Aalto-yliopisto

Avaintietoa vuodesta 2021 ja vuosittaiset raportit

Aalto-yliopiston uusi strategia astui voimaan vuoden 2021 alussa. Sen myötä yliopisto on ottanut määrätietoisen suunnan kohti kestävää tulevaisuutta. Akateemisten tulosten myönteinen suunta säilyi viime vuonna pandemiasta huolimatta. Tältä sivulta löydät myös hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
väre
Kuva: Aalto-yliopisto / Henry Vogt.

Tutkimus

 • Olemme määrätietoisesti keskittyneet vahvuuksiimme ja onnistuneet siinä.
 • Kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden määrä kasvoi viime vuodesta.

International articles 2021

Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä

2012–2021

Artistic_outputs_2021.png

Taiteellisen toiminnan tuotokset

2012–2021

Sisältää taiteelliset julkaisut, näyttelyt ja esitykset.

International_faculty_2021.png

Kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilöstön osuus (%)

2012–2021

Julkaisujen_laatu_2021.png

Julkaisujen laatu

2015–2021

Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia Aalto-yliopiston tutkijoiden julkaisuista kuuluu omalla tieteenalallaan siteeratuimman 10 prosentin joukkoon maailmassa. Tunnusluku on otettu käyttöön vuonna 2015.

Kilpailtu_tutkimusrahoitus_2021.png

Kilpailtu tutkimusrahoitus (M€)

2012–2021

Kansainvälinen tutkimusrahoitus sisältää kilpaillun EU-rahoituksen sekä ulkomaisilta rahastoilta ja säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen. Muu tutkimusrahoitus sisältää Suomen Akatemialta, Business Finlandilta ja yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen.

Tieteen huiput

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen saaneet tutkijat

10 13 16 17 21 26 26 24 27 28

Suomen Akatemian huippuyksiköt

7 7 7 7 7 7 6 6 3 3
Suomen Akatemian lippulaivat - - - - - - - 3 4 4

Suomen Akatemian akatemiaprofessorit

7 7 7 6 7 5 5 5 4 2

Suomen Akatemian akatemiatutkijat

37 34 36 34 38 40 41 44 44 49

Professorit

 • Vuoden 2021 lopussa yliopistossa toimi 395 professoria, joista 296 on nimitetty Aalto-yliopiston toiminnan aikana.
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Professorit

293 329 369 388 386 386 389 390 393 395
Kansainväliset 12 % 15 % 17 % 18 % 20 % 22 % 24 % 24 % 26 % 27 %

Naiset

13 % 16 % 17 % 20 % 19 % 20 % 20 % 21 % 20 % 22 %

Rankingit tutkimuksen avainalueilla

 • Merkittävimpien kansainvälisten rankingien mukaan yliopisto on tutkimuksen avainalueillaan jo noussut maailman johtavien yliopistojen joukkoon.

 • Nuorten, alle 50-vuotiaiden yliopistojen vertailussa Aalto-yliopisto ylsi viime vuonna yhdeksännelle sijalle (QS Top 50 Under 50).

  Key_research_areas_slider_22_FI-01.png

  Ranking-menestys Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla.

  Paina nuolta, niin näet esimerkkejä kunkin avainalueen ranking-tuloksista.

  Key_research_areas_slider_22_FI-05.png

  ICT ja digitalisaatio

  • ShanghaiRanking:
   • Telecommunication engineering 40 (2020: 34)
   • Computer science & engineering 51–75 (2020: 51–75)
  • US News: Computer science 68 (2020: 56)
  Key_research_areas_slider_22_FI-08.png

  Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä​

  • ShanghaiRanking:
   • Business administration 25 (2020: 24)
   • Management 31 (2020: 27)
  Key_research_areas_slider_22_FI-07.png

  Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö

  • ShanghaiRanking: Mining & mineral engineering 76–100 (2020: 51–75)
  • QS: Materials science 98 (2020: 101–150)
  Key_research_areas_slider_22_FI-06.png

  Taiteen ja muotoilun tiedonmuodostus

  • QS: Art & design 6 (2020: 7)
  Key_research_areas_slider_22_FI-02.png

  Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö

  • QS: Architecture & built environments 42 (2020: 41)
  • ShanghaiRanking: Marine/Ocean Engineering 39 (2020: 35)
  Key_research_areas_slider_22_FI-04.png

  Edelläkäyvät energiaratkaisut

  • ShanghaiRanking: Electrical & electronic engineering 101–150 (2020: 76–100)
  • QS: Electrical & electronic engineering 79 (2020: 101–150)
  • US News: Electrical & electronic engineering 92 (2020: 81)
  Key_research_areas_slider_22_FI-03.png

  Terveys ja hyvinvointi

  • ShanghaiRanking: Medical technology 101–150 (2020: 101–150)

  Koulutus

  • Opetuksen ja oppimisen kehittämistä ohjaa uusi oppimisstrategia – tulevaisuuteen suuntautuva oppiminen.
  Alemmat_korkeakoulututkinnot_2021.png

  Alemmat korkeakoulututkinnot

  2012–2021

  Bachelors_graduate_survey_2021.png

  Kandipalaute-kysely

  2013–2021

  Aalto-yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden vastausten keskiarvo kansallisessa Kandipalaute-kyselyssä, vastaukset annettiin asteikolla 1–5.

  Ylemmat_korkeakoulututkinnot_2021.png

  Ylemmät korkeakoulututkinnot

  2012–2021

  Doctoral_degrees_2021.png

  Tohtorin tutkinnot

  2012–2021

  Perustutkinnon_opiskelijat_2021.png

  Perustutkinto-opiskelijat

  2021

  *Kokopäiväisiksi opiskelijoiksi muutettuna (FTE)

  Vaikuttavuus

  • Yritysyhteistyö edistää yliopiston akateemisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.
  Corporate_collaboration_volume_2021.png

  Yritysyhteistyön määrä (M€)

  Aalto-yliopistokonsernin yrityksiltä saamien tuottojen määrä. Luku ei sisällä innovaatioiden kaupallistamiseen liittyviä tuottoja. Tunnusluku on laskettu vuodesta 2015 lähtien.

  Income_relating_to_technology_transfers_2021.png

  Teknologiansiirtoihin liittyvät tuotot (M€)

  Luku sisältää innovaatioiden kaupallistamiseen, teknologiansiirtoihin ja arvostusten kasvuun liittyvät tuotot.

  Menestyksen mahdollistajat

  • Yhteisön hyvinvointia tuettiin monin tavoin vuoden aikana.
  • Aidosti monialainen ja uutta ajattelua synnyttävä Aalto-yhteisö on yliopiston tärkein voimavara ja menestystekijä.
  • Aalto-yliopiston pitkäjänteinen kampuskehitysohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti.
  • Pro forma -tuloslaskelman mukaiset operatiiviset tuotot olivat 370 miljoonaa euroa. Pääasiallinen tulonlähde oli valtionrahoitus.
  Personnel_wellbeing_survey_2021.png

  Henkilöstön työhyvinvointikysely

  Luku ilmaisee kaikista vastauksista lasketun keskiarvon asteikolla 1-5. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

  Henkilostorakenteen_kehitys_2021.png

  Henkilöstörakenteen kehitys

  2012–2021

  Henkiloston_maara_2021.png

  Henkilöstön määrä

  31.12.2021

  Kehittyvä kampus

  Kehittyva_kampus.png
  Facility_usage_2021.png

  Tilankäyttö (1 000 m2)

  2012–2021

  Facility_costs_2021.png

  Tilakustannukset (M€)

  2012–2021

  CO2_emissions_2021.png

  Hiilidioksidipäästöt (tCO2-ekv/vuosi)

  Energiantuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt yliopiston kiinteistöissä. Tunnusluku on otettu käyttöön vuonna 2019.

  Rahan lähteet ja käyttö 2021

  Rahan_lahteet_ja_kaytto_2021.png
  Tuotot_2021.png

  Tuotot (M€)

  2012–2021

  Kulut_2021 (1).png

  Kulut (M€)

  2012–2021

  OKM_perusrahoitus_2021.png

  Valtionrahoitus (OKM, M€)

  2010–2021

  * Yliopistoindeksin mukainen inflaatio. Yliopistoindeksi perustuu ansiotasoindeksiin (64 %), kuluttajahintaindeksiin (21 %) ja tuottajahintaindeksiin (15 %).

  Sustainability report 2021

  An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

  Kestävän kehityksen raportit

  Tieteellä, teknologialla ja taiteella on keskeinen rooli maapallon kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Aalto-yliopiston vahvuutena on monitieteellinen tapa lähestyä ihmiskunnan suurimpia ongelmia, kuten ympäristökriisejä.

  Kestävä kehitys
  Anni Kaaria
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopisto erottui edukseen kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa vuonna 2023

  Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta.
  Opiskelija lukuvuoden avajaisjuhlinnassa puhelin kädessä.
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopiston akateeminen tulos pysyi hyvällä tasolla vuonna 2022 rahoituksen vähenemisestä huolimatta

  Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta.
  Students studying together in a group
  Yliopisto Julkaistu:

  Aalto-yliopiston rahastoista 35 miljoonaa euroa opetukseen ja tutkimukseen vuonna 2022

  Yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto oli -3,5 % vaikeassa sijoitusympäristössä.
  Students in Aalto Design Factory
  Yliopisto Julkaistu:

  Kestävän kehityksen raportti: Aalto-yliopiston vahvuutena monitieteinen kestävyyshaasteiden ratkaiseminen

  Tieteellä, teknologialla ja taiteella on keskeinen rooli maapallon kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Aalto-yliopiston vahvuutena on monitieteellinen tapa lähestyä ihmiskunnan suurimpia ongelmia, kuten ympäristökriisejä. Kestävän kehityksen raportti kokoaa vuoden 2021 tärkeimpiä kestävyystoimia Aalto-yliopistossa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: