Rakennetun ympäristön laitos

Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

Kaupunkiympäristöt muuttuvat jatkuvasti yhä monimutkaisemmiksi ja sirpaleisemmiksi kokonaisuuksiksi. Samalla vaatimukset niiden elettävyyden, houkuttelevuuden, kestävyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen kasvavat. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan lähestymistapoja yhdistävä tutkimusryhmämme pyrkii kehittämään uutta tieteellistä ymmärrystä monimutkaisten kaupunkisysteemien sektorirajoja ylittävään tutkimiseen, ratkaisujen etsimiseen ja integroivaan suunnitteluun ja hallintaan. Tavoitteenamme on ihmisystävällisten elinympäristöjen kehittäminen.
Traffic in Mannerheimintie, photo Aalto University/Annamari Tolonen

Nopea kaupungistuminen ja ilmastonmuutos uhkaavat elinympäristöjen kestävää kehitystä.  Digitalisaation ja automatisoinnin mukanaan tuomat mahdollisuudet auttavat kehittämään älykkäitä kaupunkeja. Kestävät tulevaisuuden ratkaisut vaativat kuitenkin myös syvää ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja arvoista, vuorovaikutteisen suunnittelun käytännöistä sekä monitieteistä ja sektorien välistä yhteistyötä.

Tutkimusryhmämme työ perustuu vahvaan ymmärrykseen elinympäristön suunnittelusta monitahoisena yhteiskunnallisena haasteena. Ryhmän insinööritieteellinen tutkimustyö nojautuu sekä vahvaan tieteelliseen osaamiseen että pitkäaikaiseen yhteistyöhön käytännön toimijoiden kanssa. Visaisten, kaupunkien tulevaisuutta koskevien ongelmien ratkaisuja haetaan kehittämällä tutkimusteemoja, joissa kriittinen tieteellinen ote yhdistyy kestävien systeemitason ratkaisujen löytämiseen.

Tutkimusteemat

Uusimmat julkaisut

Rebuilding a place to call home : Sharing knowledge for the recovery of Ukraine

Oleksandr Anisimov, Pavlo Fedoriv, Oleksandra Tkachenko, Julie Lawson, Edwin Buitelaar 2023

Linkage Problem in Location Optimization of Dedicated Bus Lanes on a Network

Murat Bayrak, S. Ilgin Guler 2023 Transportation Research Record

3D visualisations for communicative urban and landscape planning: What systematic mapping of academic literature can tell us of their potential?

Salla Eilola, Kaisa Jaalama, Petri Kangassalo, Pilvi Nummi, Aija Staffans, Nora Fagerholm 2023 LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

What is the potential of hybrid cordon pricing policy for reducing and shifting car usage in cities?

Draženko Glavić, Marina Milenkovic, Miloš Mladenović, Ioannis Politis, Jelica Komarica 2023 Transportation Research Procedia

Envisioning the driverless city using backcasting and Q-methodology

Esther González-González, Rubén Cordera, Dominic Stead, Soledad Nogués 2023 Cities

Täsmäratkaisuja kestävään tulevaisuuteen : suosituksia planetaarisen hyvinvoinnin tukemiseen poliittisessa ohjelmatyössä

Jonne Hytönen, Stefan Baumeister, Sami El Geneidy, Hannu L. T. Heikkinen, Aleksi Heinilä, Tarmo Ketola, Teea Kortetmäki, Viivi Kuusiaho, Niina Mykrä, Marileena Mäkelä, Tiina Onkila, Ari Paloviita, Maria Pecoraro, Katri Savolainen, Jonne Silonsaari, Outi Uusitalo 2023 Wisdom Letters

The temporality of on-street parking – exploring the role of land-use mix and change on parking dynamics

Anthony Kimpton, Dominic Stead, Jonathan Corcoran 2023 Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science

Better or less urban mobility?

Miloš Mladenović 2023
More information on our research in the Research database.
Research database

Tutkimusryhmä

Hanna Mattila

Hanna Mattila

Visiting Professor
T213 Built Environment
Marketta Kyttä

Marketta Kyttä

Professori
T213 Built Environment
Eva Purkarthofer

Eva Purkarthofer

Academy Postdoctoral Researcher
T213 Built Environment

Veera Moll

Väitöskirjatutkija

Pilvi Nummi

Postdoctoral Researcher
Oya Duman

Oya Duman

Doctoral Researcher
Roozbeh Mohammadi

Roozbeh Mohammadi

Postdoctoral Researcher
T213 Built Environment

Ze Zhou

Doctoral Researcher
Atiullah Muhammad Saif

Atiullah Muhammad Saif

Doctoral Researcher
T213 Built Environment

Thu Pham

Doctoral Researcher

Löydät meidät täältä

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Otakaari 4

Konetekniikka 1 (K1)

Toimipisteet
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu