Palvelut

Ohjeita uutisen kirjoittamiseen

Kirjoitatko uutista, tiedotetta tai muuta ajankohtaissisältöä Aallon verkkosivuille? Alla on yleisiä ohjeita hyvään kirjoittamiseen. Lue myös määritelmät ja yksilöidyt ohjeet usein toistuvista juttutyypeistä – ja kirjoita entistäkin paremmin!

Mieti ensin, kenelle kirjoitat

 • Muista huomioida yleisösi. Lukijoiden joukossa on monenlaisia kohderyhmiä - esimerkiksi alumneja, yhteistyökumppaneita, opiskelijoita, henkilöstöä ja potentiaalisia opiskelijoita. Myös tiedotusvälineet seuraavat Aallon uutisvirtaa.
 • Metatietojen avulla määrittelet uutisen näkyvyyden ja vaikutat sen löydettävyyteen. Tee se siis huolella.

Otsikko 

 • Hyvä otsikko avaa jutun aiheen kiinnostavasti ja perustelee lukijalle, miksi juttuun kannattaa tarttua.
 • Otsikossa on hyvä olla verbi (aktiivimuodossa).
 • Vältä otsikossa lyhenteitä sekä pitkiä, vieraskielisiä, tai vierasperäisiä sanoja.
 • Ajatusviivan käyttö on otsikossa mahdollista.
 • Koska uutinen julkaistaan aalto.fi-sivustolla, yliopiston nimeä ei usein ole tarpeen sanoa otsikossa.

Ingressi 

 • Uutiset sisältävät aina ingressin (lead text ja summary). Ingressi täydentää otsikkoa ja tarjoaa lisätietoa. Vältä saman asian toistamista sekä otsikossa että ingressissä.  
 • Koska uutinen julkaistaan aalto.fi-sivustolla, yliopiston nimeä ei usein ole tarpeen sanoa ingressissä. 
 • Ingressin pituus on enintään kaksi virkettä (englannissa vain yksi). Ingressi päättyy suomen kielessä pisteeseen. 
 • Huomaa, että jos otsikko ja ingressi ovat kovin pitkiä, ne näkyvät rajoitetummin uutisnostoissa.

Leipäteksti 

 • Uutisen leipäteksti on oma itsenäinen kokonaisuutensa, eli se ei ole suoraa jatkoa ingressille.
 • Drupalissa leipäteksti tehdään (useimmiten) lisäämällä text paragraph -komponentti lead text -komponentin jälkeen.
 • Käytä leipätekstissä ymmärrettäviä, yleistajuisia sanoja ja sujuvaa yleiskieltä. Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä. Älä jätä tekstiin pitkiä, monimutkaisia ja useista sivulauseista koostuvia virkkeitä. 

Oikeinkirjoitusohjeita

 • Käytä yliopistosta tekstissä ensimmäisen kerran virallista nimeä Aalto-yliopisto (ei pelkkä Aalto), jonka jälkeen voit viitata siihen sanoilla yliopisto tai Aalto. 
 • Kirjoita laitosten nimet suomessa pienellä alkukirjaimella. Korkeakoulun nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, jos sitä edeltää määre Aalto-yliopiston.  
  • Esim. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
 • Korkeakoulujen nimistä ei käytetä ulkoisissa julkaisuissa lyhenteitä (ARTS, BIZ, ENG, ELEC, CHEM, SCI). Jos lyhennettä jostain syystä käytetään, sen edessä on aina oltava Aalto.  
  • Esim. Aalto CHEM 
 • Vältä lyhenteitä tekstissä. Kirjoita auki myös tutut ja tavalliset lyhenteet:  
  • esim. = esimerkiksi ja mm. = muun muassa / muiden muassa.  
 • Jos lyhenne on välttämätön, selitä lyhenne mainitessasi sen ensimmäisen kerran. Kirjoita lyhenteet aina auki, kun mainitset ne tekstissä ensimmäisen kerran:  
  • EU = Euroopan unioni.  
 • Kirjoita myös numerot 1–9 auki (yksi, kaksi, kolme...). Jos tekstissä on paljon lukuja, esimerkiksi talousuutisessa, myös 1–9 voidaan merkitä numeroina. 
 • Vältä tarpeettomia vieraskielisiä sanoja ja lyhenteitä kuten VR (virtual reality = virtuaalitodellisuus) ja niiden taivuttamista suomen sijamuodoissa. Käytä vieraskielisten sanojen sijaan aina suomenkielisiä, jos mahdollista.  
 • Jos tieteellisten termien merkitys ei käy ilmi asiayhteydestä, ne tulee avata tekstissä. 
 • Henkilön nimi lihavoidaan, kun se mainitaan leipätekstissä ensimmäisen kerran, vaikka nimi olisi jo kerrottu otsikossa tai ingressissä.  
 • Kun henkilöön viitataan tekstissä ensimmäisen kerran, kerrotaan koko nimi ja yleensä myös titteli, tarvittaessa kaksikin. Uutisessa (julkisessa tai sisäisessä) ei koskaan viitata henkilöihin pelkällä etunimellä. 
 • Kun on tarpeen toistaa henkilön titteli nimen yhteydessä, käytä koko nimeä, vaikka olisit maininnut nimen aikaisemmin.  
  • tekniikan tohtori Mikko Mallikas, EI: tohtori Mallikas
 • Kirjoita tutkintonimikkeet auki aina, kun se on mahdollista ja luontevaa.  
  • TkT tai tekn. toht. = tekniikan tohtori  
 • Suomen kielessä tittelit, arvonimet ja oppiarvot kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Ilmaise vieraskieliset tittelit suomeksi, mikäli mahdollista. 
 • Vieraskielisiä teosten tai tapahtumien nimiä ei merkitä lainausmerkeillä, yksinkertaisilla lainausmerkeillä eikä kursiivilla. Kursiivia voi kuitenkin käyttää, jos ymmärtäminen muuten on vaikeaa.
 • Haastateltavien suorat sitaatit kirjoitetaan pääsääntöisesti omaan kappaleeseensa ja ne merkitään lainausmerkeillä (älä käytä sitaatti- eli ajatusviivaa lainauksen edessä). Lainausmerkki on erilainen kuin tuuman merkki, ja lainausmerkit ovat erilaiset suomessa ja englannissa. 
 • Ajatusviiva merkitään pitkällä viivalla, yhdysmerkki lyhyellä. Miinusmerkkinä käytetään ajatusviivaa. 

Väliotsikot 

 • Uutisissa käytetään väliotsikoita. Väliotsikot rytmittävät tekstiä ja helpottavat silmäilyä. Lukijalle väliotsikot ilmaisevat siirtymää asiasta, teemasta tai näkökulmasta toiseen. 
 • Hyvä väliotsikko on tiivis, informatiivinen ja kiinnostava. Käytä yhdessä jutussa suurin piirtein saman pituisia väliotsikoita. Pidä myös väliotsikoiden tyyli samanlaisena läpi jutun. 
 • Toisin kuin otsikossa, väliotsikossa ei välttämättä tarvita verbiä. 
 • Drupalissa väliotsikko tehdään valitsemalla tyylimäärittelyistä Heading 2, väliotsikkoa ei lihavoida.

Kuvatekstit 

Kuvatekstillä (caption) on uutisessa tärkeä rooli. Silmäilevä lukija saattaa lukea vain sen ja otsikon. Kuvatekstissä voidaan kertoa esimerkiksi: 

 • yksityiskohta tai keskeinen asia uutisesta
 • mitä kuvassa tapahtuu (tutkimuskuva) 
 • kuvan henkilöt (mielellään aina, jos kuvassa on tunnistettavia henkilöitä eikä kuva ole ns. kuvituskuva)
 • kuvaajan nimi (Kuva: Kaisa Kuvaaja / Aalto-yliopisto) 

Loppuun lisätietoja

 • Leipätekstin jälkeen lisää tarvittavat linkit ja nostot aiheeseen liittyviin sisältöihin
 • Voit lisätä kontaktihenkilöt esimerkiksi People liftup -komponentilla.

Tekijätiedot 

 • Tekijän nimi kirjoitetaan Drupalin Authors-kenttään tai jutun loppuun, jolloin tekijätiedot kursivoidaan. 
  • Teksti: Tommi Toimittaja

Kuvitus ja visualisointi 

 • Uutisessa on hyvä käyttää ainakin yhtä visuaalista elementtiä (valokuva, kuvituselementti tai infografiikka). Jos juttua varten ei ole otettu erikseen kuvia, voit valita kuvituskuvan Aallon omasta materiaalipankista (materialbank.aalto.fi). 
 • Kuvituksessa ei käytetäulkopuolisten kuvapankkien kuvia. Vältämme myös logojen käyttämistä kuvituselementteinä. 
 • Huomioi kuvankäytössä myös Aallon kuvaohjeistus
 • Kirjoita kuvan yhteyteen kuvateksti.

Yksilöityjä ohjeita eri juttutyyppien kirjoittamiseen

Ohjeita kysymys-vastaus-jutun kirjoittamiseen

Tutustu vinkkeihin ja kirjoita koukuttava henkilöhaastattelu.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Ohjeita johdon nimitysuutisen kirjoittamiseen

Noudattamalla näitä vinkkejä kirjoitat napakan uutisen uudesta johtoryhmän tai hallituksen jäsenestä.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.

Lisävinkkejä uutisen kirjoittamiseen

Syvennä tietojasi uutisartikkelin kirjoittamisesta – ja kerää kehut lukijoilta.

Kuvituskuva mobiililaitteista. Kuvittaja: Taru Happonen

Ohjeita yhteistyöuutisen kirjoittamiseen

Hyödynnä vinkit ja kirjoita kiinnostava juttu uudesta sopimuksesta tai lahjoituksesta.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.
Tätä palvelua tarjoaa:

Viestintäpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: