Oasis of Radical Wellbeing

Harjoitus: Kuinka kehittää omia kuuntelutaitoja

Kuuntelemisen taito on keskeinen vuorovaikutustaito. Se on yhteydessä sekä työelämässä menestymiseen, että henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Kuunteleminen ei ole vain kuulemista, vaan siihen kuuluu myös ymmärtäminen, muistaminen, tulkinta, arviointi, reagointi ja vastaaminen kuulemamme. (Ks. esim. Bodie, 2019.) Työyhteisössä kuuntelemisella on tärkeä merkitys yhteistyön onnistumisen kannalta. Laadukkaan kuuntelemisen kautta voimme ymmärtää paremmin toisten näkökulmia ja mielipiteitä, jakaa tietoa, osoittaa mielenkiintoa ja arvostusta, tutustua toisiin ja antaa tukea. Kuunteleminen on myös avain onnistuneeseen neuvotteluun ja konfliktien hallintaan. Tee alla olevat harjoitukset ja kehity paremmaksi kuuntelijaksi!
How to improve your listening skills? Suvi Helko 2023
Kuinka kehittää omia kuuntelutaitoja

Kuuntelemisen taito -harjoituksessa on kaksi osaa. Voit tehdä vain toisen tai molemmat osat (A & B).

 1. POHDINTATEHTÄVÄ – omien kokemusten reflektointi

Pohdi omia kokemuksiasi kuuntelemisen merkityksestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Palauta mieleesi jokin vuorovaikutustilanne lähipäiviltä, jossa olet ollut mukana ja jossa koet, että sinua kuunneltiin erityisen hyvin. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa mieleesi jonkin tilanteen, jossa koet, että sinua ei kuunneltu hyvin. Kyseessä voi olla kahdenkeskinen vuorovaikutustilanne töissä tai kotona tai esimerkiksi ryhmäviestintätilanne, kuten kokous.  Reflektoi kokemuksiasi seuraavien apukysymysten kautta:

 • Millainen vuorovaikutustilanne oli kyseessä? Keitä tilanteessa oli mukana?
 • Miltä sinusta tuntui itse tilanteessa ja sen jälkeen?
 • Miten hyvä kuunteleminen ilmeni ja mitä siitä seurasi?
 • Tai miten huono kuunteleminen ilmeni ja miten olisit toivonut, että sinua olisi kuunneltu?
 • Miten arvioit omaa vuorovaikutuskäyttäytymistäsi tilanteessa?

Voit pohtia kokemuksiasi kuuntelemista myös yleisellä tasolla:

 • Millaista on mielestäsi hyvä kuunteleminen? Miten se ilmenee vuorovaikutuksessa?
 • Millainen kuuntelija olet itse?
 • Mikä merkitys kuuntelemisella on sinun työssäni?
 • Millaisissa tilanteissa kuunteleminen on mielestäsi erityisen tärkeää?
 • Mitä hyvästä tai huonosta kuuntelemisesta voi seurata?
 • Miten voisit kehittää omia kuuntelutaitojasi?
 1. HAASTETEHTÄVÄ omien kuuntelutaitojen kehittämiseen
 1. Tutustu alla olevan linkin takaa löytyvään listaukseen hyvästä ja huonosta kuuntelemisesta. Poimi listalta ainakin yksi asia, jossa voisit kehittyä kuuntelija. International Listening Association - Are You Listening?
 2. Valitse seuraavan viikon aikana vähintään yksi vuorovaikutustilanne (töissä tai vapaa-ajalla), jossa tietoisesti keskityt keskustelukumppanin kuuntelemiseen.
 3. Vuorovaikutustilanteen jälkeen voit reflektoida esim. seuraavia asioita:
 • Missä onnistuin? Mitä olisin voinut tehdä toisin?
 • Miten ilmaisin kuuntelemista?
 • Oliko kuunteleminen helppoa tai vaikeaa?
 • Mikä helpotti tai vaikeutti kuuntelemista?
 • Miten toinen osapuoli reagoi ja koki vuorovaikutustilanteen?

Voit pohtia myös sitä, syntyikö kokemuksesta joitakin oivalluksia, joita voisit viedä käytäntöön jatkossakin ja kehittää sitä kautta kuunteluosaamistasi.

 • Miten ja missä tilanteissa voisit jatkossa keskittyä kuuntelemaan paremmin?
Hyvinvoinnin avaimet IV: Ihmisten kesken

Lähde:

Listening_Bodie, Graham D. 2019. Teoksessa Hargie, O. (toim.) The Handbook of Communication Skills. Routledge.

Hyvinvointiin liittyviä uutisia

juoksijoita rantaraitilla
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Ilmoittautuminen avautuu 4.3. Aalto Walk & Run -liikuntatapahtumaan 21.9.2024

Tule mukaan koko Aalto-yhteisölle ilmaiseen liikuntatapahtumaan!
Picture of the themes of this course
Opinnot Julkaistu:

Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) neljännessä jaksossa

Suosittu Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) järjestään 4. jaksossa suomeksi ja englanniksi!
Opinnot Julkaistu:

Keskittymistreeni -verkkomateriaali on tarjolla opiskelijoille suomeksi ja englanniksi

Aallon opintopsykologit ovat valmistaneet tutkittuun tietoon perustuvan Keskittymistreeni -verkkokurssin, jonka avulla voit vahvistaa keskittymisen taitojasi ja löytää käytännön ratkaisuja keskittyneen työskentelyn mahdollistamiseen opinnoissasi.
Three students sitting at the School of Business. Photo: Ari Toivonen
Yliopisto Julkaistu:

Opiskelijapalautteella opetuksesta ja kursseista on merkitystä

AllWell?-kyselystä saatuun palautteeseen paneudutaan huolella, kun pyritään parantamaan opiskelijoiden opiskelukykyä.

Hyvinvointiin liittyviä tapahtumia

Kädet muodostavat sydämen keskellä teksti Earth Hour
Kampus

Earth Hour / Kestävän kampuksen tapahtuma 2024

Aalto-yhteisö osallistuu jälleen kansainväliseen Earth Hour -tapahtumaan maaliskuussa ja tämä tapahtuma vietetään samalla viikolla kestävän kampuksen teemojen parissa.
Aalto University campus in Otaniemi
Konferenssit, Työpajat

ARCH24 - The 6th International conference on Architecture, Research, Health and Care

The International ARCH24 Conference will be held at Aalto University, Espoo, in June 17th to 19th in 2024.
juoksijoita rantaraitilla
Kampus, Opiskelijat

Aalto Walk & Run -liikuntatapahtuma lauantaina 21.9.2024

Tule mukaan koko Aalto-yhteisön ilmaiseen liikuntatapahtumaan! 10 tai 5 km juosten tai kävellen – sinä päätät.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: