Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, diversiteetti ja inklusiivisuus Perustieteiden korkeakoulussa

Suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Perustieteiden korkeakoulun yhteisössä.

Perustieteiden korkeakoulun tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen työympäristö, jossa opiskelijoita ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti sukupuolesta, taustasta tai asemasta riippumatta. Yhteinen tavoitteemme on ylläpitää opintoja ja työntekoa edistävää ilmapiiriä yliopistolla. 

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (EDI-sunnitelma) tukee yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, diversiteetin ja inklusiivisuuden jatkuvaa edistämistä yliopistossa. Aalto-yliopiston arvojen ja yhdenvertaisuuden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa hoitaa EDI-toimikunta, jossa Perustieteiden korkeakoulua edustaa kehityspäällikkö.

EDI-toimikunta laatii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista ja seurantaa varten erillisen toimeenpanosuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Korkeakoulut ja yliopiston yhteiset yksiköt valmistelevat omat käytännön toimintasuunnitelmansa yliopiston EDI-suunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman perusteella.

Yhdenvertaisuustyö Perustieteiden korkeakoulussa

Aalto SCIssä yhdenvertaisuustyötä koordinoi yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusioryhmä (EDI-ryhmä). Ryhmä toimii yhteistyössä dekaanin, henkilöstö- ja opetushallinnon, viestinnän ja muiden keskeisten tahojen kanssa. EDI-ryhmä seuraa koulun diversiteetin kehitystä ja yhdenvertaisuustyön edistymistä. Tavoitteena on ehkäistä mahdollisia ongelmia ennalta ja puuttua epäkohtiin nopeasti.

Korkeakoululle on laadittu konkreettinen yhdenvertaisuustyön toteutussuunnitelma (Equality, diversity and inclusion action plan), joka perustuu Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022-2024. Koulutason toteutussuunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain, seuraavan kerran keväällä 2023.

 

Lisää yhdenvertaisuustyöstä Perustieteiden korkeakoulussa

Crystal flowers

Perustieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuusrahasto tukee monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita

Myönnämme korkeintaan 5000 euron apurahoja innovatiivisille, rahaston tavoitteita tukeville hankkeille sekä Aallossa että sen ulkopuolella.

Perustieteiden korkeakoulu
people on campus

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmä

SCIn yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusryhmän tehtävänä on tukea dekaania korkeakoulun kehittämisessä monimuotoisemmaksi ja inklusiivisemmaksi opiskelu- ja työyhteisöksi. Ryhmä vastaa korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä mukaan lukien vuotuisen toimintasuunnitelman tekemisestä ja seuraamisesta.

Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Lisää yhdenvertaisuustyöstä Aalto-yliopistossa

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Aalto-yliopisto
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut

Tapahtumat

Shaking up Tech, kuva Mikko Raskinen

Shaking up Tech (ulkoinen linkki)

Shaking up Tech -tapahtuman tavoite on tarjota monipuolinen käsitys tekniikasta alana ja uravalintana. Yliopistot järjestävät tapahtuman vuosittain ammatinvalinnan kynnyksellä oleville nuorille naisille.

Making waves VI

Making Waves

Discussing diversity and inclusiveness in our community

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu