Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Aalto-yliopisto

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimikunta (EDI committee)

EDI-toimikunta päättää tarvittavistayhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimista ja niiden toteutuksesta sekä valmistelee Aalto-yliopiston EDI-toimintasuunnitelman kolmen vuoden jaksolle.

Aalto-yliopiston tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja inkluusiokomiteaa johtaa provosti Kristiina Mäkelä. Komiteaan kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kuusi kehityspäällikköä tai laatuvastaavaa (yksi jokaisesta korkeakoulusta), ylioppilaskunnan edustajia, akateemisia jäseniä sekä eri yksiköiden, kuten henkilöstöhallinnon, viestinnän ja lakiasioiden edustajia. Toimikunta päättää tarvittavista tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimista ja niiden toteuttamisesta korkeakouluissa ja yliopistotasolla sekä linjaa EDI-toimintasuunnitelman kolmen vuoden jaksolle. EDI-komitea tarkastelee kaikkea toimintaa eettisestä näkökulmasta ja seuraa EDI-toimintasuunnitelman toteutusta sekä viestii EDI-asioista Aalto-yhteisössä.

EDI komitean vuosikello

Picture describes EDI committee activities in 2022. January-March EDI statistics, annual review  and audit preparations, and annual plans 2022. April-May university dialgoue and meeting for sharing best practices and feeding forward on EDI development. Autumn Learnings from audit benchlearning process with EPFL and revising annual plans.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: