Koulutustarjonta

Sustainable entrepreneurship, Master of Science (Economics and Business Administration)

Kestävä yrittäjyys on sellaisten yritysten luomista ja johtamista, joille taloudellisen menestyksen lisäksi ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat tärkeitä, ja jotka siten edistävät maailman ja yhteiskunnan muutosta parempaan. Ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Tulevaisuuden yrittäjien haasteena onkin luoda, ohjata ja johtaa menestyviä yrityksiä, joissa kestävät ja vastuulliset toimintatavat ovat etusijalla.

Ohjelma tuo yhteen eritaustaisia opiskelijoita ja antaa heille konkreettisia työkaluja nykyajan kestävyyshaasteiden ymmärtämiseen ja ratkomiseen. Ohjelmasta valmistuneet oppivat taitoja yrittäjyyden toteuttamiseen erilaisissa konteksteissa, mm. yrityksissä, startupeissa ja päätöksenteossa. Kuulostaako kiinnostavalta?
Two students discussing in the School of Business building.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Nykypäivän haasteet vaativat osaamista, omistautumista ja sydämellä tekemistä. Master’s Programme in Sustainable Entrepreneurship -maisteriohjelma pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen kouluttamalla seuraavan sukupolven kestävän liiketoiminnan johtavia osaajia, jotka ovat sitoutuneita samanaikaisesti yhteiskunnallisten asioiden edistämiseen, positiivisiin ympäristövaikutuksiin ja taloudelliseen menestykseen. 

Liike-elämä siirtyy kohti holistisempaa yrittäjyyskäsitystä, jossa yhteiskunnallisen lisäarvon luominen on entistä tärkeämpää. Nyt on suurta kysyntää koulutetuille ammattilaisille, jotka osaavat tehokkaasti siirtää nykyiset liiketoimintaprosessit uuteen aikaan ja kehittää kestäviä ratkaisuja sisäisinä yrittäjinä yrityksissä, julkisella sektorilla tai startupeissa. Tämän vuoksi kestävä yrittäjyys on kannattava urapolku, jota pitkin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Ohjelmamme tarjoaa laajan yksilöllisesti räätälöidyn opetussuunnitelman, joka valmistaa opiskelijoita nopeasti muuttuvan kestävän yrittäjyyden haasteisiin huolimatta siitä, näkevätkö he itsensä tulevaisuudessa yrityksen perustajina, startupin vetäjinä tai yritysinnovoijina. Ohjelmasta valmistuneet: 

 • ymmärtävät yrittäjyyden periaatteet sekä yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen liittyvien kestävyyshaasteiden kokonaisvaltaisen luonteen  
 • ymmärtävät miten yrittäjyyteen ja kestävyyteen liittyvät haasteet vaikuttavat toisiinsa 
 • osaavat soveltaa tieteellistä tietoa kriittisesti ja arvioida yrittäjyysmahdollisuuksien ekologista kestävyyttä   
 • omaksuvat yrittäjähenkisen ajattelutavan, jolla he osaavat ratkoa kestävyyteen liittyviä haasteita erilaisissa johtotehtävissä ja rooleissa 
 • kehittävät tärkeitä työ- ja liike-elämän taitoja, joiden avulla he voivat testata ja luoda uudenlaisia kestäviä yrityshankkeita. 

Kestävän yrittäjyyden haasteena on pitää liiketoiminta kannattavana samalla, kun edistetään isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Koulutusohjelmamme antaa sinulle työkaluja tämän ongelman ratkaisemiseen. Tule mukaan kehittämään ratkaisuja tämän hetken suurimpiin globaaleihin ongelmiin! 

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Sustainable Entrepreneurship -maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • koulutusohjelman opinnot, johon kuuluu opinnäyte 
 • vapaasti valittavat opinnot 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot Kauppakorkeakoulun viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa. 

Sivuaineet ovat suunniteltuja, itse valittuja opintokokonaisuuksia, joilla saat opintoihisi laajuutta ja monitieteisyyttä. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit räätälöidä Sustainable Entrepreneurship -opinnoista sinulle sopivan kokonaisuuden. (Vapaasti valittavat kurssit on lueteltu alla.) 

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) akateemisen ohjaajan avustuksella. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opintosi vastaavat kiinnostuksenkohteitasi ja että suoritat ne loogisessa järjestyksessä. 

Ohjelman ydinkursseihin kuuluvat mm. seuraavat: 

 • The Foundations of Entrepreneurship 
 • Startup Experience 
 • Startup Leadership 
 • Market Entry Strategies 
 • Social Innovation 
 • Entrepreneurship Law 
 • Entrepreneurial Financing 
 • Sustainable Development Goals as Business Opportunities 
 • Startup Marketing (vapaasti valittava) 
 • Accounting for Sustainability (vapaasti valittava) 
 • Product Sustainability (vapaasti valittava)

Suuntautumisvaihtoehdot

Sustainable Entrepreneurship -maisteriohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Kummatkin esittelevät eri puolta kestävästä yrittäjyydestä. Se, että niistä voi valita – tai tehdä omannäköisensä polun – tekee ohjelmasta poikkeuksellisen. 

Sustainable startup -opintopolku. Tämä sopii niille, jotka haluavat yrittäjiksi, ja haluavat tutkia startupien arvon luontia tarkemmin. 

Sustainable corporate entrepreneurship -opintopolku Tämä sopii tuleville yrittäjille, jotka haluavat toimia yrittäjäroolissa muutoksentekijöinä ja innovoijina olemassa olevissa yrityksissä. Kiinnostaako sisäinen yrittäjyys? Tee oma polkusi valitsemalla tutkintoosi mm. laskentatoimen, tuotekehityksen, projektinhallinnan, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnan kursseja. 

Käytännössä opintopolut perustuvat vapaasti valittaviin kursseihin ja niiden tarkoitus on vain helpottaa kurssivalintojasi. Voit vapaasti muokata opintosuunnitelmaasi ja valita jonkun muun, täysin omanlaisesi polun. 

Kansainvälistyminen

Sustainable Entrepreneurship -ohjelmassa syntyy luontaisesti kansainvälinen ja monitieteinen opiskelukokemus. Sinulle tarjoutuu runsaasti tilaisuuksia kasvattaa kansainvälisiä valmiuksiasi esimerkiksi lukukauden mittaisessa opiskelijavaihdossa tai kesäkurssilla jossakin Aallon kansainvälisistä kumppanikorkeakouluista ympäri maailmaa.  

Jos haluat syventää osaamistasi tietyllä alalla, voit suorittaa sivuaineesi opiskelijavaihdossa, jolloin voit räätälöidä opintosi omien kiinnostustesi ja uratoiveidesi mukaan. Jotkut opiskelijat suorittavat harjoittelujakson tai tekevät opinnäytteensä ulkomailla.  

Jos et halua lähteä Suomea kauemmas, pääset ohjelman aikana kuulemaan vierailevia luennoitsijoita ja puhujia ulkomailta. He tuovat monipuoliset näkökulmansa ja näkemyksensä opetukseemme.  

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen. 

Uramahdollisuudet

Ohjelma antaa valmiudet merkitykselliseen kestävän yrittäjyyden uraan ja mahdollisuuden olla ratkomassa maailmanlaajuisia ongelmia. Meiltä valmistuneet voivat toimia yrittäjinä, kestävyysasiantuntijoina tunnetuissa yrityksissä, neuvonantajina tai monessa muussa tehtävässä. Alla muutamia esimerkkejä. 

 • yrityksen perustaja 
 • vaikuttavuuteen suuntautunut yrittäjä 
 • startupin vetäjä 
 • yritysten suorien pääomasijoitusten asiantuntija 
 • pk-yritysten konsultti 
 • vaikuttavuusinvestoija 
 • yrityshautomon johtaja

Tutkimuksen painopisteet

Aalto-yliopiston yrittäjyyden tutkimuksen yksikössä on alan johtavat asiantuntijat eri aloilta. Tutkimuksen painopisteemme ovat yrittäjyyden ja kestävyyden leikkauspisteessä. Tutkimusaiheisiimme kuuluvat muun muassa kestävä yrittäjyys ja sosiaaliset yritykset, katastrofeihin, pakolaiskriiseihin ja muihin suuriin haasteisiin vastaaminen, vaikuttavuusinvestoiminen, hyvinvointi yrittäjyydessä.  

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa alan tutkimussuuntauksiin opinnäytteen aihevalinnallasi.  

Teemme tiivistä yhteistyötä tuotantotalouden laitoksen kanssa. Heidän tutkimuksensa keskittyy strategiaan ja pääomasijoittamiseen, toiminnan ja palveluiden johtamiseen ja yrittäjyysjohtamiseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sustainable Entrepreneurship -maisteriohjelma on osaamiskeskittymä, jonka opetussuunnitelma muodostuu alla olevien yhteistyöstä. 

 • johtamisen laitoksen yrittäjyystutkimusyksikkö 
 • Aalto Ventures Program (AVP)  
 • tuotantotalouden laitos 

Ohjelman projektikursseilla voidaan tehdä yhteistyötä valtion organisaatioiden tai yritysten kanssa. Voit täydentää opintojasi myös Aallon muiden korkeakoulujen, ohjelmien ja pääaineiden opinnoilla ja muiden yliopistojen tarjoamilla opinnoilla.

Webinaari | Sustainable Entrepreneurship

Tutustu Kauppakorkeakoulun uuteen Sustainable Entrepreneurship -maisteriohjelmaan! Ohjelman opettajat ja suunnittelija esittelevät ohjelman ja vastaavat kysymyksiin mm. uraan, hakemiseen ja opintojen sisältöihin liittyen.

Katso tallenne
Two students sitting around a table at the School of Business student catereia.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoiden kanssa
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Sustainable Entrepreneurship are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies

What is evaluated? 

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (social sciences, political sciences, arts and design, educational sciences, law, policy studies, communications, etc.) Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.
Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Criticality Critical, (0 points = rejection)
Academic performance

What is evaluated? 

Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability
What is evaluated? 

Motivation letter, CV

Admission requirements/What we look for in an applicant

The needed documents are 1) motivation letter and 2) the applicant’s CV. 

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel restrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements (studies, work, etc.) prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Sustainable Entrepreneurship important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, CV

Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability
What is evaluated? 

Interview

Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents

Interview

Criticality Critical (0 points = rejection)

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies

What is evaluated? 

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (social sciences, political sciences, arts and design, educational sciences, law, policy studies, communications, etc.) Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.
Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Criticality Critical, (0 points = rejection)
Academic performance

What is evaluated? 

Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents

Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Standardized tests

What is evaluated? 

Analytical and quantitative skills
Admission requirements GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 550 in GMAT, 515 in GMAT Focus edition or GRE score of 154 verbal reasoning - 155 quantitative reasoning). 

Evaluated documents

GMAT/ GRE test results 
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability
What is evaluated? 

Motivation letter, CV

Admission requirements/What we look for in an applicant

The needed documents are 1) motivation letter and 2) the applicant’s CV. 

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel restrained by these guiding questions:

 1. Why are you applying to this program?
 2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
 3. How have your previous achievements prepared you for this program?
 4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents

Motivation letter, CV

Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability
What is evaluated? 

Interview

Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents

Interview

Criticality Critical (0 points = rejection)

Lue lisää yrittäjyydestä Aallossa

aalto ventures program logo

Aalto Ventures Program (ulkoinen linkki)

Valmistaa opiskelijoita kasvuyrittäjyyteen huippulaatuisen koulutuksen, tapahtumien ja muiden aktiviteettien kautta.

Aallon osasto Slusissa 2023

Yrittäjyys ja innovaatiot

Aalto-yliopiston yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemissä syntyy kannattavaa liiketoimintaa.

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] / [email protected] / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: