Oasis of Radical Wellbeing

Ihmisten kesken

Korkealaatuiset yhteydet auttavat meitä kehittymään ja kasvamaan ihmisinä sekä kiinnittymään yhteisöihin ja organisaatioihin.

Taustaksi

Lyhyetkin kohtaamiset voivat parantaa työmuistiamme ja aivojemme nopeutta prosessoida tietoa. Korkealaatuiset yhteydet voivat myös auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan ihmisinä sekä kiinnittymään yhteisöihin ja organisaatioihin. Niillä on vaikutusta myös terveyteemme, sillä ne tukevat sydän-, verisuoni- ja immuunijärjestelmien toimintaa.

Korkealaatuiset suhteet rakentuvat aidolla, avoimella vuorovaikutuksella. Jo pelkkä arvostava silmiin katsominen luo hyvän olon ja vahvistaa psykologista turvallisuutta. Kehon kielellä on suuri rooli, sillä luotamme kehon viesteihin. Kehon kieli kertoo, onko kuulija henkisesti läsnä tilanteessa vai askarteleeko hänen mielensä jo muissa asioissa.

Aktiivinen, syventävä kuuntelu viestii kiinnostusta kuulijaa kohtaan. Aktiivisessa kuuntelussa annetaan kertojalle tilaa ja kysytään kysymyksiä, joilla autetaan kertojaa selkeyttämään ja kiteyttämään omia ajatuksiaan. Syventävä kysymys voi olla esim. tällainen: ”Mikä sinusta tässä on tärkeintä?” tai ”Miten tätä asiaa kannattaisi mielestäsi hoitaa jatkossa?”

Kehon kielen, läsnäolon ja kuuntelun lisäksi myös sanat ovat tärkeitä. Aito kiitos hyvästä duunista vahvistaa yhteyttä. Pyskolginen turvallisuus luo luottamusta ja luottamus lisää psykologista turvallisuutta.

Ohjeet

  1. Lue tausta-artikkeli Syövyttävää vuorovaikutusta vai korkealaatuisia suhteita
  2. Lue myös blogitekstejä, esim. Risto Sarvas: Kohtaamisen merkityksestä tai Suvi Helko: Sanoitko pahasti toiselle ihmiselle?
  3. Tee harjoitus Kuinka kehittää omia kuuntelutaitoja
  4. Tutustu Nina Nurmen haastatteluun (kohdassa Lisämateriaalia)

Syövyttävää vuorovaikutusta vai korkealaatuisia suhteita?

Tiedostatko minkä laatuista oma vuorovaikutuksesi on? Vuorovaikutus on taitolaji siinä missä muutkin taidot. Sitä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä.

Lue artikkeli! ⏰ ~5 min.
Syövyttävää vuorovaikutusta vai korkealaatuisia suhteita?

Lisämateriaalia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: