Aalto-universitetet

Styrelse

Aalto-universitetets styrelse beslutar om strategi, ärenden angående verksamheten och ekonomin och övriga vittomfattande planer.

Aalto-universitetets styrelseordförande är Mikko Kosonen och vice ordförande är Susanna Pettersson. Andra medlemmar är Mariana Amatullo, Sari Baldauf, Ilkka Kivimäki, Karel Luyben, samt Andreas Mortensen.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden utnämner medlemmarna i universitetets styrelse.

Mikko Kosonen Aalto-yliopiston hallitus Kuva Jaakko Kahilaniemi

Mikko Kosonen, ordförande

Ekonomie doktor Mikko Kosonen arbetade som överombudsman vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet i 2008-2019. Tidigare hade han ett flertal chefsuppdrag vid Nokia, bland annat som strategi- och dataförvaltningsdirektör inom koncernen. Han är medlem av styrelsen för Teknikakademien, delegationen för Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys och förvaltningsrådet för Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse. Kosonen är hedersprofessor vid handelshögskolan i Budapest. Han har publicerat böcker och ett flertal artiklar om strategiskt ledarskap.

* * * * * *

ledningens assistent Hely Kilpeläinen
[email protected]
+358 50 452 4690

Susanna Pettersson_Aalto University Board

Susanna Pettersson, vice ordförande

FD Susanna Pettersson arbetar som chef för Nationalmuseum i Stockholm, Sverige. Pettersson arbetade tidigare som museichef för Konstmuseet Ateneum, direktör för The Finnish Institute in London, styrelsemedlem för Centret för visuell konst Frame och i ledningsuppgifter i kulturinstitutioner bl.a. i Alvar Aalto-stiftelsen och Alvar Aalto-museet. Pettersson är docent i museologi vid Jyväskylä universitet.

Mariana Amatullo

Mariana Amatullo

Professor Mariana Amatullo är vice provost för global ledarskapsutbildning och nätbaserade strategiska initiativ vid New School i New York och professor i strategisk design och strategiskt ledarskap vid Parsons School of Design. Amatullo har banbrytande erfarenhet av att integrera kreativa områden i internationella utvecklingsprogram och ledarskapsutbildning. Hennes vetenskapliga metoder och expertis korsar områdena management och design för social innovation. Hon är hedersordförande för Cumulus Association of Art and Design Education and Research och sitter i en mängd internationella paneler och rådgivande styrelser som är dedikerade till konst och design.

Sari Baldauf

Sari Baldauf

Ekonomie magister Sari Baldauf är professionell styrelseledamot i flera företag och samfund. Hon är styrelseordförande i Nokia, styrelseledamot i Daimler AG, Mercedes Benz AG ochTeknologiindustrin, samtsenior advisor i DevCo Partners. Baldauf arbetade tidigare för Nokia i flera ledningsuppdrag och som medlem i Nokia-koncernens ledningsgrupp.

Ilkka Kivimäki / Aalto University / Photo Mikko Raskinen

Ilkka Kivimäki

Diplomingenjör Ilkka Kivimäki är delägare i riskkapitalfonden Maki.vc. Han har jobbat med ett stort antal uppstartsföretag som investerare och coach. Han har lång erfarenhet som företagare i bland annat PC-SuperStore och Wicom Communications och har dessutom fungerat som direktör för mjukvarujätten SAP AG. Kivimäki har varit långvarig styrelseordförande för Slush, och han var med och bildade stiftelsen Startup-säätiö och var dess första styrelseordförande. Han är också ledamot av forsknings- och innovationsrådet, medlem av styrgruppen för det nationella programmet för artificiell intelligens och en av grundarna av Kasvuryhmä – Finnish Scaleups samt dess styrelsemedlem. Kivimäki är hedersdoktor vid Aalto-universitetet.

Karel Luyben

Karel Ch. A. M. Luyben

Professor Karel Luyben är professor i biokemisk teknologi vid holländska Delfts universitetet. Han har tidigare arbetat där som rektor (Rector Magnificus) och dekanus och som vetenskaplig chef för bioteknologiska forskarskolan. Han ger konsultation till industrin och regeringen inom områdena för teknik, innovation och industripolitik.

Andreas Mortensen standing in the Harald Herlin Learning Centre.

Andreas Mortensen

Professor Andreas Mortensen är professor vid det schweiziska Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne-universitetets materialinstitut och vicerektor med ansvar för forskning. Han är också ledare för EU:s FET Flagship Human Brain-projekt. Han har tidigare arbetat som professor vid Massachusetts Institute of Technology-universitetet (MIT) i USA. Professor Mortensen har medverkat i många expertgrupper, vetenskapliga råd, stiftelser och organisationer på hög nivå.

Foton: Aalto-universitetet/Jaakko Kahilaniemi & Mikko Raskinen

 

Tidigare styrelsemedlemmar

 • Professor Liqiu Meng 2013–2021
 • Professor Colin Whitehouse 2013–2019
 • Professor of Practice Anne Brunila 2008–2018
 • professor Bengt Holmström 2008–2016
 • professor Saku Mantere 2008–2016
 • verställande direktör Matti Alahuhta 2008–2015
 • rektor Anna Valtonen 2008–2014
 • professor Marja Makarow 2008–2012
 • professor Patrick Aebischer 2011–2012
 • professor Robert A. Brown 2008–2010.

Lue uutisia

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat