Uutiset

Aalto-yliopiston akateeminen tulos pysyi hyvällä tasolla vuonna 2022 rahoituksen vähenemisestä huolimatta

Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta.
Opiskelija lukuvuoden avajaisjuhlinnassa puhelin kädessä.
Kuva: Aalto-yliopisto / Heidi Strengell.

Aalto-yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.3.2023 hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Suurin osa Aalto-yliopiston toiminnasta rahoitetaan julkisilla varoilla, joiden päälähde on opetus- ja kulttuuriministeriö. Huolimatta siitä, että ministeriön rahoitus vuonna 2022 oli reaalisesti 35 % alemmalla tasolla kuin yliopiston ensimmäisen toimintavuoden 2010 rahoitus, yliopiston akateeminen tulos on pysynyt hyvällä tasolla. Jos negatiivinen rahoituskehitys jatkuu tulevina vuosina, akateemisten tulosten säilyttäminen nykyisellä tasolla on erittäin haastavaa.

Sekä kansallisissa että kansainvälisissä vertailuissa Aalto-yliopiston tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus on edelleen korkealla tasolla. Kaikki keskeiset tutkimusalat sijoittuivat ensimmäiselle tai toiselle sijalle Suomen yliopistojen joukossa julkaisujensa vaikuttavuuden perusteella Suomen Akatemian Tieteen tila 2022 -raportissa. Aalto-yliopisto sijoittui kansainvälisissä rankingeissa kuudenneksi maailmassa taiteessa ja muotoilussa QS World University Rankingsissa vuonna 2022. Aalto-yliopisto saavutti 37. sijan alle 50-vuotiaiden yliopistojen rankingissa (Young University Rankings of Times Higher Education). Vuoden 2023 alussa Aalto-yliopisto listattiin maailman 47. kansainvälisimmäksi yliopistoksi (Times Higher Educationin ”Most international universities in the world”).

Vuoden aikana suoritettiin yhteensä 1 491 (1 509 vuonna 2021) kandidaatin, 1 925 (1 831) maisterin ja 193 (182) tohtorin tutkintoa. Aalto-yliopiston edustamien alojen osaajiin kohdistuu voimakasta kysyntää, hakijamäärät ovat kasvaneet, ja yliopistosta valmistuneiden työllistymisaste on korkea.

Aalto-yliopiston ja sen kampuksen ympärille on viime vuosina kasvanut houkutteleva innovaatioekosysteemi. Vuonna 2022 Aalto-yliopisto käsitteli 116 (121) innovaatioehdotusta, jätti 53 (54) patenttihakemusta ja teki 23 (18) teknologian tai osaamisen siirtoa yrityksille. Aalto-yliopisto oli kolmanneksi aktiivisin patenttien hakija Suomessa vuonna 2022. Sen kampuksella toimii yli 150 startup-yritystä ja -yhteisöä.

Yliopiston pro forma -tuloslaskelman mukaiset operatiiviset tuotot vuonna 2022 olivat 370 (370) miljoonaa euroa, ja valtionrahoitus oli pääasiallinen tulonlähde. Avustustuottoja saatiin pääosin Suomen Akatemialta, Euroopan unionilta ja Business Finlandilta. Henkilöstökulujen osuus oli 65 (69) % ja tilakulujen osuus 11 (12) % operatiivisen toiminnan kuluista. Yliopiston muut kululuokat kasvoivat yhteensä 23 %, mikä johtui inflaation kiihtymisestä, energian hintojen noususta sekä toiminnan palautumisesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Yliopiston pro forma -tuloslaskelman mukainen operatiivinen tappio oli 27 (7) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tappio oli 44 (voitto 215) miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa sijoitusrahastojen markkina-arvon laskusta. Yliopiston taseen loppusumma oli vuoden lopussa 2 032 (2 044) miljoonaa euroa.
 

Aalto-yliopistokonsernin avainlukuja

(miljoonaa euroa)

  2022 2021
Operatiiviset tuotot 385 387
Operatiivinen voitto/tappio -33 -10
Varainhankinnan voitto/tappio 10 12
Sijoitustoiminnan voitto/tappio -44 215
Tilikauden voitto/tappio -67 202
     
Rahavarojen muutos -25 -26
     
Vastaavaa yhteensä 2 036 2 049
Oma pääoma yhteensä 1 558 1 610
Vieras pääoma yhteensä 478 440
     
Omavaraisuusaste 78 % 80 %
Nettovelkaantumisaste 14 % 13 %

 

 

Lue lisää

Aalto-yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös 2022Aalto-yliopiston avaintietoa 2022  Aalto-yliopiston rahastoista 35 miljoonaa euroa opetukseen ja tutkimukseen vuonna 2022

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Marianna Bom
[email protected]
Puh. 050 575 3762

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Students studying together in a group
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston rahastoista 35 miljoonaa euroa opetukseen ja tutkimukseen vuonna 2022

Yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto oli -3,5 % vaikeassa sijoitusympäristössä.
The image shows a jar of coins with a green plant growing from it. Text Unite! Seed Fund 2023.
Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Unite!-yliopistoallianssi tarjoaa siemenrahaa opetus-, tutkimus- ja opiskelijayhteistyön edistämiseksi

Opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden innovatiivisille yhteistyöideoille voi nyt hakea taloudellista tukea. Unite-allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta korkeatasoista eurooppalaista yliopistoa.
Sleeping Pod
Kampus Julkaistu:

Torkkumiskapselit kampukselle - ehdota sijaintipaikkaa!

Kampukselle asennetaan kevään-kesän 2023 aikana torkkumiskapseleita.
People working together
Yliopisto Julkaistu:

Viisi syytä valita Aalto-yliopiston kesäkoulu tänä kesänä

Tulevaisuus tehdään tänä kesänä Aalto-yliopistossa – osallistumalla Aalto-yliopiston kesäkoulun kursseille kerrytät tärkeitä työelämätaitoja ja kartutat kansainvälisiä verkostojasi.