Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Aalto-universitets kontaktuppgifter

Postadress

Stiftelsen för Aalto-högskolan sr

PB 11000
00076 AALTO

Telefonväxel

09 47001

Registratur

Aalto-universitetets registratur ansvarar för registreringen av officiell korrespondens och officiella beslut samt producerar information om materialet.

[email protected]

Postadress
PB 11000 
00076 AALTO

Besöksadress (öppet vardagar kl. 9.00–15.00)
Otsvängen 1 B 
02150 Esbo

Universitetets reception i huvudbyggnaden Dipoli

Besöksadress: Otsvängen 24, 02150 Esbo

Öppet: Vardagar 7.45–21.30, lördagar 9.30–21.30 

Telefon: 050 511 2195. 

E-post: [email protected]

Universitetets ledning

Postadress: PB 18000, 00076 Aalto

Besöksadress:  Dipoli, Otsvängen 24, 02150 Esbo

Personsökning

Sök personer inom Aalto-universitetet (people.aalto.fi)

Ansökan och antagning

Information om ansökning till utbildning och ansökningsalternativ

Kontaktuppgifter för ansökningsservicen och öppethållningstider

Epost: [email protected]

Aalto-universitetets arkiv

Arkivet ansvarar för diarieföringen av handlingar som ska bevaras permanent samt för tillhörande informationstjänst.

Kontakt i första hand via e-post: [email protected]

Besöksadress: Otsvängen 1 B, 02150 Esbo

Telefon: 050 596 9639

Kontaktuppgifter för nätfakturering

Momsnummer: FI22283574 (Stiftelsen för Aalto-högskolan)

Nätfaktureringsadress: 003722283574

Nätfaktureringsoperatör: OpusCapita Solutions Oy

Operatörens förmedlarkod: E204503

Vi ber markera beställarens referens i alla fakturor som skickas till Aalto-universitetet:

Referens: KOSTNADSSTÄLLE-KONTAKTPERSON
T.ex. U90441-Svensson

Bankens kontaktuppgifter

Kontots ägare: Stiftelsen för Aalto-högskolan rf

FO-nummer: 2228357-4

Momsnummer: FI22283574

Postadress: Otsvängen 24, 00076 AALTO

Bankens namn: Nordea Bank Finland Abp

Bankens adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA 

IBAN: FI55 1660 3000 0604 60
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter.

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter.

Läs mer
Aalto-yliopisto Väre ja A Bloc ylhäältä. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Campuskartor och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partners och invånare i området.

Läs mer
Aalto-yliopisto / Unto Rautio
Asiakaspaikoitus/customer parking Otaniemi