Uutiset

Kuinka muotoiluajattelu voi parantaa yritysarkkitehtuuria?

ITP:n opiskelijat toivat ihmislähtöisen näkökulman Espoon kaupungin muutosjohtamiseen.
Students working together with laptops.
ITP:n SED-opintohaaralla opiskelijat oppivat ratkomaan monimutkaisia ongelmia tekemällä ihmislähtöistä kenttätutkimusta ja hyödyntämällä muotoiluanalyysiä ja ideointimetodeja tutkimuksessaan. Kuva: Petri Anttila.

Kesällä 2020 ITP:n Strategic and Experience Design (SED)- opintohaaran monialainen opiskelijatiimi Desert Rose, jonka tiiminjäseniä olivat Axa Lares, Linnea Anttila, Ly Tran, Pyry Kanerva ja Ya-Yu Tseng, sai tehtäväkseen soveltaa muotoiluajattelua Espoon kaupungin yritysarkkitehtuuriin (eng. Enterprise Architecture (EA)). EA viittaa asiakirjakokonaisuuteen, joka kuvaa sitä, kuinka organisaation bisnesprosessit, organisaatioyksiköt, data- ja järjestelmäkokonaisuudet voivat toimia yhtenäisenä kokonaisuutena. Osana tätä kokonaisuutta suunnitellaan ja valvotaan organisaation muutoksia, jotta voidaan parantaa yrityksen joustavuutta ja johdonmukaisuutta.

Pyrimme yhdistämään muotoiluajattelun kaupungin yritysarkkitehtuuriin parantaaksemme strategisen tason yhteentoimivuutta.

Linnea Anttila, ITP-opiskelija, 2020

ITP:ssä opiskelijat suorittavat aiheeseen liittyviä kursseja projektien etenemisen tueksi. SED-opintohaaralla opiskelijat keskittyvät ihmislähtöisyyteen ja heitä rohkaistaan tuomaan muotoiluajattelua heidän lähestymistapaansa. Opiskelijat oppivat näkemään muotoilun lähestymiskulmana, jonka työkalut ja metodit auttavat ymmärtämään asiakkaan tarpeita paremmin ja ja kehittämään ratkaisuja iteratiivisesti. Sen lisäksi asiakas pyritään ottamaan prosessiin mukaan mahdollisimman hyvin.  Asiakkaan sisällyttäminen prosessiin kumpuaakin muotoilun ihmiskeskeisyydestä, jonka mukaan parhaat tulokset saavutetaan ottamalla ihmisnäkökulma huomioon ongelmanratkaisuprosessin kaikissa vaiheissa. 

SED-opintohaaralla rohkaistaan kenttätutkimukseen ja ihmiskeskeisyyteen 

Muotoilu metodina tarkoittaa sitä, että projektin kehitystyö myötäilee muotoiluajattelua ja hyödyntää muotoilun työkaluja. Sen sijaan, että tiimi olisi luottanut pelkästään perinteisiin tutkimusmenetelmiin, he laittoivat kätensä saveen ja pyrkivät syventymään ongelmaan kenttätutkimuksen menetelmin. “Pidimme seitsemän haastattelua ja suunnittelimme työpajan” kertoo Anttila ja Lares selventää, kuinka “haastattelut keskittyivät kaupungin johtamiseen, horisontaaliseen ja vertikaaliseen viestintään, sekä johtamisen prosesseihin ja työkaluihin”. Tiimin järjestämä muotoilu-työpaja oli erityisen hedelmällinen. “Halusimme järjestää työpajan alusta asti”, Tran muistelee ja jatkaa, kuinka “työpaja oli keino luoda ympäristö, joka tuo yhteen Espoon työntekijät eri aloilta”. Tseng lisää tiimin “hyödyntäneen useita ennalta suunniteltuja aktiviteetteja, joiden tavoitteena oli sitouttaa osallistujat työpajaan”.

Työpaja oli keino luoda ympäristö, joka tuo yhteen Espoon työntekijät eri aloilta.

Ly Tran, ITP-opiskelija, 2020

Tutkimuksensa kautta tiimi huomasi, että Espoon kaupungin muotoilun kehitysasteeseen (eli kuinka paljon organisaatio sisällyttää muotoilukäytäntöjä omissa järjestelmissään) investoiminen olisi avainasemassa organisaation tulevaisuuskestävyyden varmistamisessa. “Pyrimme yhdistämään muotoilua kaupungin yritysarkkitehtuuriin parantaaksemme strategisen tason yhteentoimivuutta”, selvittää Anttila ja jatkaa: “EA ei ole kovin ihmiskeskeistä ja muotoilu voi ratkaista EA:n aiheuttamia monimutkaisia ongelmia. Ymmärtääksemme asiakkaiden tarpeita tarkastelimme Espoon kaupungin strategisen tason EA:ta, mutta emme löytäneet tietoa siitä, miten EA välittyy kuntalaisille.” 

Ohjelman lopussa projektitiimi toimitti asiakkaalle muotoilun kehitysasteen etenemissuunnitelman. Suunnitelma ohjaa Espoon kaupunkia siinä, kuinka he onnistuvat ottamaan tarvittavan loikan parantaakseen muotoilun kehitysastettaan. Suunnitelmaan kuuluu myös viestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena on auttaa EA:n sidosryhmiä ymmärtämään EA:n kehityksen tarpeen.

Espoon kaupungille muotoilun tärkeys on hyvin tuttua. Kaupunki on asettanut innovaation ja muotoilun keskeiseen rooliin strategiassaan, ja onkin saanut kansainvälistä tunnustusta pyrkimyksistään. Kaupungin kukoistavan yritysyhteisön sekä korkeakoulutetun ja teknologisesti taitavan väestön ansiosta kaupunki tunnetaan tietotaidon, tutkimuksen ja kehityksen keskuksena.

ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun järjestämä sivuaineohjelma. Ohjelman keskiössä on haastepohjainen oppiminen. Ohjelma onkin toiminut jo 25 vuoden ajan vastaavien pedagogisten toimintatapojen edelläkävijänä niin Aalto-yliopiston sisäisellä kuin kansainvälisellä tasolla. ITP pyrkii yhdistämään kauppatieteitä, muotoilua ja teknologiaa, ja se on jaettu kolmeen opintohaaraan, jotka jokainen tuovat oman näkökulmansa digiaiheisiin.

Strategy and Experience Design (SED) -opintohaara painottaa enemmän muotoilun hyödyntämistä ongelmanratkaisussa. Muotoilua ei siis pidetä vain visuaalisena työkaluna, joka implementoidaan vasta prosessin loppuvaiheessa, vaan ennemminkin ajattelu- ja työskentelytapana läpi projektin.

Lue lisää muita ITP-aiheisia artikkeleita.

Aalto University / students at Aalto University / Unto Rautio

Lukeeko keinotekoinen virtuaali-ihminen tulevaisuudessa uutiset?

ITP:n opiskelijat kehittivät keinotekoisen virtuaali-ihmisen Yle:lle.

Uutiset
Students sitting by an interesting wooden table doing a puzzle

Millainen voisi olla ICT-laitteiden digitaalisten tuotepassien tulevaisuus?

ITP:n ja Teknologiateollisuuden yhteistyössä tutkittiin digitaalisten tuotepassien vaikutuksia kiertotalouteen.

Uutiset
Students working together with laptops.

Ennätysmäärä opiskelijoita suoritti ITP:n sivuaineopinnot

ITP:n monitieteelliset opiskelijatiimit työstivät onnistuneesti lähemmäs 20 digiaiheista bisnesprojektia yhteistyössä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.

Uutiset
Opetus on käynnissä luokkahuoneessa ja opiskelijat kuuntelevat pöytään nojaavaa opettajaansa.

ITP kurssit järjestettiin hybridiopetuksena poikkeuksellisen kesän aikana

ITP, Aallon kesällä suoritettava sivuaineohjelma, onnistui toteuttamaan kurssinsa ja bisnesprojektinsa hybridimuotoisena turvallisuudesta huolehtien.

Uutiset

Lisää tietoa ohjelmasta saat alla olevien sivujen kautta.

Students doing group work

Information Technology Program (ITP)

Aalto University Information Technology Program (ITP) is a minor program (24 ECTS) that is completed during the summer period (3 months). It brings students together from diverse backgrounds and all around the world to solve digital business problems.

School of Business
An ITP student brainstorming with post-it notes

Information Technology Program (ITP) for Partners

ITP collaborates with companies and organizations with digital business challenges solved by student teams.

Corporate collaboration
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Ursula von der Leyen pitämässä avajaispuhetta
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

New European Bauhaus -festivaali toi yhteen Euroopan päättäjiä ja monialaisen kestävän kehityksen asiantuntijoita

Aalto-yliopisto oli mukana New European Bauhaus -festivaalilla kestävää rakentamista käsittelevällä näyttelyllään Time out! Rethinking construction.
Olli Ikkana in Otaniemi, photo by Lasse Lecklin.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Bioinspiroituja värejä ja olosuhteisiin sopeutuvia materiaaleja – Professori Olli Ikkalan kolmas EU-hanke pohjaa eläviin systeemeihin

Teknillisen fysiikan professori Olli Ikkala on saanut kolmannen kerran Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoituksen. Rahoituksen suuruus on 2,5 miljoonaa euroa, ja hanke kestää viisi vuotta.
Professori Antti Oulasvirta. Kuva: Aalto-yliopisto / Jaakko Kahilaniemi
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat selvittävät, miten tekoäly saadaan ymmärtämään ihmistä paremmin

Antti Oulasvirta on saanut 2,5 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoituksen käyttäjämallien tutkimiseen.
Biomateriaaleja
Yhteistyö Julkaistu:

Metsien tuottamaa arvonlisää on mahdollista nostaa merkittävästi

Metsäbiotalouden tiedepaneelin ensimmäisen selvityshankkeen tulokset on julkaistu. Laskelmien mukaan metsien tuottamaa arvonlisää on mahdollista nostaa merkittävästi ilman lisähakkuita: selvityksen mukaan vuonna 2035 Suomen metsistä voitaisiin saavuttaa jopa 15,6 miljardin euron arvonlisä, mikä tarkoittaa 80 % kasvua verrattuna vuoden 2019 tasoon.