Uutiset

Sijoituksia tulevaisuuden puuosaajiin

Kuluneen kahden vuoden aikana yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä kutsuttiin varainhankintakampanjalla tukemaan Aalto-yliopiston puutieteen opetuksen kehittämistä ja laadukkaan puumateriaaliosaamisen laajaa tarjontaa. Saavutettu lahjoituskokonaisuus mahdollistaa nyt hankkeen aloituksen.
Sun peaking through Finnish spruce forest

Hankkeen tavoitteena on kehittää puualan yliopistotasoista opetusta Aalto-yliopistossa siten, että laadukasta koulutusta pystytään tarjoamaan mahdollisimman laajasti paitsi opiskelijoille myös teollisuuden toimijoille – ja kaikille kiinnostuneille. Tätä edistetään uudistamalla opetuksen sisältöjä, lisäämällä kursseja ja verkkototeutusten osuutta ja siten saavutettavuutta myös muille kuin Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Samalla pyritään kasvattamaan kiinnostusta monipuoliseen ja hiiltä sitovaan puuhun ja erityisesti vastaamaan osaajapulaan lisäämällä puumateriaaliosaajien määrää eri aloilla.

Yli 700 000 euron saavutettu lahjoituskokonaisuus mahdollistaa suunnitellun 5 vuoden hankkeen toteutumisen alkaneen vuoden alusta lähtien. Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus pitää merkittävänä, että puutieteen opetus nähdään tärkeänä myös yliopiston ulkopuolella.

Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen toteutumisesta ja kiitollisia kaikille lahjoittajille!

Kristiina Kruus, Dekaani, Kemian tekniikan korkeakoulu

Lahjoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousi puualan koulutuksen merkitys ja halu sijoittaa tulevaisuuden osaajiin.

- Säätiömme valitsee lahjoituskohteet omien analyysiemme perusteella pyrkimällä nopeuttamaan teollisuutemme muuttuvien tarpeiden koulutusta, toteaa Yrjö ja Senja Koivusen säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini.

- On osoittautunut, että puurakentamisen suunnittelun ja puurakentamisen esteiksi ovat nousseet alan osaajien puute ja siksi haluamme tukea alan opetuksen kehittämistä.
 
Säätiön perustaja, vuonna 1951 lapsettomana kuollut liikemies Yrjö Koivunen halusi säätiönsä tukevan erityisesti kone- ja puuteknisen alan korkeakoulutusta ja auttaa nuoria opiskelijoita saattamaan opintonsa loppuun, mihin hänellä itsellään ei ollut mahdollisuutta.

- On hienoa, että pystyimme kohdentamaan merkittävän lahjoituksen tulevaisuuden osaamisen hyväksi meille tärkeällä puualalla, Niini sanoo.

Osaamiselle kysyntää

Swecolle hanke on innostava, sillä yritykselle on tärkeää pitää puurakentaminen ja puurakennesuunnittelu voimissaan myös jatkossa ja turvata alan koulutusta. Teknologiapäällikkö Hannes Tähtinen tietää, että puu on elävä materiaali ja sen ominaisuudet täytyy tuntea, jotta sitä voi hyödyntää oikein.

- Kaikilla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivilla ja alalle kouluttautuvilla tulisi olla perustietämys puusta rakennusmateriaalina ja työkalupakissa myös tieto puun käyttäytymisestä elinkaaren aikana ja mitä työstömenetelmiä on tarjolla jalostuksessa, Tähtinen sanoo.

Laajan saatavuuden takaamiseksi hankkeessa kehitettäviä verkkomuotoisia kursseja tarjotaan Aallon ulkopuolisille erillisopintoina. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi:

  • Forests, wood, and carbon (5 op)
  • Wood material science (5 op)
  • Wood products and processes (5 op)

Forests, wood, and carbon -kurssin tarjoamista laajemmalle yleisölle pilotoidaan jo tänä keväänä Aallon Avoimen yliopiston kautta huhtikuussa 2023 alkavalla toteutuksella.

Forests, wood, and carbon Aallon Avoimessa yliopistossa

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan verkkokursseille ja edistämään monipuolista ja laadukasta puun käyttöä!

Hanketta ovat tukeneet mm. Yrjö ja Senja Koivusen Säätiö sr, Huonekalusäätiö sr, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö sr, Puumiesten ammattikasvatussäätiö sr, Tekniikan edistämissäätiö sr, Puuteollisuusyrittäjät ry, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry, UPM-Kymmene Oyj, Raute Oyj ja Sweco Finland Oy.

Lisätietoja puutieteen koulutuksesta ja tutkimuksesta:
Prof. Lauri Rautkari
Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulu
Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
[email protected]
+358505693458

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Työelämäprofessori Irina Viippola
Nimitykset Julkaistu:

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiöltä merkittävä tuki muotoiluopetuksen vahvistamiseksi

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiön mahdollistamaan työelämäprofessorin tehtävään on nimitetty MA Irina Viippola
Leikkuupuimuri vehnäpellossa.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tuore tutkimus paljastaa, missä maailman ruoantuotanto on haavoittuvinta

Analyysi osoittaa, missä ja miten teollinen maatalous on kaikkein herkimmillään häiriöille.
The Visentools objects enable people to tell stories with visual metaphors. From left: Thomas Tuominen, Janina Saarnio, Robin Gustafsson, Mikko Illi and Shena Saj. Photo: Susanna Oksanen.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Uusi visuaalisen tiimityöskentelyn malli perustuu metaforiin ja mobiilisovellukseen

Tyypillinen ongelma tiimityöskentelyssä on epätasapaino: yleensä vain muutama osallistuja työskentelee aktiivisesti, eikä kaikkien ääni tule lainkaan kuuluviin. Visentools-hankkeen ratkaisussa hyödynnetään visuaalisia työkaluja ja haptisuutta eli tuntoaistillisuutta. Niiden avulla luodaan tiimeille merkityksellisiä ja osallistavia kokouksia ja työpajoja. Hanketta rahoittaa Business Finland, ja sitä on pilotoitu toukokuusta lähtien.
A colourful object from the Designs for a Cooler Planet exhibition.
Yhteistyö Julkaistu: