Wood

Puutieteen opetus

Puutiedettä opetetaan Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella Aallon Kemian tekniikan korkeakoulussa.
Sun peaking through Finnish spruce forest

Biotuotetekniikan maisteriohjelma

Puutieteen ja -tekniikan koulutuksen kotipesä on Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella, Biotuotetekniikan maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmassa on pakollisia opintoja (25 op), jotka täydennetään valinnaisesti neljän eri opintopolun kuten Puutekniikan polun kursseilla. Puutekniikan polun osaamistavoitteiden ytimessä on ymmärtää syvällisesti puumateriaali teknisenä materiaalina makrotasolta molekyylitasolle. Suurin osa puutieteen kursseista on avoinna kaikille opiskelijoille ja ne ovat listattuna alla. 

Puutieteen- ja tekniikan opetustarjontaa kehitetään jatkuvasti Professoreiden Lauri Rautkarin ja Mark Hughesin sekä vanhemman yliopistonlehtori Kristiina Lillqvistin toimesta varmistaen että opiskelijat saavat viimeisimmät tiedot tällä jatkuvasti kehittyvällä alalla. Viime vuosina keskiössä on ollut laadukkaiden verkkokoulutusten kehittäminen mahdollistaen tiedon jakamisen suurelle yleisölle. Opiskelijat syventävät verkkokursseilta saatua osaamistaan uudistetuilla puutieteen laboratoriokursseilla (ks. alla). 

Fibre and Polymer Engineering major

Aalto Wood sivuaine

Aalto Wood sivuaine on tarjolla kaikkien alojen opiskelijoille. Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät puun mahdollisuudet teknisenä materiaalina sekä erilaisten puutuotteiden ominaisuudet ja käyttökohteet.

Sivuaineen eri laitoksilta koostettu kurssivalikoima heijastaa Aalto Wood yhteistyötä: professorien, tutkijoiden ja opettajien muodostama ryhmä, joka mahdollistaa monialaisen opetuksen ja tutkimuksen Arkkitehtuurin, Rakennustekniikan sekä Biotuotteiden ja biotekniikan laitosten välillä. Aalto Wood yhteisön tavoitteena on edistää korkeatasoista ja ekologisesti kestävää puun käyttöä rakennetussa ympäristössä.

Kurssit 2024-2025

Alla listatut Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen tarjoamat kurssit muodostavat Puutekniikan polkuopintojen sekä Aalto Wood sivuaineen ytimen. Suurin osa verkkokursseista on myös tarjolla Aallon Avoimessa yliopistossa. Opetuskieli kaikilla kursseilla on englanti.

Yhteyden puutieteen opettajiin saat sähköpostilla: [email protected]

Lisäksi Biotuotteiden ja biotekniikan laitos tarjoaa muita puutieteeseen ja -tekniikkaan liittyviä kursseja, kuten:

  • CHEM-E1180 Plant Resources (5 op, I periodi)
  • CHEM-E1170 Introduction to Sustainability in the Bioeconomy D (5 op, I-II)
  • CHEM-E1175 Sustainability Assessments for Bioproducts (5 op, IV-V)
  • CHEM-E2122 Fibre Processes (5 op, II)
  • CHEM-E2123 Characterization of Bio-based Materials (5 op, I-II)
  • CHEM-E2121 Surface Chemistry of Bio-based Materials (5 op, I)

Aiheeseen liittyvää

Cross-cut wood disk on a wooden table

Uusi sivuaine: Aalto Wood

Kaikkien aineiden opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita puumateriaalista!

Uutiset
close up photo of plywood panels

Verkkokurssi “Wood products and processes” alkaa 27.2.2023

100% verkkokurssilla opitaan puutuotteiden valmistusprosesseja ja ominaisuuksia.

Uutiset
Puumateriaalitiede-tutkimusryhmä

Parempaa puuta

Suomi tunnetaan puusta. Lauri Rautkarin johtama Puumateriaalitiede-tutkimusryhmä keskittyy nimensä mukaisesti juuri puuhun, joka kiinnostaa nyt kenties enemmän kuin koskaan.

Uutiset
CHEM_Bio_Wood material

Puun materiaalitekniikka

Professori Mark Hughesin johtama tutkimusryhmä

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Puutieteen tutkimusryhmä kesäkuussa 2023

Puumateriaalitiede

Professori Lauri Rautkarin johtama tutkimusryhmä

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Sun peaking through Finnish spruce forest

Sijoituksia tulevaisuuden puuosaajiin

Merkittävä 700 000 euron lahjoituskokonaisuus mahdollistaa laadukkaan puutieteen opetuksen laajan tarjonnan.

Uutiset
Pine forest

Verkkokurssi "Forests, wood and carbon" tarjolla Aallon Avoimessa yliopistossa

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin toukokuussa 2023.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: