Palvelut

Kurssipalautteen raportti, vastapalaute ja vastaajalista

Aiheet: kurssipalautetyökalun raporttinäkymä, raportin julkaiseminen vastanneille, palautteeseen vastaaminen, vastaajalistan lataaminen ja tietojen vienti MyCoursesin Arvioinnit -kohtaan sekä miten loppukyselyistä kertynyttä tietoa voidaan tarkastella myös muilla raporttityökaluilla. Sivu on osa kurssipalautetyökalun ohjeiden kokonaisuutta.
Course feedback illustration, a bubble
Course feedback, buttons for reports

Löydät kyselyn raportin, mahdollisuuden vastata palautteeseen ja listan vastaajista kyselylistauksessa tilasto- tai puhekuplat-painikkeesta.

Raportti aukeaa katseltavaksi heti, kun vastauksia on kertynyt 5 tai enemmän. Raporttinäkymässä on myös tekstikenttä vastapalautteelle.

Raporttinäkymä

Raporttinäkymästä löydät tiedon kurssin opettajista, palautteeseen vastaajien ja kurssin osallistujien määrästä sekä palauteprosentista.

Raporttinäkymässä on myös pudotusvalikko, josta voit siirtyä mahdollisiin muihin saman kurssin palauteraportteihin.

Palautetulokset esitetään suljettujen kysymysten osalta sekä numeerisina tilastoina että pylväsgrafiikkana. Tuloksista ilmenee myös keskiarvo ja keskihajonta. Avovastaukset ovat tekstimuotoisena jokainen erillinen vastaus omalla rivillään.

Mikäli tarvitset tulokset erillisenä tiedostona, voit ladata raakadatan excel-muotoisen tiedostona.

Raportin julkaiseminen vastanneille

Voit julkaista tulokset kyselyn "Raportointi"-välilehdellä 4 viikon kuluessa kyselyn päättymisestä, ellet valinnut tulosten automaattista julkaisua kyselyyn vastanneille opiskelijoille.

Vastapalaute

Raporttinäkymästä löytyy tekstikenttä vastapalautteelle. Kaikilla kurssin opettajilla on mahdollisuus luonnostella yhtä ja yhteistä vastapalautetta jo kyselyn aukioloaikana ja julkaista sen opiskelijoille kyselyn sulkeuduttua. Kun vastapalaute on julkaistu, sulkeutuu mahdollisuus muokkaukseen. Jos tekstiin on pujahtanut kriittinen virhe, pääkäyttäjä voi muokata julkaistua tekstiä. Versiohistoriaa ei tallenneta, mutta näet tekstilaatikon alla, kuka opettaja on viimeksi muokannut, tai julkaissutvastauksen palautteeseen.

Vastapalautteen antamiseen on aikaa neljä viikkoa kyselyn sulkeutumisesta. Jos opettaja ei julkaise palautetta tuona aikana, vastapalautteen muokkaus sulkeutuu eikä tekstikenttään luonnosteltua tekstiä julkaista opiskelijoille.

Pähkinänkuoressa:

  • Yksi yhteinen vastapalaute kaikkien kurssin opettajien käytössä
  • Kun vastapalaute julkaistaan, sulkeutuu samalla sen muokkausmahdollisuus kaikilta kurssin opettajilta ja kysely siirtyy Päättynyt -tilaan
  • Vastapalaute-toiminto sulkeutuu automaattisesti neljän viikon päästä kyselyn sulkeutumisesta.

Vastaajalista

"Lataa vastaajalista" -painike löytyy kyselyraportin yhteydestä, kun kyselyn vastaajien minimimäärä on ylittynyt. Vastaajat ovat listassa aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. 

Jos haluat palkita opiskelijoita palautekyselyyn vastaamisesta, vie suosituksen mukaisesti suoritustiedot sarakkeeksi MyCoursesin Arvioinnit -kohtaan.

Raportointi työkalun ulkopuolella

Kurssinaikaisten kyselyiden tiedot eivät siirry tietovarastoon eivätkä näin ollen näy MyCoursesin ulkopuolisissa raportointityökaluissa.

Loppupalautteen tiedot siirtyvät tietovarastoon, ja sieltä niitä hyödynnetään erilaisille raporteille: 

Opettajan raporttityökaluun, Ohjelmajohdon työkaluun, Aallon Key Information -raportille. Näet raporttien sisällön, mikäli sinulla on siihen oikeudet. Myös aiemmin käytössä olleen kurssipalautejärjestelmän avulla kerättyjen loppupalautteiden tiedot ovat katsottavissa mainituissa raporttityökaluissa.

Lisäksi MIS tuottaa erillisraportteja koulutusohjelman johtajille, laitosjohtajille ja koulun johtajille.

More instructions:

Kurssipalautetyökalun ohjeiden pääsivu

Aalto-yliopistossa kerätään kurssipalautetta lähes kaikilta kursseilta. Näiltä sivuilta löydät opettajan ohjeita kurssipalautetyökalun käyttöön.

Course feedback support illustration

Kurssipalautetyökalu MyCoursesissa

Tämä sivu auttaa sinua kirjautumaan kurssipalautetyökaluun. Lisäksi tällä sivulla kerrotaan tärkeää taustatietoa kurssipalautetyökalun ja MyCoursesin yhteydestä. Sivu on osa kurssipalautetyökalun ohjeiden kokonaisuutta.

Course feedback illustration, a house

Kurssipalautetyökalun ajastukset ja viestit

Tämä sivu on osa kurssipalautetyökalun ohjeiden kokonaisuutta. Tältä sivulta näet automatisoitujen toimintojen ajastukset eli milloin mitäkin tapahtuu ja mitä viestejä käyttäjät saavat.

Course feedback illustration, a gear

Omat kurssipalautteet -näkymä

Tällä sivulla on tietoa kyselytyypeistä ja kyselyiden tiloista. Sivu on osa kurssipalautetyökalun opettajan ohjeiden kokonaisuutta.

Course feedback illustration, a folder

Kyselyn muokkaus kurssipalautetyökalussa

Tällä sivulla on kurssipalautekyselyiden muokkaamiseen liittyvää tietoa. Voit esimerkiksi tarkastaa, mitkä ovat kyselyn perustiedot, mitä kysymystyyppejä kurssipalautetyökalusta löytyy ja miten kysymyskirjastoa käytetään. Tämä sivu on osa kurssipalautetyökalun ohjeiden kokonaisuutta.

Course feedback illustration, a pencil

FAQ ja käyttäjätuki

Täältä löydät apua yleisimpiin ongelmiin, usein kysytyt kysymykset sekä käyttäjätuen yhteystiedot. Tämä sivu on osa kurssipalautetyökalun ohjeiden kokonaisuutta.

Course feedback icon_person
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu