Uutiset

Erasmus Staff Training: Syväsukellus yhteisohjelmiin ja hyvinvointiin yliopistossa

Yli 30 osallistujaa 17 yliopistosta kokoontui kesäkuun alussa Aalto-yliopiston kampukselle Erasmus Staff Training Days -tapahtumaan. Verkostoitumisen ja Aaltoon tutustumisen lisäksi osallistujat syventyivät yhteisohjelmiin, monikielisiin ja monikulttuurisiin näkökulmiin, eurooppalaiseen tutkintoon ja yliopistojen hyvinvointiin.
Sophie Belanger on the left and Ferdinand Keil on the right sitting on a sofa  and chatting
Sophie Belanger (vasemmalla) ja Ferdinand Keil. Valokuva: Suvi Lavinto

Osallistujat tutustuivat työkaluihin, ohjeisiin ja hyviin käytäntöihin, joita on kehitetty Unite!-yliopistoallianssissa, johon Aalto-yliopisto yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen teknillisen yliopiston kanssa kuuluu. Työpajojen ohjaajat olivat Aallosta, KTH:sta Ruotsista ja Grenoble-INP:stä Ranskasta.

Yhteisohjelman rakentaminen on vaikeaa, mutta mahdollista

Ferdinand Keil, TU Darmstadtin Integrated Electronic Systems Lab -laboratorion tutkimusryhmän johtaja, rakentaa parhaillaan yhteisohjelmaa mikroelektroniikasta yhdessä kuuden Unite!-yliopiston, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa kouluttaakseen kipeästi tarvittavia asiantuntijoita puolijohdeteollisuudelle. GreenChips-EDU-konsortion tavoitteena on, että 600 opiskelijaa suorittaisi kandidaatin tai maisterin tutkinnon nelivuotisen projektin aikana.

"Henkilöstökoulutus yhteisohjelmista oli kuin minulle tehty. Opin, mitkä ovat merkittävimmät haasteet yhteisohjelmien suunnittelussa. On tärkeää löytää yhteinen kieli ja sopia määritelmistä. Opin myös akkreditoinnista, Erasmus Munduksesta ja tällaisten ohjelmien luomisen käytännön asioista. Kaikki nämä palapelin palaset on koottava ja oma lähestymistapa rakennettava niiden pohjalta. Nyt tiedän, että se on vaikeaa, mutta mahdollista", kertoo Ferdinand ja jatkaa, että hän suosittelee lämpimästi tällaisia henkilöstökoulutuspäiviä, sillä mikään ei voita kasvotusten tapaamista.

Monikieliset ja monikulttuuriset näkökulmat yhteisohjelmissa

Osallistujat perehtyivät myös Unite!-yliopistoallianssin monikielisyyden ja monikulttuurisuuden (M&M) linjauksiin ja siihen, mitä tulisi ottaa huomioon, kun kursseja ja ohjelmia luodaan kansainvälisessä ympäristössä. Uniten linjauksen tavoitteena on asettaa yleiset ohjeet yliopistoallianssille monikielisen, rajat ylittävän kampuksen luomiseksi. Koska käytännön neuvoja tarvitaan enemmän, Unite! viimeistelee nyt käsikirjaa, joka tarjoaa allianssille ja sen jäsenille ideoita, työkaluja ja hyviä käytäntöjä kulttuurisen moninaisuuden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

"Vaikka meillä on yhteisenä viestintäkielenä englanti, kaikkien Unite!-yliopistoallianssin kielten ja kulttuurien tulee olla huomioituja, arvostettuja ja todella osa Unite!-ympäristöämme", selittää työpajan ohjaaja, Grenoble-INP:n kielikeskuksen johtaja Sophie Belanger, joka koordinoi M&M-asiantuntijaryhmää Unitessa. 

"Mahdollisuus vaihtaa ideoita ja näkemyksiä kollegoiden kanssa, jotka tulevat erilaisista taustoista ja työskentelevät melko erilaisissa laitoksissa, on todellinen oppimiskokemus. Se auttoi meitä ottamaan etäisyyttä ja katsomaan omaa kontekstiamme uudesta näkökulmasta. Ryhmän monimuotoisuus antoi meille mielenkiintoisia ideoita ja hyödyllisiä kommentteja. Huolimatta erilaisista taustoistamme kohtaamme hyvin samanlaisia haasteita kulttuurisen monimuotoisuuden käsittelyssä, ja on lohdullista nähdä, että kaikki työskentelemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Emme löytäneet 'sitä yhtä' ratkaisua, mutta uskon, että otimme askeleen lähemmäksi 'meidän' ratkaisumme löytämistä", kertoo Sophie.

Group of people in a class room, at the background a screen with text "wellbeing at the university."
Hyvinvointi yliopistossa -työpajan osallistujia. Tiina Pylkkönen kuudentena vasemmalta, Janne Mertala äärimmäisenä oikealla.

Hyvinvoinnin tukeminen yliopistoissa 

Työpaja tarjosi näkökulmia siihen, miten tukea hyvinvointia opetuksessa, henkilöstöhallinnossa, suoran tuen tarjoamisessa opiskelijoille tai yleisissä yliopistopalveluissa. Janne Mertala ja Tiina Pylkkönen esittelivät Aalto-yliopiston näkemyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yliopistoyhteisössä. Päivään kuului myös ohjattu vierailu Aallon Hyvinvointireitillä - se on hengähdystauko, joka yhdistää liikkumisen, kampuksen ympäröivän luonnon ja meditaation.

Aallon jakamia esimerkkejä olivat mm. Oasis of Radical Wellbeing, joka on tuottanut Starting Point of Wellbeing -tietopaketteja. Näiden tavoitteena on parantaa hyvinvoinnin ymmärrystä jakamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten voimme paremmin huolehtia itsestämme ja toisistamme. Hyvinvoinnin lähtökohta on luonut opiskelijoille helpon pääsyn neuvontaan ja hyvinvointitukeen.

"Keskustelut ja jakaminen kansainvälisten kollegoiden kanssa olivat monin tavoin oivaltavia – opimme paljon toisiltamme ja meillä oli hauskaa. Jokainen osallistuja toi yhden hyvän käytännön kotiyliopistostaan. Tämä vertailumahdollisuus oli virkistävä ja sain paljon uusia ajatuksia tulevaisuuden kehittämiseen", sanoo Janne Mertala, joka työskentelee Aalto-yliopistossa opinto-ohjaajana ja erityisopettajana. Hän myös koordinoi opiskelijoiden hyvinvointipalvelukonseptia nimeltä Starting Point of Wellbeing, joka yhdistää opiskelijoiden neuvonta- ja hyvinvointipalvelut yhden katon alle.

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä henkilöstökoulutuksesta?

Unite! tarjoaa henkilöstöviikkoja ja koulutuskursseja kaikkien yhdeksän kumppaniyliopiston henkilöstölle. Vieraile Uniten henkilöstölle tarkoitetulla sivustolla, jossa sinulla on mahdollisuus tavata muita samankaltaisen kiinnostuksen kohteita omaavia henkilöitä, kansainvälistää ammatillista uraasi, löytää kumppaneita opetukseen, tutkimukseen tai yliopiston hallintoprojekteihin.

Tutustu Uniten henkilöstölle tarkoitettuun sivustoon

Yliopistoverkosto Unite!

Unite! on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppalaiset yliopistot -verkostoista, jonka jäsen Aalto-yliopisto on yhdessä kahdeksan muun korkeatasoisen eurooppalaisen yliopiston kanssa. Unite! pyrkii merkittävästi vahvistamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Tutustu Uniteen
Unite! logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.
Event poster with a young researcher looking down with lighst and code reflected around her.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Unite! Research Week 14.-18.lokakuussa, Grenoble-Autrans

Verkostoitumistapahtuma tohtoriopiskelijoille Unite!-verkoston yliopistoista.
Kampus, Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

HR palvelupisteen kesätauko ja uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen

HR palvelupiste on kesätauolla 28.6 - 5.8.2024. Uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen ovat tiistai - torstai klo 12.00 - 15.00. Huom! aukioloajat muuttuvat 6.8.2024 alkaen.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.