Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

Träarbete

Träbearbetningsverkstaden är en läro- och forskningsmiljö och en destination för expertis angående trämaterial, träbearbetning och fogningstekniker. De viktigaste verksamhetsområdena är design av möbler och föremål samt konstnärliga aktiviteter. Verkstaden erbjuder studerande, forskare och lärare utrymme, utrustning och personal de behöver för att skapa prototyper, konstnärliga projekt och kortvarig produktion med trämaterial.
Arts_Infra - Wood Workshop by Jaakko Kahilaniemi

Utrymmen, utrustning, verktyg och material

Träverkstaden inkluderar ett maskinrum som har de grundläggande maskinerna som används i träindustrin samt ett monteringsområde utrustat med handverktyg. Det finns en målningsverkstad för ytbehandling som kan användas för borst- och spraymålning.

Utrymmen, utrustning, verktyg och material
Träverkstaden inkluderar ett maskinrum som har de grundläggande maskinerna som används i träindustrin samt ett monteringsområde utrustat med handverktyg. För att arbeta i maskinrummet bör användaren ha avlagt en orienteringskurs. De olika materialen som används är olika slags trä, träskivor och träkomposit. 

Huvudgrenarna för träbearbetning

 • sågning: cirkelsåg och bandsåg
 • hyvling: yt hyvel och tjock hyvel
 • slipning: ytslipning, smal bandslipning, frihandslipning och slipning
 • fräsning: stång router och spindelformare
 • träsvarvning
 • olika slags handverktyg
 • målning och ytbehandling

Monteringsområdet är utrustat med handverktyg och utrustning.

Huvudgrenarna för träbearbetning

 • montering och limning
 • laminering
 • ytbehandling och svarvning av olika slag
 • fogning av olika slag

Det finns en målningsverkstad för ytbehandling som kan användas för borst- och spraymålning. Målningsverkstaden har en torkugn för härdning av färger och lim.

Arbetstillstånd och orientationskurs

Grupporientationen erbjuder en introduktion till träverkstadens utrymmen och regler i början av terminen eller kursen och ger arbetstillstånd. Kursen erbjuder kunskap och arbetstillståndet är obligatoriskt för arbete i maskinrummet.

Otnäsvägen 14, Väre, våning G, rum M001.

Servicetider:  Mån 13.00-16.00, Tis-Ons 9.00-12.00 och 13.00-16.00

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: