Ohjelmat

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Opetussuunnitelma 2020–2022

Tutkinnon rakenne

  • Valinnaiset opinnot 15–25 op
  • Sivuaineopinnot 25 op
  • Pääaine 60–70 op
    • Sisältää: Opinnäyte (10 op)
  • Perusopinnot 70 op

Valitse opetussuunnitelma sen lukuvuoden mukaan, jolloin olet aloittanut opintosi. Halutessasi voit siirtyä seuraamaan myös uudempaa opetussuunnitelmaa. Jos palaat opintoihin pitkän tauon jälkeen, valitse uusin opetussuunnitelma

Yhteiset perusopinnot

Pääaineet

Kandidaatin tutkinnon pääaine määräytyy hakukohteen mukaan. Bioinformaatioteknologian ja Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohteista valitut opiskelijat suorittavat vastaavat pääaineet kandidaatin tutkinnossa. Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteesta valitut opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä HOPSin yhteydessä.

Pääaineeseen sisältyy kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö.

Sivuaine

Vapaasti valittavat opinnot

Opinnäyte

Anna palautetta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: