Utbildningsutbud

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

Från vårt engelskspråkiga magisterprogram i vatten- och miljöteknik utexamineras du som diplomingenjör inom branschen. Vi utbildar framtida experter genom att kombinera gedigen teknisk kompetens med förståelse för den samhälleliga ramen. Programmet fokuserar på vatten och vattnets anknytning till miljön ur ett bredare perspektiv. Magisterprogrammets primära mål är att trygga ett hållbart och fungerande samhälle.
Students doing a group work around a table

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vårt mångvetenskapliga magisterprogram utbildar ingenjörer inom vatten- och miljöbranschen och ger en överblick över hela branschen. Undervisningen kombinerar teori och praktik bland annat genom modellering, fallstudier och projektarbeten. Magisterprogrammets tre huvudteman är vattenhushållning, vattenförsörjning samt vatten och utveckling. Varje tema har sina egna tematiska och metodologiska tyngdpunkter och du kan välja kurser inom olika teman till dina huvudämnesstudier. Ingenjörsbranschen är synlig i vårt tillvägagångssätt: vi tillämpar teori i praktiken för att lösa kritiska utmaningar med avseende på samhället.

Programmets målsättning är att ge dig kunskap, färdighet och en professionell identitet. Detaljerad information om programmets lärandemål finns här: Competences and related intended learning outcomes of the programme (ILOs)

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i vatten- och miljöteknik omfattar 120 studiepoäng (ECTS):

  • Huvudämnesstudier (60 sp), innefattar 15 sp gemensamma studier och 45 sp fördjupade studier
  • Valfria studier (30 sp); välj de kurser som är bäst för dina studier och intressen från Aalto eller andra universitet i Finland eller utomlands
  • Diplomarbete (30 sp); ett självständigt, tillämpat forskningsarbete som fördjupar ditt kunnande.

Programmet är uppbyggt så att du kan genomföra huvudämnesstudierna under ditt första studieår. Huvudämnesstudierna består av 15 studiepoäng gemensamma grundkurser för alla varefter du kan fördjupa dina kunskaper i valfria teman Valfria studier och diplomarbetet genomförs därmed det andra året vilket även gör det enklare för dig att åka på utbyte under det andra studieåret Du kan även fördjupa dina kunskaper genom att välja programmets egna kurser som valfria studier.

Din examen innefattar ett diplomarbete som omfattar 30 studiepoäng. Målet med diplomarbetet är att fördjupa dina kunskaper inom ett närmare begränsat ämnesområde. Våra studerande gör ofta sina diplomarbeten för företag eller organisationer inom branschen men om du vill kan du även koppla diplomarbetet till aktuell forskning i vår forskningsgrupp eller definiera ämnet själv. Diplomarbetet genomförs vanligtvis på 4–6 månader.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Webinar | Water and Environmental Engineering

Vill du höra mer om Water and Environmental Engineering-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammets huvudämne består av tre huvudteman: vattenhushållning, vattenförsörjning samt vatten och utveckling. Den personliga portfolion som ingår i vårt magisterprogram hjälper dig att identifiera dina styrkor och intressen med stöd av en mentor och dina studiekamrater.

Mer information om kurserna under dessa teman här (bara på engelska).

Internationell verksamhet

Vi uppmuntrar dig att åka på utbyte under dina studier för att få nya perspektiv och färdigheter. Vi har planerat programmet så att detta även lyckas inom ramarna för de planerade två åren.

Många av våra egna kurser har ett internationellt fokus och i en av dem (SGT Studiokurs) är det till och med möjligt att genomföra internationella studieprojekt runt om i världen: våra studerande har genomfört SGT-projekt i bland annat Mexiko, Uganda, Kenya, Tanzania och Nepal. Mer information (på finska): https://sgt.aalto.fi

Vår forskningsgrupp inom vatten- och miljöteknik är internationell med personal från hela världen. Vi samarbetar med många internationella universitet och forskningsinstitut och många av våra forskningsämnen är globala med fokus på exempelvis kopplingen mellan vatten och utveckling (se https://wdrg.aalto.fi). Vi samarbetar också med Aalto Global Impact: https://aaltoglobalimpact.org

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen inom vatten- och miljöteknik ger dig vetenskapliga färdigheter för självständigt forskningsarbete samt för fortsatt utbildning till doktorsexamen.

Karriärmöjligheter

Sysselsättningsläget är gott för diplomingenjörer inom vatten- och miljöteknik och programmet ger mångsidiga karriärmöjligheter. De utexaminerade arbetar vanligtvis som till exempel planerare, tekniska experter och chefer i början av sina karriärer. Branschens viktigaste arbetsgivare är den privata sektorn, dvs. företag, samt den offentliga sektorn (ministerier, NTM-centraler, kommuner etc.) men utexaminerade från vårt program arbetar även vid forskningsinstitut, universitet och organisationer. Du har alltså möjlighet att byta både arbetsuppgift och sektor under din karriär.

Mer information om karriärmöjligheterna inom branschen finns på magisterprogrammets webbsidor samt på Into-sidan för karriärtjänster, Career services.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsområdena för forskningsgruppen inom vatten- och miljöteknik är det samma som undervisningens tre teman, dvs. vattenhushållning, vattenförsörjning samt vatten och utveckling. Mer information om vår forskning:

http://builtenv.aalto.fi/en/research/water_and_environmental_engineering

Samarbete med andra aktörer

Vi har ett nära samarbete med våra intressentgrupper (både företag och aktörer och forskningsinstitut inom den offentliga sektorn) i vårt magisterprogram. Gästföreläsningar och studerandeprojekt ger dig perspektiv och koppling till arbetslivet inom branschen.

Vi samarbetar också med Aaltos andra magisterprogram i undervisningen.

Ansökan till magisterutbildning

(bara på engelska)

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation in 2023:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to be mainly very good or excellent. The applicant's success in his/her previous studies (those that give basis for applying to the programme) will be evaluated based on the cumulative grade point average (CGPA)
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Relevance of previous studies
What is evaluated: The relevance of content and scope of previous studies to the Master's Programme in Water and Environmental Engineering
What we look for in an applicant: Bachelor’s degree or equivalent degree in a relevant field, with the course contents suiting very well to Water and Environmental Engineering Master’s Programme. In addition to the studies giving basis to apply to the programme, other possible studies are also evaluated.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: The applicant's previous institution (where the degree giving basis to apply was completed) will be evaluated based on the recognition and quality of the institution
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies. Also work experience as well as other acquired knowledge and achievements (e.g. publications, non-formal education, competitions) are evaluated based on documents submitted (incl. motivation letter and CV)
What we look for in an applicant: The applicant should be motivated to study the chosen subject and committed to full-time studies with a plan to complete the Master’s degree in two years. We are looking for applicants who are able to express clearly the reasons for applying to the study option and describe why they would be good candidates for the study option.
Evaluated documents: Motivation letter
 

The water and environmental engineering field is diverse, and we therefore welcome students with diverse backgrounds to our programme. Being an engineering master’s programme, we expect our students to be skilled in mathematics and physics. However, an engineering background is not a precondition to apply.

Study option -specific documents requirements

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

 Marko Keskinen

Marko Keskinen

Senior university lecturer, programme director

Kontakt information

Päivi Kauppinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat