Tutkimus ja taide

Uusi Eurooppalainen Bauhaus Aalto-yliopistolla

EU-komission aloitteessa uudelleen suunnitellaan tulevaisuuden elämisen ja asumisen tapoja muotoilun, kulttuurin, sosiaalisen osallisuuden, tieteen ja teknologian menetelmiä yhdistämällä. Aalto-yliopisto on yksi hankkeen ensimmäisistä kumppaneista.
Kokoon modular living system is made of wood. Photo: Tuomas Uusheimo
Kokoon modular living system is made of wood. Photo: Tuomas Uusheimo

Uusi Eurooppalainen Bauhaus on rakennetun ympäristön kehityshanke, jossa yhdistetään muotoiluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. Hanke on osa Euroopan komission European Green Deal -ohjelmaa.

Aloitteen on tarkoitus muotoutua sektoreiden välisiä raja-aitoja kaatavaksi keskustelufoorumiksi ja kokeilulaboratorioksi, joka kokoaa yhteen muun muassa arkkitehdit, taiteilijat, muotoilijat, insinöörit, tutkijat, opiskelijat ja kansalaiset. Aloitteen perusarvoja ovat kestävä kehitys, esteettisyys ja osallistavuus.

Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli kolmanneksen hiilijalanjäljestämme ja rakentamiseen kulutetaan vuosittain puolet maailman luonnonvaroista. Rakennettu ympäristö vaikuttaa vahvasti myös arkeemme, identiteettiimme, hyvinvointiimme sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Euroopassa tavoitellaan Green Dealin avulla merkittäviä parannuksia rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen lähivuosina.

Miten voit Aallon akateemisena osallistua:

 1. Ehdota NEB pilottiprojektia.
 2. Hae avautuvia NEB tutkimusrahoituksia.
 3. Ehdota sisältöjä NEB festivaaliin.
 4. Osallistu NEB kilpailuun.
 5. Kommentoi EU Mission NEB ehdotusta.
 6. Liity jäseneksi Aallon New European Bauhaus Teams -virtuaalityöasemalle, jossa voit keskustella ja jakaa ideoita.

Miten voit osallistua Aaltolaisena?

Puurakenteisen Luukku-talon sisätiloja.
Luukku House was designed to have a low carbon footprint. Kuva: Aalto-yliopisto / Anne Kinnunen.

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, sillä se pyrkii EU:n ensimmäisenä jäsenvaltiona hiilineutraaliuteen.

Aalto keskittyy Bauhaus-kumppanina seuraavaan kolmeen teemaan:

 1. Vähähiilinen rakentaminen hiilinielujen ja -varastojen avulla. Tutkimme, miten puurakentaminen, maisemasuunnittelu, kiertotalous, kaupunkien materiaalivirrat ja kestävä rahoitus voivat edistää hiilineutraaliustavoitteita.
 2. Paikallisidentiteetin ja -kulttuurin vahvistaminen kestävän arkkitehtuurin ja alueellisen suunnittelun avulla. Tarve korostuu matalan tulotason alueilla, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksesta aiheutuville katastrofeille. Arkkitehtien tulee ymmärtää yhteisön ja luonnon monimuotoisuuden tarpeet, jotta he voivat suunnitella näitä toiminnallisesti tukevia asuinympäristöjä – tämä edellyttää merkittävää ajattelutavan muutosta.
 3. Digitaalisen yhteisön rakentaminen uuden ajattelutavan ja luovien menetelmien ympärille. Suunnitelmana on luoda digitaalista oppimateriaalia ja osallistumisalustoja rakennetun ympäristöjen kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Enni Äijälä, [email protected]
Rahoituskysymyksissä ota suoraan yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin (Research and Innovation Services), katso Pre-Award-tiimin koulukohtaiset yhteyshenkilöt täältä.

“If the European green deal has a soul, it is the New European Bauhaus.”

Ursula von der Leyen

Tapahtumat

Beyond sustainability-as-usual: co-creating transformative change in sustainable living

Aallon Bauhaus-päätapahtumassa pureudutaan radikaalin mullistaviin kysymyksiin.

Aalto Everyday Experiments Design for Government Photo: Valentina Casalini

Designs for a Cooler Planet

Muuta käsityksiäsi mahdollisesta Designs for a Cooler Planet -festivaalilla Otaniemessä 6.9.–3.10.2024.

Wood crystals on a black fabric.

Time Out! Rethinking Construction -näyttelyn avajaiset

Aalto-yliopiston näyttelyn avajaiset osana the New European Bauhaus -festivaalia Brysselissä.

Time out kuvitus

Aalto-yliopisto ravistelee rakentamisen käytäntöjä New European Bauhaus -festivaaleilla Brysselissä

Koko eurooppalaista rakennusalaa kestävään muutokseen kirittävä näyttely Time Out! on esillä Brysselissä 9.–13.4.2024 osana NEB-festivaalia.

kuva pikku finlandian puupilarista ja teksti time out

Uutiset

WDC_Pavilion_photo_Tuomas Uusheimo

Elinvoimaiset asuinympäristöt syntyvät osallistavamman, kestävämmän ja esteettisemmän suunnittelun avulla

Aalto-yliopiston Uusi eurooppalainen Bauhaus -päätapahtumassa haettiin rohkeita näkökulmia monialaiseen ja systeemitasoiseen muutokseen.

Uutiset
Aalto_University Camilo Cortes' Reina banca Photo_Karoliina_Paappa.jpg

Aalto-yliopisto Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kumppaniksi

EU:n aloitteessa suunnitellaan tulevaisuuden asumistapoja muotoilun, kulttuurin, sosiaalisen osallisuuden, tieteen ja teknologian menetelmiä yhdistämällä.

Uutiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: