Töihin Aaltoon

Aallon rekrytointiperiaatteet

Uskomme, että eri taustoista tulevat ihmiset saavuttavat parhaat tulokset. Jokainen Aallon rekrytointi on mahdollisuus edistää tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta – perusarvojamme, jotka tukevat yhteisömme hyvinvointia, luovuutta ja suorituskykyä.
People at the campus

Tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta edistämässä

Uskomme, että eri taustoista tulevat ihmiset voivat yhdessä saavuttaa parhaat tulokset. Monimuotoisuus on osa meitä. Akateemisesta henkilöstöstämme yli 40 prosenttia on Suomen ulkopuolelta. Toivomme hakemuksia kaikenlaisista taustoista tulevilta päteviltä hakijoita, sillä haluamme taata yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden jatkossakin. Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan tasapuolista ja läpinäkyvää rekrytointiprosessia.

Sitoudumme tasapuolisiin ja avoimiin rekrytointimenettelyihin

Aalto on sitoutunut eettiseen rekrytointiin ja kohtelee kaikkia hakijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti:

  1. Kokoamme mahdollisimman monipuolisen valintaryhmän.
  2. Määrittelemme rekrytointiin selkeät valintakriteerit.
  3. Markkinoimme avoimia paikkojamme laajasti, ja rekrytointimarkkinointimme kannustaa aliedustettuja hakijaryhmiä hakemaan.
  4. Keskustelemme tiedostamattomista ennakkoluuloistamme rekrytointitiimin sisällä, ja olemme tietoisia taipumuksestamme suosia hakijoita, jotka muistuttavat meitä itsestämme.
  5. Dokumentoimme rekrytointiprosessin huolellisesti.
  6. Teemme valintapäätöksen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella, sopivilla työkaluilla.
  7. Muistamme ohjata uusia työntekijöitä, seurata heitä sekä tukea valitun työntekijän kehittymistä työssään.

Avoin, läpinäkyvä ja ansioihin perustuva tutkijoiden rekrytointi

Aalto-yliopisto on sitoutunut Euroopan komission avoimen, läpinäkyvän ja ansioihin perustuvan tutkijoiden rekrytoinnin (OTM-R) politiikkaan. 

OTM-R varmistaa, että tehtävään rekrytoidaan paras henkilö, takaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, helpottaa kansainvälisen portfolion kehittämistä (yhteistyö, kilpailu, liikkuvuus) ja tekee tutkijanurasta houkuttelevamman.

Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Human Resources Excellence - Parhaita henkilöstökäytäntöjä

Aalto-yliopisto on saanut vuonna 2012 Euroopan Komission myöntämän HR Excellence in Research -tunnustuksen ensimmäisenä Suomen yliopistoista. Tällä sivulla on tietoa Aallon HRS4R-prosessista sekä uusimmasta HRS4R-strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Töihin Aaltoon
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: