Aalto-yliopisto

Tietoa koronaviruksesta

Päivittyvää ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

7.8.2020: Nykyiset toimintaohjeet voimassa 16.8. saakka, tarkempaa tietoa ensi viikolla (viikko 33)

Koronavirustilanne on maailmalla edelleen vakava. Viime päivinä on saatu merkkejä siitä, että tartuntojen määrä on nousussa myös Suomessa. Syksyyn liittyy yhä paljon epävarmuutta, ja Aalto-yliopistossa kaiken toiminnan suunnittelun perusta on henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus. Virustilanteen mahdollinen paheneminen vaikuttaa työskentelyn, opetuksen ja opiskelun järjestelyihimme. Seuraamme tautitilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia ja tiedotamme alkusyksyn toiminnan järjestelyistä ensi viikon (viikko 33) aikana. 

Nykyiset pääosin etätyöhön ja etäopetukseen perustuvat toimintaohjeet (https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta) ovat voimassa 16.8. saakka. Alla perusperiaatteet:  

Kampukselle saa tulla vain oireettomana, ja huolellinen käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää.  Koronatestiin on syytä mennä pienenkin tartuntaepäilyn perusteella, ja turvaetäisyyksistä pitää huolehtia.  

Työskentely jatkuu pääosin etänä, mutta tilojen käyttö on mahdollista erityisen tarpeen vaatiessa. Kokoukset suositellaan järjestettävän edelleen etänä. 

Myös opetus ja opiskelu tapahtuvat pääosin etänä.  

Työmatkoja tulee välttää ja matkustaminen on mahdollista vain nyt käytössä olevan riskiarviokäytännön mukaisesti. Aalto-yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden odotetaan työskentelevän ja opiskelevan etänä kaksi viikkoa ulkomaille suuntautuneiden työ- tai lomamatkojen jälkeen.  

* * * * * *

17.6.2020: Suunnittelemme siirtyvämme elokuun puolivälistä alkaen toiminnassamme hybridimalliin

Vaikka koronapandemian aiheuttama poikkeustila Suomessa päättyi, syksyn koronatilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta, eikä pandemia ole vielä tuolloin todennäköisesti ohi. Tästä johtuen suunnittelemme siirtyvämme elokuun puolivälistä alkaen toiminnassamme hybridimalliin. Toimintamme jatkuu nykyisen koronaohjeistuksen mukaisesti 16.8. saakka.

Tavoitteena on, että 17.8. alkaen voimme palata kampukselle, kunhan noudatamme turvallisen paluun mahdollistavia ohjeita ja rajoituksia. Turvaetäisyyksistä on yhä syytä huolehtia, joten syksyllä käytössä olevien työpisteiden määrä on normaalia pienempi.

Työskentelemme kampuksella aluksi eri tavoilla erilaisissa tiloissa, koska kokeellisen tutkimuksen laboratoriot, pajat, varsinainen opetustyö ja toimistotilat edellyttävät erilaisia toimintamalleja. Priorisoimme tilojen käytön suunnittelussa kokeellista tutkimusta, opetusta ja ensimmäisen vuoden opiskelijoita sekä näitä tukevia toimintoja.

Työskentely kampuksella

Tällä hetkellä suunnittelun lähtökohtana on palata toimistotiloihin asteittain niin, että kukin työskentelisi vuorotellen kampuksella ja etänä, koska tarvittavien turvaetäisyyksien takia työpisteitä on normaalia vähemmän käytettävissä. Riskiryhmät huomioidaan suunnittelussa erikseen. Tavoitteena on siirtyä vuorojärjestelmän käyttöön 17.8. alkaen, mutta viimeistään 1.9.2020.

Tilat katselmoidaan keskitetysti ja niiden käytön alustava suunnitelma luodaan 10.7. mennessä. Elokuussa koulut ja palveluyksiköt voivat suunnitella tämän pohjalta vuorottelujärjestyksen ja -välit. HR tukee tarvittaessa suunnittelussa. Tavoitteena on vähentää tartuntariskiä ja rajoittaa mahdollisia altistumisia.

Suunnittelemme siirtyvämme kampustyöskentelyn ajaksi väliaikaisesti kiinteisiin työpisteisiin. Kokoukset on tarkoitus pitää yhä etäjärjestelyin (esim. Teams/Zoom), jotta voidaan tarjota tasapuoliset mahdollisuudet kokouksiin osallistumiselle työskentelymuodosta riippumatta. Tarkemmat toiminta- ja käyttöohjeet kaikkiin tiloihin annetaan elokuun alussa.

Opetus ja opiskelu kampuksella

Aloitamme syksyllä opetuksen aiemmin vahvistetun lukuvuosikalenterin mukaisesti. Jatkamme opetusta yhä pääosin etänä, jos se on mahdollista opetuksen laadun tai oppimistavoitteiden kärsimättä. Turvajärjestelyin toteutettu lähiopetus on mahdollista, jos pandemiatilanne ja voimassa olevat kansalliset rajoitukset sen sallivat. Erityisesti haluamme turvata uusien opiskelijoiden mahdollisuuden kiinnittyä yliopistoon ja opiskelijayhteisöön. Orientaatio toteutetaan pääosin etänä, mutta tapahtumia voidaan turvajärjestelyin toteuttaa myös kampuksella.

Lisäohjeita elokuussa

Pandemiatilanne voi vielä muuttua, ja esimerkiksi matkustamiseen liittyvä hallituksen oheistus elää. Päivitämme matkustamiseen, tilaisuuksien järjestämiseen, vieraiden vastaanottoon ja opiskelijoiden kulkulupiin ja itseopiskelutilojen käyttöön liittyviä ohjeita elokuussa.

* * * * * *

Alla olevat 13.5.2020 annetut ohjeet ovat voimassa kesän ajan

Etätyö ja kampuksella työskentely 

Työskentely Aalto-yliopistossa jatkuu kevään ja kesän ajan pääosin etänä, mutta tilojen käyttö on mahdollista erityisen tarpeen vaatiessa. Korkeakoulut ja laitokset suunnittelevat kokeellisen tutkimuksen toteutuksen paikallisesti turvaohjeet huomioiden.  

Jotta voimme koordinoidusti varmistaa turvallisen työskentelyn, sovittaa yhteen eri kävijöiden ja yksiköiden tarpeet ja välttää mahdolliset ruuhkatilanteet, käynnistä kampuksella tulee ilmoittaa osoitteeseen [email protected]

 • Päiväkohtaiset käynnit edelliseen arkipäivään klo 16 mennessä. 
 • 2–5 päivän käynnit edellisen viikon perjantaihin klo 9 mennessä. 
 • Viestissä tule mainita henkilön nimi, yksikkö, käyntiaikataulu ja tila, jossa työskennellään. 
 • Ruuhkatilanteissa valintakokeet, kokeellinen tutkimus ja näitä tukevat palvelut ovat etusijalla. 

Kokoukset suositellaan järjestettävän edelleen etänä.   

Jokaisen on huolehdittava henkilökohtaisista turvaetäisyyksistä, ja riskiryhmiin kuuluvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen kampuksen käytössä.  Kampuksen turvallisuutta varmistavia käytäntöjä, muun muassa siivousta tehostetaan. Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, pysy kotona. 

Opetus, opiskelu ja väitöstilaisuudet 

Myös opetus ja opiskelu tapahtuvat pääosin etänä kevään ja kesän ajan. Tilojen, esimerkiksi laboratorioiden ja pajojen käyttö sekä rajoitettu lähiopetus on kuitenkin mahdollista tarvittaessa, ja kesän opetustilojen käytön järjestelyt etenevät. Pienet, alle 50 henkilön tentit voidaan järjestää niin, että kussakin yksittäisessä tilassa on korkeintaan 20 henkilöä. Isot tentit järjestetään edelleen etänä. 

Syksyn opetus aloitetaan normaalin ohjelman mukaan. Orientaatio toteutetaan pääosin etänä, mutta tapahtumia voidaan järjestää myös kampuksella, kunhan turvallisuusjärjestelyistä huolehditaan. Opetus toteutetaan pääosin etänä. Myös kampuksella voidaan järjestää opetusta turvallisuudesta huolehtien, jos pandemiatilanne ja kansalliset rajoitukset sallivat.  

Väitöstilaisuudet toteutetaan toukokuun loppuun asti etänä. Kesäkuun alusta alkaen väitöstilaisuuden voi järjestää etänä tai erityisen tarpeen vaatiessa kampuksella tilarajoitteiden salliessa. Läsnä väitöstilaisuudessa voi olla korkeintaan 20 henkilöä. On kuitenkin otettava huomioon, että 20 kutsuvierasta ei tee tilaisuudesta julkista. Kaikki väitöstilaisuudet tulee siis toteuttaa myös etänä, esimerkiksi Zoom-alustalla, vaikka (enintään) 20 kutsuvierasta ovat läsnä kampukselle  
 
Opetuksen, tenttien ja väitöstilaisuuksien järjestäjiä pyydämme ilmoittamaan suunnitelmistaan kampuksen tilojen käytöstä hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa [email protected] 

Opiskelijoita koskevat ilmoitusmenettelyt kampuksella käymiseen julkaistaan erikseen Intossa

Henkilöstöasiat

Poikkeusajan ohjeet ovat pääsääntöisesti voimassa kesän yli. Lomia voi - tilanteen huomioiden - pitää normaalisti ja on yhä mahdollista pitää myös puolikas päivä lomaa. Lomarahan vaihto vapaaksi on suositeltavaa ja osa-aikatyöhön voi siirtyä lyhyelläkin varoitusajalla ja myös lyhyeksi ajaksi. Alle 7 päivän (5 työpäivää) sairauspoissaoloista ei tarvitse esittää lääkärintodistusta, toistaiseksi riittää ilmoitus esihenkilölle ja poissaolon merkitseminen Workdayhin. Rekrytoitavat haastatellaan etänä ja akateemisiin rekrytointeihin liittyvät vierailut suositellaan siirrettäväksi tai erityisen tarpeen vaatiessa toteutettavaksi etäyhteyksillä. Työsuhdetta ei voi aloittaa etätyönä ulkomailta. 

Matkustus kesän 2020 aikana

Työmatkoja ulkomaille ja komennuksia ei turvallisuussyistä tehdä vielä kesän 2020 aikana. Matkustaminen työasioissa ulkomaille on mahdollista ainoastaan erittäin perustellusta syystä riskialueille matkustusta koskevien ohjeiden mukaisesti. Tämä linjaus on voimassa toistaiseksi. Heinä-elokuun aikana arvioidaan syksyn 2020 matkustustilannetta huomioiden silloin voimassa olevat viranomaisten suositukset/määräykset ja pandemian tilanne maailmalla. Matkustusohje- ja riskikartoitus-dokumentti julkaistu sivulla https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita.

Kampuksen palvelut 

Kampuksen palvelut jatkuvat pääsääntöisesti etänä, mutta joitakin palveluita laajennetaan vaiheittain. Oppimiskeskuksen kirjastopalveluja laajennetaan viimeistään 25.5. alkaen:

 • Kirjojen noutopalvelu toimii ma-pe klo 10-14.
 • Noutopalvelua laajennetaan myös ulkopuolisille asiakkaille. 
 • Uusia kirjastokortteja tehdään välttämättömien aineistojen lainaamista varten. 
 • Aulaan perustetaan lukupaikka opinnäytetöiden lukemista varten.  

IT-palveluiden palvelupiste on auki Väreessä ti-ke klo 9–12 ja Kandidaattikeskuksessa to-pe klo 9–12.  Kampusravintoloiden aukiolon voi tarkistaa tämän linkin takaa https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampusravintolat-ja-kahvilat 

Yksityiskohtaisemmat sisäiset ohjeet ja linjaukset löytyvät verkkosivulta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi tällä sivustolla julkaistusta aineistosta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kriisinhallintaryhmä (CMT)
Aalto-yliopisto 

Aalto-yliopiston ohjeista vastaa kriisinhallintaryhmä, jota johtaa rehtori ja jonka jäseniä ovat turvallisuuspäällikkö ja viestintäjohtaja ja tarvittaessa muita yliopiston avainhenkilöitä. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta, pitää tiivistä yhteyttä viranomaisiin ja linjaa yliopiston toimenpiteet. Kriisinhallintaryhmä hyödyntää Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearviota.    

Neuvontapalveluita

 • Terveystalon verkkosivuilla on kotihoito- ja toimintaohjeita, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveystaloon yhteys otetaan ensijaisesti Lääkäri chat 24/7 -palvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit tehdä myös oiretestin Omaolo-verkkopalvelun kautta.

 • Valtakunnallinen koronaviruksen neuvonta 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.
 • HUSin päivystysnumero on 116 117 (24/7).

Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä ohjesivuja

A person using VR headset

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Verkko-opetuksen tukipalveluista on koottu tietoa osoitteessa opit.aalto.fi

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Koronavirus -tietoa opiskelijalle

Laboratorioväline

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Aalto-yliopistossa ei toistaiseksi järjestetä yleisötapahtumia. Alta löydät linkkejä ja vinkkejä työkaluista virtuaalisen tapahtuman järjestämiseksi ja myös viestipohjan tapahtuman perumiseen tai siirtämiseen.

Aalto-yliopisto
itpalvelut

IT Help

Täältä löydät IT-palveluihin liittyvät ohjeet.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Aalto University Learning Centre
Opinnot Julkaistu:

Intensiivikurssilla etsitään kestäviä design-ratkaisuja COVID-19:n jälkeiseen aikaan

Health and Wellbeing Architecture -intensiivikurssilla luodaan design-ratkaisuja pandemioihin monitieteisistä lähtökohdista.
Kuvituskuva: Matti Ahlgren.
Tiedotteet Julkaistu:

Päivittäistavarakauppa selvisi koronakeväästä nopean kommunikoinnin ja joustavuuden avulla

Korona-aika korosti päivittäisen kommunikoinnin, joustavan suunnittelun ja resursoinnin sekä ketterien toimintatapojen merkitystä, alustavasta tutkimusraportista käy ilmi. Tulokset voivat auttaa päivittäistavarakauppaa valmistautumaan koronan mahdolliseen toiseen aaltoon.
Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Lähes puolet pk-yrityksistä on hakenut koronakriisissä julkista tukea, vain alle kuudesosa pankkilainaa

Aalto-yliopiston, Erasmus-yliopiston (Hollanti) ja St. Gallenin yliopiston (Sveitsi) tutkijaryhmä on selvittänyt suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusvaihtoehtoja ja tulevaisuudennäkymiä koronakriisissä.
Kuva: Tuomas Uusheimo
Poikkeustilanteet Julkaistu:

Perustieteiden korkeakoulun asiantuntijat hyvin esillä mediassa koronakriisin aikana

Koronakriisin aikainen asiantuntemus on pitänyt sisällään muun muassa koronaennusteita, etätyömahdollisuuksia ja selviytymistä kriisin keskellä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu