Elämänlaajuisen oppimisen palvelut

Aalto-yliopisto

Elämänlaajuisen oppimisen kehitysrahoitus

Kehitysrahoitusta on saatavilla Aalto-yliopiston koulujen ja laitosten elämänlaajuisen oppimisen projektien ja rekrytointien tukemiseen. Kehitysrahoituksen tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston mahdollisuuksia vastata yksilöiden, organisaatioden ja yhteiskunnan täydennys- ja uudelleenkoulutustarpeisiin.
A hazy person in Väre lobby at Aalto University

Kehitysrahoitus on saatavilla Aalto-yliopiston kouluille ja laitoksille ja sen tarkoituksena on kehittää taloudellisesti kestäviä elämänlaajuisen oppimisen projekteja. Rahoitus on suunnattu erityisesti akateemisen toiminnan tehostamiseen ja saattamaan alkuun kestäviä ja toteuttamiskelpoisia elämänlaajuisen oppimisen kursseja.

Syksyn 2023 hakukierroksella tarjolla on tarjolla kahdentyyppistä rahoitusta:

  1. projektirahoitusta kehityshankkeisiin, jota voidaan myöntää vuodeksi enintään 100 000 euroa, sekä
  2. rahoitusta opetushenkilöstön rekrytointeihin enintään 60 000 euroa vuodessa maksimissaan viiden vuoden ajalle (laitoksen tulee osaltaan sitoutua rahoittamaan rekrytointia 50 % myönnettyä rahoitusta vastaavalla summalla).

Olemme sitoutuneet tarjoamaan oppijoille taidot ja tiedot, joita he tarvitsevat menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tarjoamalla kehitysrahoitusta elämänlaajuisen oppimisen kehitykseen, sijoitamme tulevaisuuteen ja autamme luomaan jatkuvan oppimisen kulttuuria, josta hyötyvät yksilöt ja toimialat. Sitoutumalla tähän kehitysrahoitukseen Aalto-yliopisto investoi aktiivisesti myös laajemmin yhteiskunnalliseen osaamisen kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen.

Henkilö istuu merinäkoalan edessä kuulokkeet päässä ja selaa tablettia hymyillen

Projektirahoitus

Rahoitettavien projektien avulla kehitetään uusia tuotteita, malleja, työkaluja ja menetelmiä, jotka edistävät elämänlaajuisen oppimisen toimintamalleja ja tuovat elämänlaajuisen oppimisen tuotteita toteutukseen.

Koulut ja laitokset voivat hakea rahoitusta jättämällä ehdotuksia elämänlaajuisen oppimisen aloitteistaan. Ehdotusten on osoitettava, miten projekti noudattaa elämänlaajuista oppimisnäkemystä ja miten se edistää innovatiivisia lähestymistapoja opetukseen ja oppimiseen. Ehdotukset arvioidaan niiden kaupallisen potentiaalin, vaikuttavuuden, toteutettavuuden ja kestävyyden perusteella.

Projektien ehdotusprosessi

A man listening an online course.

Rahoitus rekrytointeihin

Rahoitus rekrytointeihin tukee Aalto-yliopiston laitoksia ja kouluja opetushenkilökunnan rekrytoinneissa elämänlaajuisen opettamisen lisäämiseksi.

Kullekin rekrytointihankkeelle voidaan myöntä enintään 60 000 euroa rahoitusta maksimissaan viiden vuoden ajalle laitosten sitoutuessa kattamaan 50 % rahoituksen määrästä. Ensimmäinen rahoitus voidaan myöntää 18 kuukaudeksi (6 kuukautta valmisteluun + 12 kuukautta elämänlaajuisen oppimisen toteutukseen), jatkorahoitusta myönnetään elämänlaajuisen oppimisen tulosten mukaan (mittareina voidaan käyttää opintopistevastaavuuksia tai rahallista tuottoa).

Rekrytointirahoituksella tulee pyrkiä houkuttelemaan tutkijoita ja opettajia, jotka pystyvät edistämään elämänlaajuisen oppimisen kulttuuria sekä toteuttamiskelpoisten elämänlaajuisen oppimisen metodien ja tuotteiden kehitystä ja toteutusta. Tyypilliset tittelit voivat olla, mutta eivät rajoitu seuraaviin: Professor of Practice, Executive in Residence ja luennoitsija. Rekrytoinneissa tulee noudattaa normaaleja akateemisia prosesseja ja kriteereitä sekä Aalto-yliopiston käytäntöjä.

Rahoitushakemuksissa tulee osoittaa, miten rekrytointi tukee yliopiston sitoutumista elämänlaajuiseen oppimiseen ja edistää innovatiivisia lähestymistapoja.

Aikataulu

Rahoitushakemukset 16.10.2023
Projektisuunnitelma 31.10.2023
Rahoituspäätökset 30.11.2023
Haun rahoituskausi 1.1.– 31.12.2024

Ehdotusten ideointi

Elämänlaajuisen oppimisen asiantuntemus

Elämänlaajuisen oppimisen asiantuntijat tarjoavat asiantuntemusta opetuksen ja oppimisen innovaatioissa, oppijoiden tarpeissa, elämänlaajuisen oppimisen nousevissa trendeissä sekä markkinamahdollisuuksissa. Tämä auttaa kouluja ja laitoksia tunnistamaan jatkuvan oppimisen markkinoilla olevat tarpeet.

Liiketoiminta- ja kaupallistamisosaaminen

Kaupallistamisen asiantuntijat tarjoavat asiantuntemusta kestävien ja taloudellisesti elinkelpoisten elämänlaajuisten oppimisaloitteiden kehittämisessä. He auttavat kouluja ja laitoksia tunnistamaan aloitteilleen potentiaaliset markkinat sekä strategioita ideoidensa laajentamiseksi.

Tuotteistamisen fasilitointi

Elämänlaajuisen oppimisen ja kaupallistamisen asiantuntijat fasilitoivat työpajoja koulujen ja laitosten kanssa, joissa kehitetään innovatiivisia ja vaikuttavia elämänlaajuisen oppimisen aloiteideoita. He myös auttavat kouluja ja laitoksia jalostamaan ja priorisoimaan ideoitaan toteutettavuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisen kestävyyden perusteella.

Palaute ja arviointi

Asiantuntijat antavat palautetta ja arvioivat ehdotuksia ideointivaiheen aikana, auttaen kouluja ja laitoksia jalostamaan ideoitaan ja varmistamaan, että aloitteet ovat linjassa parhaiden käytäntöjen ja elämänlaajuisen oppimisen markkinatarpeiden kanssa.

Esimerkkejä elämänlaajuisesta oppimisesta

Aalto Radical Creativity summer school. Original image: George Atanassov

Oletko valmis kokeilemaan radikaalia luovuutta elokuussa?

Radical Creativity -kesäkoulussa sovelletaan erilaisia luovia työskentelytapoja, joita tarvitsemme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. "Tiivistetty inspiraatiopaketti on kuin karkkikauppa, jossa voit maistella eri makuja."

Uutiset
People with laptops having a meeting around a table.

Aallon uusi First Time Manager -koulutus tarjoaa kattavat eväät aloittelevalle esihenkilölle

Koulutus pureutuu siihen, millaisia asioita ensimmäistä kertaa vastuutehtävässä työskentelevän henkilön tulisi osata.

Uutiset
People in a meeting discussing excitedly.

Aalto-yliopisto käynnistänyt elämänlaajuiseen oppimiseen keskittyvän yritysyhteistyön Muratan kanssa

Yhteistyön tuloksena syntyi sivusto, johon on koottu Murata Electronicsin työntekijöille valikoituja kursseja.

Uutiset

Ota yhteyttä

 Laura Sivula

Laura Sivula

Liiketoimintajohtaja, Elämänlaajuinen oppiminen
 Ida Hyvärinen

Ida Hyvärinen

Ohjelmapäällikkö, Elämänlaajuinen oppiminen
Kaksi ihmistä istuu nojatuoleissa vastakkain ja keskustelee puhuen mikrofoneihin. Käynnissä on podcast-nauhoitus.
Yliopisto Julkaistu:

Uusi Osaamisen Aalloilla -podcast avaa vieraidensa tärkeimmät oivallukset ja opit elämän varrelta

Osaamisen Aalloilla on Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen uusi podcast.
Esa Saarisen Filosofia Systeemiajattel, kuva: Mikko Raskinen
Opinnot Julkaistu:

Kuuletko muumipilvien kutsun? Esa Saarinen luennoi taas Aalto-salissa tammi- ja helmikuussa

Filosofi ja emeritusprofessori Esa Saarinen tekee paluun Aalto-saliin 10. tammikuuta ja 28. helmikuuta.
Alvari square winter
Opinnot Julkaistu:

Avoimen yliopiston kevään 2024 kurssit on julkaistu

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kevään kursseille alkaa aikaisintaan 11. joulukuuta.
Two people are sitting on a bench in an empty hallway. One of them shows the other something from their laptop screen.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

FITech-verkostoyliopiston ensi kevään kurssien haku on käynnissä

Tarjolla on yhteensä yli 200 maksutonta yliopistokurssia.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: