Utbildningsutbud

Engineering Physics, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master’s Programme in Engineering Physics utrustar studerande med en djup förståelse för fysik och matematik såväl som särdeles tillämpliga färdigheter. Programmet är starkt kopplat till forskningen vid Aalto-universitetet och institutionen för teknisk fysik och lockar till sig studerande som vill göra karriär inom forskning.
Aalto University / students in nanomicroscopy lab / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Engineering Physics

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Titta på inspelningen
The school of science student working in a lab

Utbildningens beskrivning

Vi lever i en värld som präglas av storskaliga problem som har en sak gemensamt: de motstår alla enkla lösningar. Magisterprogrammet Master’s Programme in Engineering Physics utrustar studerande med breda erfarenheter och färdigheter som kan tillämpas för att lösa problem. De studerande får en djup förståelse för fysik och matematik såväl som särdeles tillämpliga färdigheter, vilket öppnar upp exceptionellt varierade potentiella karriärer.

Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Engineering Physics har:

 • En modern analytisk strategi för dagens och framtidens utmaningar. De utexaminerade har en kraftfull analytisk verktygslåda som består av databasstyrd teknik och maskininlärningsteknik som kan användas i många olika forskningsmiljöer och kommersiella miljöer.
 • Förståelse för framtidens energiindustri och energimarknader. Nyutexaminerade förstår den föränderliga tekniken som rör energi och övergången till ren energi.
 • Förmåga att bedriva vetenskaplig forskning. De utexaminerade vet hur man organiserar, analyserar och tolkar vetenskapliga data för att utvärdera deras betydelse och formulera slutsatser som kan bekräftas av ifrågavarande data.
 • En nyfiken läggning för att lösa problem som inte har enkla lösningar. De utexaminerade har möjlighet att utforska koncept som till att börja med kan förefalla omöjliga. Deras naturliga nyfikenhet för hur saker och ting fungerar får dem att utforska, upptäcka och testa nya system och processer för att se vad som fungerar – och framför allt vad som inte fungerar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master’s Programme in Engineering Physics omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Långt eller kort huvudämne (65/40 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng)
 • Eventuella biämnesstudier (20–25 studiepoäng)

Om den studerande väljer ett kort huvudämne är det obligatoriskt att välja ett biämne.

Master's Programme in Engineering Physics

Inriktningsalternativ

Två huvudämnen med olika fokus erbjuds inom Master's Programme in Engineering Physics. De studerande ska välja huvudämne i början av programmet. Akademiska handledare och lärandetjänsterna hjälper till med råd och handledning i studierelaterade frågor. Huvudämnena är som följer:

Materials Physics and Quantum Technology

 • De studerande kan fokusera på antingen experimentell fysik eller teoretisk fysik och modellering med tonvikt på tekniktillämpningar eller grundläggande forskning. De studerande kan dessutom specialisera sig på nanomaterial, halvledartillämpningar av kvantteknik eller rent teoretisk fysik med anknytning till de mest angelägna frågorna inom modern fasta tillståndets fysik och kvantteknik.

Advanced Energy Technologies

 • Huvudämnet tacklar de mest angelägna frågor som samhället står inför inom en snar framtid: hur man kan bekämpa klimatförändringar och föroreningar genom att hitta alternativa energikällor. Dessa omfattar t.ex. fusion, solenergi och bränsleceller.

Utöver att lära sig avancerad fysik och matematik planeras kurserna noggrant för att de studerande ska kunna tänka utanför de traditionella gränserna för olika fysikdiscipliner och därmed inspirera till innovativt tänkande. Detta är vad programmet är känt för – och ingenjörer och forskare som kan se den stora bilden blir alltmer eftersökta på arbetsmarknaden.

I och med att forskningen är djupt integrerad i undervisningsplanen omfattar ämnena på denna arena experimentell och datorbaserad materialfysik, nanofysik och nanovetenskap, kvantteknik och avancerad energiteknik.

För att ge konkreta exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över kurser som valts ut från den omfattande undervisningsplanen:

 • Many-body Quantum Mechanics (5 studiepoäng)
 • Magnetism and Spintronics (5 studiepoäng)
 • Fusion Energy Technology (5 studiepoäng)
 • Advances in New Energy Technologies (5 studiepoäng)
 • Machine Learning for Materials Science (3–5 studiepoäng)

Programmet skiljer sig från mer traditionell universitetsfysik genom sin närhet till konkreta, praktiska frågor inom ingenjörsvetenskap eller forskning. Lärandet tar sig många uttryck, från att vara drivet av teori och vetenskap till företagsutflykter. Ett konkret exempel på hur programmet betonar problem från verkliga livet och praktiska förankring är kursen Company Internship (10 studiepoäng) som ger studerande värdefull arbetserfarenhet och knyter kontakter till industrin.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, t.ex. som ett internationellt biämne. Många av de studerande deltar i sommarprogrammet vid CERN – European Organization for Nuclear Research i Genève, Schweiz, ett av världens största och mest ansedda forskningscenter.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från programmet tenderar jobba i framkanten för teknologin och vetenskapen. antingen inom industrin eller den akademiska världen. En ansenlig del av de utexaminerade inleder doktorandstudier i ett relaterat ämne, många av dem i forskningsgrupperna vid institutionen för teknisk fysik.

Engineering Physics är en utmärkt grund för nästan vilken karriär som helst, och utexaminerade från programmet har traditionellt hittat mycket varierande karriärer inom den offentliga eller privata sektorn, inom t.ex. forskning eller konsult- och ledartjänster. Exempel på typiska icke-akademiska karriärstigar är:

 • Analytiker inom en rad olika områden, t.ex. informationsteknik och hälso- och sjukvård
 • Företagare inom konsultverksamhet, programvara eller högteknologisk hårdvara
 • Applikationsingenjör i programvarutillverkare och företag för datordesign
 • Kryoingenjör inom områden som rymdfart, elektronik och telekommunikation
 • Dataforskare i ledande teknikföretag
 • Designingenjör vid designkonsultfirmor, stora tillverkningsföretag, biomedicinska företag, ingenjörsföretag eller tillverkare av konsumentvaror
 • Green Energy Engineer inom en rad olika organisationer, däribland icke-statliga organisationer, myndigheter, hållbarhetsföretag, energianläggningar eller inom teknik och utveckling.
 • Kvalitetsingenjör som arbetar inom t.ex. bil-, transport- eller textilindustrin eller inom industriutrustning
 • Forsknings- och utvecklingsingenjör som tar ledningen i utvecklingsprojekt
 • Konsultverksamhet för företag eller företagsledning som inte arbetar direkt med produktutveckling

Exempel på företag där våra nyutexaminerade jobbar är: Deloitte, Fortum, GE Healthcare, Minsait, Picosun, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Rightware, Stora Enso, TVO, Vaisala, Vilant Systems, Teknologiska forskningscentralen VTT, Accenture, McKinsey.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Studierna I programmet är nära kopplade till forskningen vid institutionen för teknisk fysik. Institutionen är nationellt och internationellt ansedd och medverkar i två spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi: Quantum Technology Finland (2018–2025) och Life Inspired Hybrid Materials (2022–2029). Institutionen är även delaktig i många nationella forskningsinfrastrukturer eller forskningsinitiativ.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för teknisk fysik har ett brett nätverk av nationellt och internationellt samarbete, inklusive många gemensamma projekt och anställda med företag och forskningsinstitut. Institutionen är en del av Helsinki Institute of Physics, som koordinerar nationella projekt vid CERN och är värd för den finska delen av nätverket CECAM.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Engineering Physics applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
TFM

Institutionen för teknisk fysik

Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: