla Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita (kirjaudu Aalto-tunnuksilla). Muita ohjeita ja tarpeellisia linkkejä on koottu tämän sivun loppuun.

26.2. Suomeen on julistettu sulkutila 8.–28.3.2021, ja viranomaisen määräämien aiempaa tiukempien rajoitusten tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen. Käytämme kaikki yliopiston sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä.  Opetus ja opiskelu jatkuvat etänä. Tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon mukaan välttämätön lähiopetus voi nykyisessä, rajoitetussa muodossaan jatkua. Kaikkien, jotka voivat työskennellä kotona, toivotaan tekevän niin. Lue 26.2. tiedote kokonaisuudessaan sivun alalaidasta.

 

Vetoamme, että kaikki aaltolaiset noudattavat linjauksia ja kantavat yhdessä vastuuta omasta ja yhteisömme turvallisuudesta.

Tilat ja turvallisuus

 • Työskentelemme pääosin etänä. Opetus ja opiskelu jatkuvat pääosin etänä 16.4.2021 saakka.
 • Sulkutilan ajaksi 8.-28.3.2021 kampuksella olevat itseopiskelutilat ja palvelupisteet joudutaan valitettavasti sulkemaan aulapalveluita lukuun ottamatta.  
 • Kampuksella opiskelu ja työskentely edellyttävät jokaiselta huolellista ohjeiden ja rajoitusten noudattamista. Kampukselle saa tulla vain oireettomana
 • Testiin on syytä mennä, jos on vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita. 
 • Käsihygienia ja vähintään kahden metrin turvaetäisyydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.
 • Turvavälien varmistamiseksi työtiloissa ja neuvotteluhuoneissa on paikkoja noin puolet normaalista määrästä.
 • Kampuksen yleisissä sisätiloissa oleskelua vältetään. 
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen.

Suositus maskien käytöstä

 • Käytämme kaikki yliopiston kaikissa sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Jos maski on unohtunut, varamaskin voi noutaa rakennuksen aulapalvelusta.
 • Aalto-yliopisto tarjoaa asianmukaiset hengityssuojaimet sellaisiin työ- ja opetustilanteisiin, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää (esimerkiksi laboratoriot, pajat tai opetustilanne, joka edellyttää lähityöskentelyä). Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja varten yliopisto antaa lentoyhtiön ja/tai kohdemaan edellyttämät hengityssuojaimet.

Työskentely

 • Voimassa on maksimaalinen etätyösuositus eli kaikkien, jotka voivat työskennellä kotona, toivotaan tekevän niin. Ne, joiden on ehdottoman välttämätöntä työskennellä kampuksella, voivat sen tehdä, mutta työskentely kampuksella edellyttää aina tilavarausta Aalto Space- tai vastaavan korkeakoulussa käytössä olevan järjestelmän kautta ja ilmoitusta omalle esihenkilölle.  
 • Kaiken kampuksella opiskelun, työskentelyn ja kokoontumisen ehdottomana edellytyksenä on, että turvallisuus varmistetaan noudattamalla huolellisesti annettuja ohjeita ja rajoituksia. Turvavälin on oltava vähintään kaksi metriä. 
 • Välttämättömien kokousten ja tilaisuuksien osallistujamäärä saa annettujen ohjeiden mukaan olla korkeintaan kuusi henkilöä, mutta järjestämme Aalto-yliopiston kokoukset sulkutilan ajan virtuaalisesti aina, kun mahdollista. 
 • Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortti näkyvillä. 
 • Sulkutilan ajan 8.-28.3. kampuksella olevat palvelupisteet ovat suljettuina aulapalveluita lukuun ottamatta.  
 • Katso tarkempia ohjeita sivulta Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita.

Opiskelu ja opetus

 • Opetus ja opiskelu jatkuvat etänä ainakin IV periodin loppuun, 16.4.2021 saakka. Kampuksella voidaan järjestää vain välttämätöntä lähiopetusta (esimerkiksi laboratorio- ja pajaopetus).   
 • Tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon mukaan välttämätön lähiopetus voi nykyisessä rajoitetussa muodossaan jatkua myös sulkutilan aikana 8.-28.3. Tilojen käyttö on järjestettävä niin, että opetukseen osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.   
 • Kuhunkin lähiopetustilanteeseen voi osallistua korkeintaan 10 henkeä. 
 • Tenttitilaisuuksissa voi samassa tilassa olla läsnä korkeintaan 10 henkeä.  
 • Lähiopetukseen osallistuvien turvallisuuden takaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota maskien käyttöön.
 • Lähiopetustilaisuuksiin osallistuvien on mahdollista varata kampukselta itseopiskelutiloja samana päivänä tapahtuvien opetustilaisuuksien väliseksi ajaksi. Sulkutilan ajaksi 8.-23.3. itseopiskelutilat ja palvelupisteet joudutaan valitettavasti sulkemaan aulapalveluita lukuun ottamatta.
 • Itseopiskelutiloja tarjotaan käyttöön tartunta- ja altistumistilanteen sallimissa rajoissa. Tilojen käyttö edellyttää aina ennakkovarauksen. Kulloinkin varattavissa olevat tilat ovat nähtävissä Aalto Space -sovelluksessa. Tiloissa avustavien oppaiden ohjeita on noudatettava tarkoin. Katso ohje tilojen varaamiseen: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/aalto-space-ohjeet-opiskelijoille-opiskelutilojen-varaamiseen
 • Kampuksen yleisissä sisätiloissa oleskelua vältetään 
 • Ruuhkien syntymistä on vältettävä, ja kampukselle voi tulla vain opiskeluun liittyvästä syystä.
 • Rakennukset, joissa on opetusta tai opiskelijaravintola, ovat avoinna. Kulku tapahtuu erikseen merkittyjen ovien kautta.
 • Katso tarkemmat opiskelijan ohjeet Intosta.

Tilaisuudet ja vierailijat

 • Suosittelemme järjestämään kaikki tilaisuudet, kokoukset, tapaamiset, tapahtumat ja näyttelyt etätilaisuuksina 31.8.2021 saakka.

 • Välttämättömistä syistä kampuksella järjestettävien kokousten osallistujamäärä voi olla enintään 6 henkeä.

 • Jos vierailijan vastaanottaminen on ehdottoman välttämätöntä, on huolehdittava turvatoimista ja varmistettava, että vieras on oireeton.

 • Huolto- ja korjauskäynneissä vain toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset ja ehdottoman välttämättömät sallitaan. Niistä tulee laatia riskinarvio ja noudattaa yliopiston turvallisuusohjeistusta. Ota yhteyttä työsuojeluun [email protected]
 • Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. 

Matkustus

 • Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain riskiarviokäytännön mukaisesti. Katso matkustusohje.
 • Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. 

* * * * *

26.2. Tarkennettuja linjauksia yliopiston toimintaan

Koronapandemiatilanne on nopeasti vaikeutunut, ja virusmuunnokset leviävät pääkaupunkiseudulla. Suomeen on julistettu sulkutila 8.–28.3.2021, ja viranomaisen määräämien aiempaa tiukempien rajoitusten tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen. 

Voimassa on maksimaalinen etätyösuositus eli kaikkien, jotka voivat työskennellä kotona, toivotaan tekevän niin. Ne, joiden on ehdottoman välttämätöntä työskennellä kampuksella, voivat sen tehdä, mutta työskentely kampuksella edellyttää aina tilavarausta Aalto Space- tai vastaavan korkeakoulussa käytössä olevan järjestelmän kautta ja ilmoitusta omalle esihenkilölle.

Opetus ja opiskelu jatkuvat sulkutilan aikana etänä. Tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon mukaan välttämätön lähiopetus voi nykyisessä, rajoitetussa muodossaan jatkua, ja lähiopetustilanteisiin voi samassa tilassa osallistua korkeintaan 10 henkilöä. Tilojen käyttö on järjestettävä niin, että opetukseen osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.  

Sulkutilan ajaksi kampuksella olevat itseopiskelutilat ja palvelupisteet joudutaan valitettavasti sulkemaan aulapalveluita lukuun ottamatta.

Kaiken kampuksella opiskelun, työskentelyn ja kokoontumisen ehdottomana edellytyksenä on, että turvallisuus varmistetaan noudattamalla huolellisesti annettuja ohjeita ja rajoituksia. Turvavälin on oltava vähintään kaksi metriä. Välttämättömien kokousten ja tilaisuuksien osallistujamäärä saa annettujen ohjeiden mukaan olla korkeintaan kuusi henkilöä, mutta järjestämme Aalto-yliopiston kokoukset sulkutilan ajan virtuaalisesti aina, kun mahdollista.

Käytämme kaikki yliopiston sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Jos maski on unohtunut, varamaskin voi noutaa rakennuksen aulapalvelusta.  

Valtakunnalliset koronaviruslinjaukset voivat muuttua pikaisellakin aikataululla. Viranomaiset voivat antaa tarkempia sulkutilaa koskevia määräyksiä maaliskuun ensimmäisen viikon aikana. Aalto-yliopiston ajankohtaiset koronavirusohjeet ja linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan aalto.fi-koronavirussivustolta

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme! 

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota.  
 

* * * *

 

Neuvontapalveluita

 • Terveystalon verkkosivuilla on kotihoito- ja toimintaohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveystaloon yhteys otetaan ensijaisesti Lääkäri chat 24/7 -palvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit tehdä myös oiretestin Omaolo-verkkopalvelun kautta.

 • Valtakunnallinen koronaviruksen neuvonta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.
 • HUSin päivystysnumero on 116 117 (24/7).

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä ohjesivuja

A person using VR headset

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Laboratorioväline

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Aalto-yliopiston tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään toistaiseksi etätilaisuuksina. Tällä sivulla on linkkejä ja vinkkejä työkaluista virtuaalisen tapahtuman järjestämisek

Aalto-yliopisto
itpalvelut

IT Help

Täältä löydät IT-palveluihin liittyvät ohjeet.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Economicum
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yritysten tukemisessa on syytä siirtyä kohti vastikkeellisia tukia

Yritystuet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: suoriin (vastikkeettomiin) tukiin ja vastikkeellisiin tukiin.
Photo of crop by Tim Mossholder from Pexels
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Riisin, vehnän ja maissin hinta voisi nousta nopeasti jo muutaman maan asettamilla vientirajoituksilla

Hintojen nousu ja saatavuusongelmat eivät vaikuttaisi merkittävästi Suomeen, mutta vaarantaisivat monien tuonnista riippuvaisten maiden ruokaturvan. Tutkijoiden mukaan uhkan torjuminen vaatii muutoksia viljelyyn, ennakointiin ja politiikkaan
MDF lattice
Opinnot Julkaistu:

Yliopistot valmistautuvat järjestämään valintakokeet kampuksilla

Hakijat saavat 16.3. mennessä tiedon siitä, miten valintakokeet toteutetaan.
Kauppakorkeakoulu ulkopäin kuvattuna lumisissa maisemissa. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Helsinki GSE:n Tilannehuone: Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin

Suurimmassa riskissä ovat terveydenhuollon ammattilaiset, selviää Tilannehuoneen raportista.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu