Utbildningsutbud

Sustainable entrepreneurship, Master of Science (Economics and Business Administration)

Hållbart företagande handlar om att skapa och leda företag som prioriterar miljömässigt och socialt inflytande vid sidan av ekonomisk framgång och driver på positiva förändringar för planeten och samhället. Mot bakgrund av de växande miljömässiga och sociala utmaningarna kommer framtida entreprenörer att ha som uppdrag att skapa, vägleda och leda lönsamma företag och samtidigt prioritera hållbara och socialt ansvarsfulla metoder.

Detta program sammanför studerande med olika bakgrund för att vidta konkreta åtgärder för att förstå och ta itu med moderna hållbarhetsutmaningar. Utexaminerade från detta program kommer att ha färdigheter som möjliggör entreprenörskap i en rad olika sammanhang, bland annat företag, uppstartsföretag och beslutsfattande. Är du redo?
Two students discussing in the School of Business building.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Dagens komplexa problem kräver expertis, engagemang och hjärta. Som svar på detta syftar magisterprogrammet Sustainable Entrepreneurship till att bygga nästa generation hållbara ledare– en generation som engagerar sig för både positiva sociala och miljömässiga effekter och ekonomiskt välstånd. 

Affärsvärlden är på väg mot en mer holistisk syn på entreprenörskap som betonar mervärde för samhället.  Det finns stor efterfrågan på utbildade yrkesutövare som effektivt kan ställa om befintliga affärsprocesser och utveckla hållbara lösningar genom entreprenörskap inom företag, offentliga företag och nystartade företag. Detta gör hållbart företagande till en lovande karriärväg där du kan ha djupgående inverkan på både miljön och samhället. 

Oavsett om du ser dig själv som grundare, företagsledare eller företagsinnovatör tillhandahåller vårt program en heltäckande, individuellt skräddarsydd läroplan för att förbereda dig för det snabbt föränderliga landskapet som hållbara företag innebär. Utexaminerade kan: 

 • Förstå principerna för entreprenörskap och den systemiska karaktären hos de sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsutmaningarna.  
 • Förstå hur entreprenörskap och hållbarhetsrelaterade utmaningar påverkar varandra. 
 • Tillämpa vetenskaplig kunskap för att kritiskt utvärdera hållbarheten hos entreprenörsmöjligheter.   
 • Utveckla ett entreprenörstänkande för att ta itu med hållbarhetsrelaterade utmaningar i en rad olika ledarsammanhang och roller. 
 • Utveckla de nödvändiga mjuka och hårda affärskunskaperna för att experimentera med och skapa hållbara nya företag. 

Hållbara entreprenörer som du kommer att ställas inför utmaningen att upprätthålla lönsamheten och samtidigt ta itu med storskaliga samhällsfrågor.  Det här programmet ger dig verktyg för att göra just det Bli en del av lösningen på några av världens mest akuta problem! 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet organiseras av Handelshögskolan och består sammanlagt av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av: 

 • Programstudier som inkluderar lärdomsprovet. 
 • Fritt valbara studier 

Studerande har även möjligheten att genomföra sitt biämne vid ett officiellt partneruniversitet till Handelshögskolan. 

Biämnesstudier är en strukturerad samling kurser som breddar din utbildning och ger den ett mångvetenskapligt perspektiv. Fritt valbara studier låter dig skräddarsy din utbildning i hållbart entreprenörskap (kurserna listas nedan). 

I början av studierna skapar du en individuell studieplan (ISP) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att säkerställa att du genomför studier i enlighet med ditt eget intresse och i en logisk ordningsföljd. 

Viktiga kurser inkluderar (men är inte begränsade till): 

 • The Foundations of Entrepreneurship 
 • Startup Experience 
 • Startup Leadership 
 • Market Entry Strategies 
 • Social Innovation 
 • Entrepreneurship Law 
 • Entrepreneurial Financing 
 • Sustainable Development Goals as Business Opportunities 
 • Startup Marketing (fritt valbar) 
 • Accounting for Sustainability (fritt valbar) 
 • Product Sustainability (fritt valbar) 

Inriktningsalternativ

Programmet erbjuder två inriktningsalternativ. Respektive inriktning representerar olika aspekter av hållbart entreprenörskap och möjligheten att välja mellan dem eller staka ut en egen stig är vad gör programmet speciellt. 

Sustainable startup track. För dem som vill bli företagsledare som är intresserade av att ha en bredare syn på värdeskapande i relation till startupföretag. 

Sustainable corporate entrepreneurship track. För framtida intraprenörer som vill utöva företagaranda för att driva på positiva förändringar och innovation inom etablerade företag. Är du intresserad av intraprenörskap? Definiera din egen väg genom kurser i redovisning, produktutveckling, projektledning, marknadsföring, HR osv. 

I praktiken bygger dessa inriktningar på valfria kurser och fungerar endast som vägledning – du har rätt att utforma din individuella studieplan för att skapa en egen unik väg. 

Internationell verksamhet

Programmet är väl anpassat för en internationell, mångvetenskaplig studieupplevelse. Du kommer att kunna utveckla din globala kompetens på många olika sätt – exempelvis genom att vara utomlands en termin eller genom att ta en sommarkurs vid en av Aalto-universitetets partnerhögskolor runt världen.  

Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ett visst område kan du ta ditt biämne i samband med ett utbyte och anpassa din studiestig till dina personliga intressen och karriärmål. Vissa studerande gör till och med sin praktik eller sitt lärdomsprov utomlands.  

Om du hellre håller dig närmare hemma välkomnar programmet också gästföreläsare och talare från utlandet, som för med sig sina olika perspektiv och insikter till våra klassrum.  

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Detta program förbereder yrkesverksamma för en meningsfull och hållbar affärskarriär, med möjlighet att arbeta med storskaliga globala utmaningar. Utexaminerade kan arbeta som entreprenörer, hållbarhetsspecialister vid etablerade företag, som politiska rådgivare och mycket mer. Här är några typiska exempel: 

 • Företagsgrunder 
 • Effektinriktad entreprenör 
 • Ledare vid startupföretag 
 • Specialist på corporate venturing 
 • Konsult för små och medelstora företag 
 • Impact-investerare 
 • Ledare för företagsinkubatorer 

Tyngdpunkter inom forskning

Aalto-universitetet har världsledande experter inom området och över industrier. Vår forskning fokuserar på knytpunkten mellan entreprenörskap och hållbarhet. De ämnen som vi undersöker innefattar hållbart och socialt entreprenörskap, organisering som svar på katastrofer, flyktingkriser och andra stora utmaningar, impact-investeringar, välbefinnande i entreprenörskap och mer.  

Och du kommer att få möjlighet att utforma forskningsinriktningen för området genom temat för ditt lärdomsprov.  

Vi har också ett nära samarbete med institutionen för produktionsekonomi, vars forskning är inriktad på strategi och venturing, drift och tjänsteförvaltning samt entreprenörskapsledarskap. 

Samarbete med andra aktörer

Programmet är en expertishubb med en undervisningsplan byggd genom aktivt samarbete mellan: 

 • Forskningsgruppen för entreprenörskap vid institutionen för ledarskapsstudier 
 • Aalto Ventures Program (AVP)  
 • Institutionen för produktionsekonomi 

Inom programmet kan projektbaserade kurser omfatta samarbete med statliga organisationer eller externa företag. Du kan också komplettera dina studier med kurser som hör till andra högskolor, program och huvudämnen vid Aalto-universitet och med kurser som erbjuds vid andra universitet.  

Webinar | Sustainable Entrepreneurship

Bekanta dig med Handelshögskolans nya masterprogram, Sustainable Entrepreneurship!

Katso tallenne
Two students sitting around a table at the School of Business student catereia.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoiden kanssa
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Sustainable Entrepreneurship are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies

What is evaluated? 

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (social sciences, political sciences, arts and design, educational sciences, law, policy studies, communications, etc.) Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.
Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Criticality Critical, (0 points = rejection)
Academic performance

What is evaluated? 

Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability
What is evaluated? 

Motivation letter, CV

Admission requirements/What we look for in an applicant

The needed documents are 1) motivation letter and 2) the applicant’s CV. 

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel restrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements (studies, work, etc.) prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Sustainable Entrepreneurship important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, CV

Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability
What is evaluated? 

Interview

Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents

Interview

Criticality Critical (0 points = rejection)

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies

What is evaluated? 

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (social sciences, political sciences, arts and design, educational sciences, law, policy studies, communications, etc.) Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.
Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Criticality Critical, (0 points = rejection)
Academic performance

What is evaluated? 

Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Standardized tests

What is evaluated? 

Analytical and quantitative skills
Admission requirements GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 550 in GMAT, 515 in GMAT Focus edition or GRE score of 154 verbal reasoning - 155 quantitative reasoning). 

Evaluated documents

GMAT/ GRE test results 
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability
What is evaluated? 

Motivation letter, CV

Admission requirements/What we look for in an applicant

The needed documents are 1) motivation letter and 2) the applicant’s CV. 

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel restrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, CV

Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability
What is evaluated? 

Interview

Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents

Interview

Criticality Critical (0 points = rejection)

Läs mer om entreprenörskap vid Aalto-universitetet

AVP3

Aalto Ventures Program (extern länk)

The program prepares students for high-growth entrepreneurship through top-level education and curricular activities.

Slush 2017. Kuva: Aalto-yliopisto/ Mikko Raskinen

Företagande och startups

Företagande och en startup-anda syns överallt inom Aalto-gemenskapen. Vare sig du är en studerande intresserad av företagarutbildning eller en företagare som behöver en kick i din verksamhet – välkommen med!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected] / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: