Opiskelijan tukipalvelut

Tukea häirintätilanteisiin

Aalto-yliopisto edellyttää työntekijöiltään ja opiskelijoiltaan sekä muilta yhteisön jäseniltä vastuullista ja yhteisömme muita jäseniä kunnioittavaa käytöstä. Minkäänlaista häirintää, epäasiallista kohtelua tai kiusaamista ei suvaita. Jokainen yhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa työpaikkansa ja opiskeluyhteisönsä ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista.

Opiskelija, oletko kohdannut häirintää tai epäasiallista kohtelua?

Toimi seuraavasti:

 1. Kerro mahdollisuuksien mukaan heti asianomaiselle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja edellytä sen lopettamista. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti.
 2. Kirjaa tapahtumat ylös ja säilytä esim. sähköpostit.
 3. Mikäli häirintä tai epäasiallinen kohtelu ei lopu, vie asiaa eteenpäin: voit viedä asian eteenpäin silloinkin kun  et ole pystynyt puhumaan asiasta suoraan epäasiallisesti käyttäytyneelle.
 4. Ota yhteys yhteyttä johonkin seuraavista:Koulusi oppimispalveluiden päällikköön ylioppilaskunnan (AYY) häirintäyhdyshenkilöön. Keskustelutukea voit saada myös opintopsykologeilta.
 5. Asian käsittely: keskustelut ja asian käsittely asianosaisten kanssa Aallon prosessin mukaisesti, tarvittavat toimenpiteet tilanteesta riippuen esim. sovittelu sekä seuranta

Mikäli keskustelu ja sovitut toimenpiteet eivät johda epäasiallisen käyttäytymisen loppumiseen tai teko on erityisen vakava, jatkona kurinpitotoimet:

Epäasiallisesti käyttäytynyt opiskelija

 • Kirjallinen varoitus
 • Määräaikainen erottaminen 

Epäasiallisesti käyttäytynyt työntekijä 

 • Huomautus
 • Kirjallinen varoitus
 • Työsuhteen päättäminen 

Rikostapauksessa asia etenee poliisille
 

Jos sinua syytetään epäasiallisesta kohtelusta:

 1. Älä vähättele toisten tuntemuksia, raja kiusaamisen ja jokapäiväisten ristiriitojen ratkaisemisen välillä saattaa olla hyvinkin häilyvä.
 2. Lopeta välittömästi epäasialliseksi koettu käytöksesi, vaikka et omasta mielestäsi olisikaan syyllistynyt kiusaamiseen tai häirintään.
 3. Pidä myös itse kirjaa tapahtumista. Tarvittaessa voit saada keskusteluapua esimerkiksi opintopsykologeilta.

Mikä on epäasiallista kohtelua ja häirintää?

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä monella eri tavalla. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista, tilanteeseen sopimatonta ja sitä häiritsevää käyttäytymistä. Epäasiallista kohtelua on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Epäasiallisuus voi olla myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai sanallista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, alastonkuvat sekä karkea puhe loukkaavat siinä missä ei-toivottu fyysinen kontaktikin.

Kiusaamisen muotoja voivat olla esimerkiksi:

 • henkilöä toistuvasti nöyryytetään ja halvennetaan, kiusataan ja käytetään henkistä väkivaltaa
 • henkilö jätetään yhteisön ulkopuolelle ja hänen sosiaalisia suhteita rajoitetaan
 • henkilön terveyttä uhataan
 • henkilön ei anneta vapaasti esittää mielipiteitään, yksilön oikeuksia loukataan, valtaa käytetään väärin
 • henkilö siirretään syrjään, hänelle ei anneta vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Mikä ei ole kiusaamista?

 • opintoihin liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyy ristiriitoja
 • opiskeluun liittyvien ongelmatilanteiden käsittely
 • annetaan kurinpidollinen rangaistus 

Vilpillisessä mielessä tehdyt kiusaamissyytökset ovat yhtä vakavia kuin kiusaaminen ja voivat johtaa samanlaisiin kurinpitotoimiin.
 

Lisätietoja ja yhteystietoja

AYY

Korkeakoulujen opintoasianpäälliköt

Lue lisää

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet (voimassa 1.8.2020 alkaen)

Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet (voimassa 1.8.2020 alkaen)

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: