Koulutustarjonta

Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä. Yritysjuridiikan maisteriohjelma tarjoaa talouden ja yritysjuridiikan erityisosaamista opiskelijoille, jotka tahtovat rakentaa osaamisensa näiden kahden liiketoiminnan tärkeän osa-alueen ympärille.
School of Business Yritysjuridiikka

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä. Yritysjuridiikan maisteriohjelma tarjoaa talouden ja yritysjuridiikan erityisosaamista opiskelijoille, jotka tahtovat rakentaa osaamisensa näiden kahden liiketoiminnan tärkeän osa-alueen ympärille.

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi.

Opintojen rakenne

Yritysjuridiikan ohjelma on Kauppakorkeakoulun maisteriohjelma. Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Koulutusohjelman opinnot (84 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (36 op)

Yritysjuridiikan maisterin tutkinto antaa sinulle tieteelliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä jatkokoulutukseen. Kauppatieteiden maisterin tutkinnolla voit hakea myös suorittamaan kauppatieteiden tohtorin tutkintoa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuiksi loogisessa järjestyksessä.

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelman opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, rahoitusmarkkinoihin, yhtiöihin, kilpailuoikeuteen ja muuhun markkinasääntelyyn sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökulmat ja teemat. Opiskelija voi valita kursseja painottamalla yhtä ohjelman painopistealueista.

Verotus ja rahoitus

Verotusta ja rahoitusta koskevassa painopistealueessa voidaan opiskella mm.  kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen ja rahoitusmarkkinoiden kursseja.

Markkinastrategia

Markkinastrategisessa painopisteessä voidaan opiskella kilpailuoikeutta, immateriaalioikeutta, kansainvälistä sopimusoikeutta sekä markkinoiden sääntelyä koskevia kursseja.

Esimerkkejä kurssivalikoimasta:

  • Rahoitusmarkkinaoikeus
  • European and International Tax Law
  • Kansainväliset sopimukset
  • Kilpailuoikeus, uusi talous ja IRP-oikeudet
  • Ympäristöoikeus
  • Corporate Governance

Opit käyttämään juridiikan välineistöä strategisen ja taktisen lisäarvon hankkimiseksi yritykselle.

Petri Kuoppamäki, Professori

Kansainvälistyminen

Yritysjuridiikan opinnot antavat opiskelijoille loistavat valmiudet luoda uraa kansainvälisissä yrityksissä ja työelämässä. Koko opintojen ajan yritysjuridiikan kansainväliset aiheet ja tematiikka, kuten kilpailuoikeus, kansainvälinen verotus ja EU-oikeudet, ovat vahvasti esillä. Myös monet yritysjuridiikan professorit ovat luoneet itse uraa kansainvälisissä yrityksissä tai huippuyliopistoissa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Työelämä kaipaa moniosaajia. Yritysjuridiikan maisteritutkinto tarjoaa mahdollisuuden syventyä liikejuridisiin kysymyksiin ja perehtyä yritystoimintaa säänteleviin periaatteisiin. Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuneet eivät kilpaile samoista tehtävistä kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet, sillä Kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan maisteriohjelma antaa taloushallinnon lainsäädännöstä selvästi juristikoulutusta pidemmälle menevät tiedot, jotka kytketään liiketaloustieteiden oppeihin. Yritysjuridiikan työllistyvät hyvin erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja suurimmissa tilintarkastusketjuissa sekä hallinnossa, esim. verotuksen, rahoitus- ja kilpailuoikeuden alueella.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on  todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaa yritysjuridiikan maisteriohjelma valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Laskentatoimen laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/en/department-of-accounting-business-law

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Yritysjuridiikan maisteriohjelmaan arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

HUOM! Yritysjuridiikassa ei ole valintaryhmille 1 & 2 erillisiä kiintiöitä.

Valintaryhmä 1 & Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Accounting group, Heidi Kouvo

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

Hakuprosessiin yleisesti liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected] ja Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan liittyvissä kysymyksissä : [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: