Utbildningsutbud

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.
School of Business Yritysjuridiikka

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

Programmet magister i företagsjuridik ger studerande färdigheter att hantera regleringen av företagsverksamhet och ekonomisk verksamhet och de lär sig övervaka att företaget juridiskt verkar på rätt sätt. Studerande förstår vilken betydelse skattelagstiftningen har för företagets verksamhet och vad man bör beakta som aktör på marknaden och då avtal ingås. De vet hur man använder de juridiska redskapen för att tillföra företaget strategiskt och taktiskt mervärde. Nyutexaminerade studerande har:

 • Gedigen kännedom om affärsverksamhetens juridiska verksamhetsomgivning. Förstår i synnerhet de krav som lagstiftningen och tillsynsmyndigheterna ställer.
 • Förståelse för affärsverksamhet och strategi. Kan använda affärsverksamhetens juridiska redskap för att uppnå ett optimalt resultat på marknaden.
 • Analytiska kunskaper. Klarar av en djupgående analys av de juridiska frågorna och temaområdena inom sitt specialiseringsområde.
 • Färdigheter i företagsrättslig kommunikation och interaktion. Har färdigheter att samverka och argumentera inom områdena juridik och företagsekonomi samt kan självständigt producera och tolka juridiskt material inom området företagsjuridik.
 • Vetenskapliga färdigheter. Känner till och kan tillämpa företagsjuridikens forskningsmetoder för utförande av vetenskapliga och praktiska uppgifter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är finska.

Studiernas uppbyggnad

Programmet i företagsjuridik är ett program på magisternivå på Handelshögskolan. Ekonomie magisterexamen (120 sp) består av följande helheter:

 • Utbildningsprogrammets studier (84 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valfria studier (12 sp)

Magisterexamen i företagsjuridik ger dig vetenskapliga färdigheter för självständigt forskningsarbete och fortsatta studier. Med en ekonomie magisterexamen kan du också ansöka om att bli antagen till programmet för ekonomie doktor.

Utbildningens innehåll

I undervisningen vid utbildningsprogrammet ligger betoningen på hur avtal skrivs, lagstiftning om marknadsföring av finansiering, bolag, konkurrensrätt och övrig reglering av marknaden samt aspekter på och teman kring beskattning och skatteplanering. Studerande kan välja sina kurser genom att betona ett av programmets tyngdpunktsområden.

Internationella möjligheter

Som studerande vid Aalto-universitetet har du utmärkt möjlighet att få internationell erfarenhet under din studietid. Aalto-universitetet har ett ytterst internationellt campus och vi samarbetar med ett stort antal universitet samt företagspartner överallt i världen. Vi erbjuder därför våra studerande många möjligheter att få internationella perspektiv genom allt från utbyte och dubbelexamina till internationell praktik och företagsprojekt. 

Studierna i företagsjuridik ger studerande strålande färdigheter att göra karriär i internationella företag och arbetslivet. Företagsjuridikens internationella ämnesområden och temaområden såsom konkurrensrätt, internationell beskattning och EU-rätt genomsyrar hela studietiden. Många professorer inom företagsjuridik har också själva gjort karriär i internationella företag eller på de bästa universiteten.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Aalto-universitet bygger broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap.  På campus är miljön öppen och den uppmuntrar studerande att överskrida gränserna. Studerande studerar och arbetar i tvärvetenskapliga team och de nätverk som skapas i dessa bär frukt ännu långt efter studietiden.

Genom biämnet och de fritt valbara kurserna kan man kombinera studierna i juridik med tvärvetenskapliga studier. Populära val av biämnen till företagsjuridik är exempelvis redovisning samt ledarskap och internationell affärsverksamhet. Varje studerande har dock möjlighet att skapa sin unika kunskapsprofil ur det omfattande, tvärvetenskapliga kursutbudet på Aalto-universitetet.

Möjligheter i framtiden

Arbetslivet behöver experter med en bred kunskapsbas. Magisterexamen i företagsjuridik ger dig möjlighet att fördjupa dig i de företagsjuridiska frågorna och samtidigt kunskaper om de principer som reglerar företagsverksamheten. De som utexamineras från magisterprogrammet i företagsjuridik tävlar inte om samma uppgifter som de som utexaminerats från juridiska fakulteten. Magisterprogrammet i företagsjuridik vid Handelshögskolan ger nämligen klart mera djupgående kunskaper om företagsekonomisk lagstiftning, som kopplas ihop med studier i företagsekonomi. Utexaminerade från företagsjuridiken hittar arbete inom olika sakkunniguppgifter i företag och de största revisionskedjorna samt med t.ex. beskattning, finansierings- och konkurrensrätt inom förvaltningen 

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. 

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Valintaryhmä 1 & Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Kontakt

Frågor om programmet eller kriterierna för akademisk bedömning riktas direkt till programmet: planerare Anna Kuparinen, [email protected]. Det lönar sig att nämna namnet på programmet i rubriken till meddelandet.

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat