Koulutustarjonta

Engineering Physics, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelma antaa opiskelijoille syvällisen ymmärryksen fysiikasta ja matematiikasta sekä runsaasti käytäntöön sovellettavia taitoja. Ohjelma liittyy kiinteästi Aalto-yliopiston ja sen teknillisen fysiikan laitoksen tutkimukseen, mistä on etua niille opiskelijoille, jotka haluavat alan tutkijoiksi.
Aalto University / students in nanomicroscopy lab / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Engineering Physics

Webinaarissa ohjelman edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta sekä sen rakennetta ja opintosisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
The school of science student working in a lab

Koulutuksen kuvaus

Elämme maailmassa, jota kuormittavat laajamittaiset ongelmat, joilla on yksi yhteinen piirre: niitä ei voida selvittää yksinkertaisilla ratkaisuilla. Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan kokemuksen ja taidot, joita voidaan käyttää apuna ongelmanratkaisussa. Opiskelija saa syvällisen käsityksen fysiikasta ja matematiikasta sekä taidoista, jotka ovat hyvin siirrettävissä ja sovellettavissa, ja antaa valmistuneelle mahdollisuuden jatkaa poikkeuksellisen monenlaisille urapoluille.

Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • Huippuluokan analyyttinen lähestymistapa nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Valmistuneilla on tehokas analyyttinen työkalupakki tietokanta- ja koneoppimispohjaisia tekniikoita, joita voidaan soveltaa monenlaisissa tutkimus- ja kaupallisissa ympäristöissä.
 • Ymmärrys tulevaisuuden energiateollisuudesta ja -markkinoista. Valmistuneet ymmärtävät muuttuvia energiaan ja puhtaaseen energiaan siirtymiseen liittyviä teknologioita.
 • Kyky tehdä tieteellistä tutkimusta. Valmistuneet osaavat järjestää, analysoida ja tulkita tieteellistä dataa, arvioida sen merkitystä ja esittää datasta johdettuja päätelmiä.
 • Tiedonhaluinen mieli, joka pyrkii ratkaisemaan sellaisiakin ongelmia, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Valmistuneilla on valmiudet tutkia sellaisiakin mahdollisuuksia, jotka voivat aluksi vaikuttaa mahdottomilta. Heidän luontainen uteliaisuutensa selvittää, miten asiat toimivat, saa heidät tutkimaan, löytämään ja kokeilemaan uusia järjestelmiä ja prosesseja nähdäkseen, mikä toimii – ja ennen kaikkea mikä ei.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelman opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • Laajat tai suppeat pääaineopinnot (65/40 op)
 • Diplomityö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • Mahdollinen sivuaine (20–25 op)

Jos opiskelija suorittaa suppeat pääaineopinnot, sivuaine on pakollinen.

Master's Programme in Engineering Physics

Suuntautumisvaihtoehdot

Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelmassa on kaksi eri aihepiireihin keskittyvää pääainetta. Opiskelijan tulee valita pääaineensa ohjelman alussa. Neuvontaa ja ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä saa henkilökohtaisilta akateemisilta ohjaajilta ja oppimispalveluilta. Pääaineemme:

Materials Physics and Quantum Technology

 • Opiskelija voi keskittyä joko kokeelliseen tai teoreettiseen fysiikkaan ja mallintamiseen painottaen teknologiasovelluksia tai perustutkimusta. Opiskelija voi erikoistua nanomateriaaleihin, kvanttiteknologian kiinteän olomuodon fysiikan sovelluksiin tai puhtaasti teoreettiseen fysiikkaan, joka liittyy nykyaikaisen kiinteän olomuodon fysiikan ja kvanttiteknologian keskeisimpiin kysymyksiin.

Advanced Energy Technologies

 • Tässä pääaineessa käsitellään yhteiskunnan lähitulevaisuudessa kohtaamia tärkeitä kysymyksiä: miten torjua ilmastonmuutosta ja saastumista etsimällä vaihtoehtoisia energialähteitä. Näitä ovat esimerkiksi fuusio, aurinkoenergia ja polttokennot.

Edistyneen tason fysiikan ja matematiikan lisäksi opinnot sisältävät opintojaksoja, joilla opiskelijat oppivat ajattelemaan fysiikan alojen perinteisten rajojen ulkopuolella. Opintojaksot kannustavat opiskelijoita ajattelemaan innovatiivisesti, mistä Master’s Programme in Engineering Physics -ohjelma on erityisen tunnettu. Lisäksi työelämässä on yhä enemmän kysyntää insinööreille ja tutkijoille, jotka hahmottavat laajan kokonaiskuvan.

Tutkimus on oleellinen osa opetussuunnitelmaamme. Tutkimusaiheitamme ovat kokeellinen ja laskennallinen materiaalifysiikka, nanofysiikka ja nanotiede, kvanttiteknologia ja kehittyneet energiateknologiat.

Seuraavat opetussuunnitelmasta poimitut opintojaksot ovat esimerkkejä ohjelmassa opiskeltavista aiheista:

 • Many-Body Quantum Mechanics (5 op)
 • Magnetism and Spintronics (5 op)
 • Fusion Energy Technology (5 op)
 • Advances in New Energy Technologies (5 op)
 • Machine Learning for Materials Science (3-5 op)

Maisteriohjelma poikkeaa klassisista yliopistotason fysiikan opinnoista siinä, että meillä opetus on läheisessä yhteydessä insinöörityön ja tutkimuksen konkreettisiin käytännön kysymyksiin. Opiskelijamme pääsevät hyödyntämään monia oppimismenetelmiä aina teoriasuuntautuneesta tieteellisestä tutkimuksesta yritysvierailuihin. Käytännön esimerkki maisteriohjelman yhteydestä todellisiin ongelmiin ja käytännön maailmaan on opintojaksomme ”Company Internship” (10 op), jonka myötä opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta ja verkostoituvat alan yritysten kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelman opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot voi sisällyttää tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Monet opiskelijat osallistuvat CERN – European Organization for Nuclear Research -järjestön kesäkouluun Genevessä, Sveitsissä. CERN on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista tieteellisistä tutkimuskeskuksista.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät usein tekniikan ja tieteen eturintamassa joko yritys- tai yliopistomaailmassa. Merkittävä osa valmistuneista hakeutuu suorittamaan tohtorintutkinnon samalla tai läheisellä alalla, monet esimerkiksi Aallon teknillisen fysiikan laitoksen tutkimusryhmissä.

Master’s Programme in Engineering Physics -maisteriohjelma on erinomainen perusta lähes mille tahansa uralle, ja ohjelmasta valmistuneet työllistyvätkin yleensä erittäin monipuolisiin tehtäviin yksityiselle ja julkiselle sektorille aina tutkimustyöstä konsultointiin ja johtotehtäviin. Tyypillisiä urapolkuja akatemian ulkopuolella ovat muun muassa seuraavat:

 • Analyytikko monilla eri aloilla, kuten tietotekniikassa ja terveydenhuollossa
 • Yrittäjä konsultointi-, ohjelmisto- tai huipputeknologialaitteistoihin liittyvillä aloilla
 • Sovellusinsinööri ohjelmistovalmistaja- ja tietokonesuunnitteluyrityksissä
 • Kryoinsinööri esimerkiksi ilmailu-, avaruus-, elektroniikka- ja tietoliikennealoilla
 • Datatutkija johtavissa teknologiayrityksissä
 • Suunnitteluinsinööri suunnittelukonsulttiyrityksissä, suurissa valmistusyrityksissä, biolääketieteen yrityksissä, insinööriyrityksissä tai kulutustavaroiden valmistajayrityksissä
 • Uusiutuvan energian asiantuntija erilaisissa organisaatioissa, kuten kansalaisjärjestöissä, hallituksissa, kestävän kehityksen yrityksissä, energialaitoksissa tai teknologian ja kehityksen piirissä.
 • Laatuinsinööri esimerkiksi auto-, kuljetus-, tekstiili- ja teollisuuslaitteisiin liittyvissä tehtävissä
 • Tutkimus- ja kehitysinsinööri johtaa kehittämishankkeita
 • Yrityskonsultointi tai yritysjohto, joka ei työskentele suoraan tuotekehityksen parissa

Esimerkkejä yrityksistä, joissa vastavalmistuneet alumnimme työskentelevät: Deloitte, Fortum, GE Healthcare, Minsait, Picosun, Säteilyturvakeskus (STUK), Rightware, Stora Enso, TVO, Vaisala, Vilant Systems, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Accenture, McKinsey.

Aalto-yliopisto tarjoaa vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Teknillisen fysiikan laitoksen tutkimukseen. Laitos on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu, ja osallistuu kahteen Suomen Akatemian huippuyksikköön: Quantum Technology Finland (2018–2025), ja Life Inspired Hybrid Materials (2022-2029). Laitos on osallisena myös useissa kansallisissa tutkimusinfrastruktuureissa tai -aloitteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teknillisen fysiikan laitoksella on laaja kansallinen ja kansainvälinen yrityksistä ja tutkimuslaitoksista ja niiden henkilöstöstä koostuva yhteistyöverkosto, jonka puitteissa se osallistuu moniin yhteishankkeisiin. Laitos on esimerkiksi osa Fysiikan tutkimuslaitosta (HIP), joka koordinoi kansallista toimintaa CERN:ssä ja isännöi CECAM-laskennallisen verkon Suomen-noodia.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

Engineering Physics applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Evren

”On etuoikeus saada näin paljon valinnanvapautta” – maisteriohjelma avasi huippuluokan tutkimusmahdollisuuksia ja urapolkuja elektroniikasta koneoppimiseen

Hyvät mahdollisuudet saada kiinnostavia kesätöitä ja päästä tekemään diplomityö mieluisasta aiheesta houkuttelivat Evren Korkmazgilin Aalto-yliopiston Engineering Physics -maisteriohjelmaan.

Uutiset
Ilja Stanovohh

Energiateknologiaa opiskeleva Ilja Stanovohh: Luultavasti tulevaisuuden ammattiani ei ole vielä olemassa

Kiinnostus ydinfysiikkaan sai Ilja Stanovohhin valitsemaan Advanced Energy Technologies -pääaineen.

Uutiset
TFM

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

Guild of Physics Aalto

Fyysikkokilta (ulkoinen linkki)

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 550 jäsentä.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: