Ohjelmajohtajan käsikirja

Curriculum mapping

Curriculum mapping -työkalu tukee osaamistavoitteisiin vastaavan opetuksen suunnittelua.

Ohjelman suunnittelussa ja arvioinnissa voi hyödyntää ns. curriculum mapping -työkalua. Menetelmän avulla voidaan analysoida ohjelman linjakkuutta eri näkökulmista, esimerkiksi ohjelman osaamistavoitteita suhteessa opintojaksoihin. 

Curriculum mapping -työssä ohjelman osia, kuten opintojaksoja tarkastellaan osana kokonaisuutta. Parhaimmillaan curriculum mapping -työ tukee ohjelman yhteissuunnittelua ja auttaa muodostamaan ohjelmasta eheän ja ennakoitavan kokonaisuuden. Alta löydät curriculum mapping -työkalun lisäksi valmiin rungon ohjelman yhteissuunnittelua tukevalle työpajalle. 

Mihin curriculum mapping -työkalua voi käyttää?

Työkalun avulla voi kartoittaa osaamistavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä ja oppimisen arviointimenetelmiä tai esimerkiksi tietyn aiheen, kuten esimerkiksi kestävän kehityksen, osaamisen kehittymistä ohjelmassa.

Esimerkkejä curriculum mapping -työkalun käytöstä

  • Ohjelman osaamistavoitteita vastaava opetuksen suunnittelu. Kartoitus toimii yhteissuunnittelun työkaluna uuden ohjelman suunnittelussa tai ohjelmaa uudistettaessa. Työkalu tukee ohjelman suunnittelua siten, että oppimistavoitteita syvennetään vaihe vaiheelta ja liiallisia päällekkäisyyksiä välttäen.
  • Osaamistavoitteiden toteutumisen arviointi. Kukin vastuuopettaja täyttää opintojaksojensa tiedot, ja osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan sen jälkeen yhdessä esimerkiksi ohjelman kehittämisryhmässä.
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden tai geneeristen taitojen kartoittaminen. Kartoitusta voi hyödyntää myös jonkin tarkemman aiheen tai tiettyyn teemaan kytkeytyvän osaamistavoitteen toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen.
  • Opetus- ja arviointimenetelmien kartoitus ja suunnittelu. Kartoitustyökalua voidaan hyödyntää opintojaksojen välisten sisällöllisten yhteyksien tunnistamiseen ja opetusmenetelmien koordinointiin samaan aikaan toteutettavilla kursseilla. Näin voidaan saada esiin esimerkiksi samankaltaisista arviointimenetelmistä johtuvia kuormituspiikkejä tietyissä periodeissa.
  • Osaamisen mittaamispisteiden suunnittelu. Työkalun avulla voidaan suunnitella sopiva vaihe osaamistavoitteiden toteutumisen arviointiin, mikäli ohjelmassa toteutetaan järjestelmällistä osaamisen mittaamista.

Alta löydät ladattavat materiaalit curriculum mapping -menetelmän käytön tueksi:

  1. curriculum mapping -excelpohja,
  2. malliesimerkki curriculum mapping -menetelmään keskittyvästä työpajasta sekä
  3. seitsemän esimerkkiä, miten eri tavoin curriculum mapping -menetelmää voi konkreettisesti hyödyntää. 
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: