Aalto-yliopisto

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Tällä sivulla on koronapandemiaan liittyvät tärkeimmät ja ajantasaiset ohjeet. Täydentäviä ohjeita on muun muassa sivulla Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita (kirjaudu Aalto-tunnuksilla). Muita ohjeita ja tarpeellisia linkkejä on koottu tämän sivun loppuun.

26.3. Opetus jatkuu etänä ainakin V periodin loppuun, 4.6.2021 saakka välttämätöntä lähiopetusta lukuun ottamatta. Käytämme kaikki yliopiston sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Työskentelemme toistaiseksi pääosin etänä. Lue 26.3. tiedote kokonaisuudessaan sivun alalaidasta.

 

Vetoamme, että kaikki aaltolaiset noudattavat linjauksia ja kantavat yhdessä vastuuta omasta ja yhteisömme turvallisuudesta.

Tilat ja turvallisuus

 • Työskentelemme pääosin etänä.
 • Opetus jatkuu etänä ainakin V periodin loppuun, 4.6.2021 saakka, välttämätöntä lähiopetusta lukuun ottamatta. 
 • Itseopiskelutilat ja palvelupisteet pysyvät toistaiseksi suljettuina. 
 • Kampuksella opiskelu ja työskentely edellyttävät jokaiselta huolellista ohjeiden ja rajoitusten noudattamista. Kampukselle saa tulla vain oireettomana
 • Testiin on syytä mennä, jos on vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita. 
 • Käsihygienia ja vähintään kahden metrin turvaetäisyydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.
 • Turvavälien varmistamiseksi työtiloissa ja neuvotteluhuoneissa on paikkoja noin puolet normaalista määrästä.
 • Kampuksen yleisissä sisätiloissa oleskelua vältetään. 
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen.

Suositus maskien käytöstä

 • Käytämme kaikki yliopiston kaikissa sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Jos maski on unohtunut, varamaskin voi noutaa rakennuksen aulapalvelusta.

Työskentely

 • Työskentelemme toistaiseksi pääosin etänä.   
 • Ne, joiden on välttämätöntä työskennellä kampuksella, voivat sen tehdä sopimalla asiasta etukäteen esihenkilön kanssa ja tekemällä tilavarauksen. 
 • Kaiken kampuksella opiskelun, työskentelyn ja kokoontumisen ehdottomana edellytyksenä on, että turvallisuus varmistetaan noudattamalla huolellisesti annettuja ohjeita ja rajoituksia. Turvavälin on oltava vähintään kaksi metriä. 
 • Suosittelemme kokousten pitämistä edelleen pääosin etämuodossa  

 • Välttämättömistä syistä kampuksella järjestettävien kokousten ja tilaisuuksien osallistujamäärä voi olla enintään 6 henkeä. Tällaisista kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan etukäteen osoitteeseen [email protected]   

 • Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortti näkyvillä. 
 • Palvelupisteet pysyvät toistaiseksi suljettuina. 
 • Katso tarkempia ohjeita sivulta Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita.

Opiskelu ja opetus

 • Opetus ja opiskelu jatkuvat etänä ainakin V periodin loppuun, 4.6.2021 saakka. Kampuksella voidaan järjestää vain välttämätöntä lähiopetusta (esimerkiksi laboratorio- ja pajaopetus). 
 • Tilojen käyttö on järjestettävä niin, että opetukseen osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.   
 • Kuhunkin lähiopetustilanteeseen voi osallistua korkeintaan 10 henkeä. 
 • Tenttitilaisuuksissa voi samassa tilassa olla läsnä korkeintaan 10 henkeä.  
 • Lähiopetukseen osallistuvien turvallisuuden takaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota maskien käyttöön.
 • Itseopiskelutilat ja palvelupisteet pysyvät toistaiseksi suljettuina. 

 • Kampuksen yleisissä sisätiloissa oleskelua vältetään 
 • Ruuhkien syntymistä on vältettävä, ja kampukselle voi tulla vain opiskeluun liittyvästä syystä.
 • Rakennuksiin kulku tapahtuu erikseen merkittyjen ovien kautta.
 • Katso tarkemmat opiskelijan ohjeet Intosta.

Tilaisuudet ja vierailijat

 • Suosittelemme järjestämään kaikki tilaisuudet, kokoukset, tapaamiset, tapahtumat ja näyttelyt etätilaisuuksina 31.8.2021 saakka.

 • Välttämättömistä syistä kampuksella järjestettävien kokousten osallistujamäärä voi olla enintään 6 henkeä. Tällaisista kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan etukäteen osoitteeseen [email protected]  

 • Jos vierailijan vastaanottaminen on ehdottoman välttämätöntä, on huolehdittava turvatoimista ja varmistettava, että vieras on oireeton.

 • Huolto- ja korjauskäynneissä vain toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset ja ehdottoman välttämättömät sallitaan. Niistä tulee laatia riskinarvio ja noudattaa yliopiston turvallisuusohjeistusta. Ota yhteyttä työsuojeluun [email protected]
 • Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. 

Matkustus

 • Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain riskiarviokäytännön mukaisesti. Katso matkustusohje.
 • Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeen suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. 

* * * * *

26.3. Tarkennettuja linjauksia yliopiston toimintaan

Koronavirustilanne pääkaupunkiseudulla jatkuu vaikeana. Viranomaiset ovat valmistelleet liikkumisrajoituksia ja maskin käyttövelvoitetta, ja niiden voimaantulo lähiaikoina vaikuttaa todennäköiseltä.  

Aalto-yliopiston toimintaan tämä haastava tilanne aiheuttaa muutaman tarkennuksen: 

 • Opetus jatkuu etänä ainakin V periodin loppuun, 4.6.2021 saakka välttämätöntä lähiopetusta lukuun ottamatta. 

 • Kasvomaskin käyttövelvoitteen odotetaan astuvan pian voimaan. Käytämme kaikki yliopiston kaikissa sisätiloissa maskeja, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Jos maski on unohtunut, varamaskin voi noutaa rakennuksen aulapalvelusta. 

Tartunta- ja altistumismäärät ovat Aallossa pysyneet viime aikoina varsin maltillisina, mistä iso kiitos kuuluu koko yhteisölle. Rajoituksia noudattamalla, hyvällä yhteistyöllä ja tiiviillä yhteydenpidolla tartuntatautiviranomaisten kanssa olemme onnistuneet turvaamaan välttämättömän lähiopetuksen ja kokeellisen tutkimustyön jatkumisen kampuksella.  

Valitettavasti joudumme edelleen rajoittamaan yliopiston toimintaa yhteisön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Toivomme kuitenkin, että rajoitustoimenpiteet ja näköpiirissä olevat rokotukset helpottavat tilannetta, ja meillä on hyvät valmiudet avata kampuksen toimintoja viranomaisten linjausten sallimissa määrin.  

Ohessa tiivistetysti linjaukset kampuksen käytöstä, opiskelusta ja työskentelystä:  

Opiskelu:                                         

 • Opetus ja opiskelu jatkuvat etänä ainakin V periodin loppuun, 4.6.2021 saakka. Kampuksella voidaan järjestää vain välttämätöntä lähiopetusta (esimerkiksi laboratorio- ja pajaopetus).                                                                                             

 • Kuhunkin lähiopetustilanteeseen voi osallistua korkeintaan 10 henkeä.                      

 • Tenttitilaisuuksissa voi samassa tilassa olla läsnä korkeintaan 10 henkeä.   

 • Itseopiskelutilat ja palvelupisteet pysyvät toistaiseksi suljettuina. 

 
Työskentely:  

 • Työskentelemme toistaiseksi pääosin etänä.   

 • Ne, joiden on välttämätöntä työskennellä kampuksella, voivat sen tehdä sopimalla asiasta etukäteen esihenkilön kanssa ja tekemällä tilavarauksen. 

 • Suosittelemme kokousten pitämistä edelleen pääosin etämuodossa  

 • Välttämättömistä syistä kampuksella järjestettävien kokousten ja tilaisuuksien osallistujamäärä voi olla enintään 6 henkeä. Tällaisista kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan etukäteen osoitteeseen [email protected]   

 • Palvelupisteet pysyvät toistaiseksi suljettuina. 

 • Turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden varmistamiseksi henkilökunnan edellytetään pitävän Aalto-yliopiston henkilökortti näkyvillä.  

Valtakunnalliset koronaviruslinjaukset voivat muuttua pikaisellakin aikataululla. Aalto-yliopiston ajankohtaiset koronavirusohjeet ja linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan aalto.fi-koronavirussivustolta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta.  

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected].  

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme! 

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota.  
 

* * * *

 

Neuvontapalveluita

 • Terveystalon verkkosivuilla on kotihoito- ja toimintaohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveystaloon yhteys otetaan ensijaisesti Lääkäri chat 24/7 -palvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit tehdä myös oiretestin Omaolo-verkkopalvelun kautta.

 • Valtakunnallinen koronaviruksen neuvonta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.
 • HUSin päivystysnumero on 116 117 (24/7).

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä ohjesivuja

A person using VR headset

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Laboratorioväline

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Aalto-yliopiston tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään toistaiseksi etätilaisuuksina. Tällä sivulla on linkkejä ja vinkkejä työkaluista virtuaalisen tapahtuman järjestämisek

Aalto-yliopisto
itpalvelut

IT Help

Täältä löydät IT-palveluihin liittyvät ohjeet.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Economicum
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen raportti: Koronavirukseen sairastuvat sairaanhoitajien sijaan nyt rakennusalan työntekijät

Rakennusalan työntekijät, tarjoilutyöntekijät ja lastenhoitajat ovat korvanneet terveydenhuollon työntekijät suurimman koronariskin ammatteina.
Economicum-rakennuksen käytäviä ja kerroksia sisäpuolelta kuvattuna
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Helsinki GSE:n Tilannehuone: Etäopetuksen vaikutus koronatartuntoihin, alustavia tuloksia

Etäopetukseen siirtyneissä kunnissa tartunnat ovat vähentyneet huomattavasti etäopetukseen siirtymisen jälkeen.
Koronamallintaminen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

"Voi käydä näin tai voi olla käymättä"​ - Mitä meidän tulisi ajatella (epidemia)mallinnuksista?

Apulaisprofessori Jukka Luoma avaa puheenvuorossaan kahta julkisessa keskustelussa usein sekaisin menevää tapaa ajatella mallintamista.
Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen analyysi: Konkurssiaallon uhka pelättyä pienempi?

Kuitenkin esimerkiksi helmikuun tilastot näyttävät kasvua konkurssien määrässä ja mikäli tämä kehitys jatkuu, saatamme nähdä konkurssiaallon.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu